لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
مجلس شورای اسلامی
۴۶۹ / ۱۹۵۸۶ 1391/03/11

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب ۱۹۶۱ میلادی برابر با ۱۳۴۰ هجری شمسی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۸۳ / ۱۹۶۲۷ 1391/05/02

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۲۱ / ۲۰۲۷۲ 1393/07/17

قانون الحاق سه بند به مواد (۲) و (۴) و اصلاح ماده (۶) قانون تشکیل شورای‌عالی اشتغال

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۴۰ / ۱۹۷۷۸ 1391/11/05

قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال‌احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (۱۷۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۰۱ / ۱۹۶۷۳ 1391/06/28

قانون الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۳۲ / ۱۹۷۶۰ 1391/10/12

قانون الحاق یک تبصره به بند (۴۴) و یک تبصره به بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۰۸ / ۲۰۵۴۳ 1394/06/24

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۶۵ / ۲۰۷۲۱ 1395/02/08

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲۲) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۳۸ / ۲۰۰۲۸ 1392/09/14

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۲۱ / ۲۰۵۷۹ 1394/08/07

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۴۱) قانون پولی و بانکی کشور

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۶۵ / ۲۰۷۲۱ 1395/02/08

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۵۷ / ۲۰۶۹۸ 1395/01/10

قانون الحاق یک‌تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۸۹ / ۲۰۴۹۰ 1394/04/21

قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۷۷ / ۲۰۴۴۸ 1394/02/30

قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۶۷ / ۱۹۵۸۳ 1391/03/08

قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۸۳ / ۱۹۸۹۰ 1392/03/28

قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۶۴ / ۲۰۱۰۰ 1392/12/14

قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۶۴ / ۲۰۴۰۳ 1393/12/28

قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۸۸ / ۱۹۹۰۰ 1392/04/10

قانون تأمین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۰۱ / ۲۰۵۲۱ 1394/05/29

قانون تسری ماده(۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و نیز مالیات‌های غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۳۷ / ۲۰۶۳۲ 1394/10/14

قانون تسری مواد (۷۹) و (۸۳) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۹۶ / ۱۹۹۱۴ 1392/04/26

قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اثر حوادث غیرمترقبه

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۹۹ / ۱۹۶۶۸ 1391/06/21

قانون تشریفات (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۶۳ / ۲۰۷۱۴ 1395/01/30

قانون تشریفات (پروتکل) انتقال محکومین به حبس الحاقی به موافقتنامه معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۹۸ / ۱۹۹۲۰ 1392/05/02

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۷۱ / ۱۹۵۹۱ 1391/03/20

قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و چهارمین کنگره اتحادیه جهانی پست (UPU) منعقدشده در ژنو سال ۲۰۰۸ میلادی ـ (۱۳۸۷ هجری شمسی)

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۵۷ / ۲۰۶۹۸ 1395/01/10

قانون تصویب اصلاحات اساسنامه، کنوانسیون و آیین‌نامه کلی فراهمایی‌ (کنفرانس‌)ها، مجامع و جلسات اتحادیه بین‌المللی مخابرات طی فراهمایی(کنفرانس) سران مختار(گوادالاخاراـ۲۰۱۰ میلادی «۱۳۸۹ هجری شمسی»)

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۵۷ / ۲۰۶۹۸ 1395/01/10

قانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها ۱۹۷۳(مارپل۷۸/۱۹۷۳)ـ مصوب۱۳۸۰ـ واصلاحات بعدی آن (موضوع قطعنامه‌های شماره (۱۸۹)، (۱۹۰)، (۲۰۰)، (۲۰۱)، (۲۰۲) و (۲۰۳)»

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۰۸ / ۲۰۵۴۳ 1394/06/24

قانون تصویب اصلاحیه کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون‌مرزی مواد زاید زیان‌بخش و دفع آنها

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۱۴ / ۲۰۵۶۱ 1394/07/15

قانون تصویب کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه

مشاهده بیشتر