لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۲۳ / ۲۰۵۸۴ 1394/08/13

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۷۸ / ۱۹۸۷۸ 1392/03/12

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۱۹ / ۱۹۷۲۵ 1391/08/29

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۴۳ / ۲۰۳۴۳ 1393/10/17

اصلاح آیین‌نامه اجرایی نحوه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اجاره مسکن برای اسکان موقت

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۱۳ / ۲۰۵۵۷ 1394/07/11

اصلاح آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل‌های الحاقی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۷۰ / ۱۹۸۵۷ 1392/02/18

اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۷۱ / ۱۹۸۶۲ 1392/02/24

اصلاح آیین‌نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره

مشاهده بیشتر
قوه قضائیه
۴۱۶ / ۱۹۴۴۵ 1390/09/13

اصلاح آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۸۴ / ۲۰۴۷۲ 1394/03/30

اصلاح آیین‌نامه مربوط به تعیین مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجی در مرزهای کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۵۹ / ۲۰۳۹۰ 1393/12/13

اصلاح آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۰۶ / ۱۹۶۹۳ 1391/07/20

اصلاح آیین‌نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیئت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۵۴ / ۱۹۵۴۹ 1391/01/29

اصلاح آیین‌نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۵۱ / ۲۰۳۶۹ 1393/11/18

اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم و بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۸۳ / ۲۰۴۶۹ 1394/03/26

اصلاح ارقام مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده (۱)تصویب‌نامه شماره ۲۵۴۵۱/ت۱۵۱۷۲هـ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۷۴

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۷ / ۲۰۲۰۲ 1393/04/24

اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۰۷ / ۲۰۲۳۱ 1393/05/30

اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۰۸ / ۱۹۷۰۰ 1391/07/29

اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۲۴ / ۱۹۹۸۸ 1392/07/23

اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۶۳ / ۱۹۵۷۲ 1391/02/26

اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۸۵ / ۲۰۴۷۵ 1394/04/02

اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۲۸ / ۲۰۲۹۵ 1393/08/18

اصلاح اساسنامه شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۰۰ / ۱۹۶۶۹ 1391/06/23

اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۶۱ / ۱۹۵۶۶ 1391/02/19

اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۶ / ۲۰۶۹۳ 1394/12/27

اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور (سهامی خاص)

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۷۳ / ۱۹۵۹۷ 1391/03/27

اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۹۰ / ۱۹۶۴۶ 1391/05/24

اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۹۵ / ۱۹۹۱۲ 1392/04/24

اصلاح اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری طرح حرمین مطهر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۷۷ / ۱۹۸۷۵ 1392/03/08

اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۵۶ / ۲۰۶۹۳ 1394/12/27

اصلاح اساسنامه صندوق ملی محیط زیست

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۱۵ / ۱۹۷۱۶ 1391/08/18

اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

مشاهده بیشتر