لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۸۵۰ / ۲۰۶۸۱ 1394/12/12

تصویب‌نامه در خصوص تعیین معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، به عنوان نماینده مجمع عمومی در هیأت ترک تشریفات مناقصه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۸ / ۲۰۲۰۴ 1393/04/26

تصویب‌نامه در خصوص تعیین مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۳ / ۲۰۱۲۸ 1393/01/26

تصویب‌نامه در خصوص تعیین منطقه گرمسیر شهرستانهای داراب و زرین‌دشت

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۵۶ / ۱۹۵۵۳ 1391/02/03

تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان ارتفاع مجاز ساختمانها در امتداد امواج رادیویی مراکز مخابراتی زیرساخت کشور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۶۱ / ۲۰۰۹۲ 1392/12/05

تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه‌روزی)

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۷۹ / ۲۰۱۴۸ 1393/02/18

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نرخ فروش بنزین، نفت گاز، انواع سوخت هوایی، گاز طبیعی فشرده و گاز مایع مصرفی خودروها

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۷۸ / ۲۰۴۵۴ 1394/03/06

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نرخ فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و انواع سوخت هوایی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۴ / ۲۰۷۱۷ 1395/02/04

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نرخ معاینه فنی مکانیزه خودروها و موتورسیکلت‌ها

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۰۲ / ۱۹۹۳۰ 1392/05/15

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نرخ هزینه‌های معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت‌ها

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۱۸ / ۲۰۲۵۹ 1393/07/01

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۷۴ / ۲۰۴۳۷ 1394/02/16

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۸۲ / ۲۰۱۶۳ 1393/03/07

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۷ / ۲۰۷۲۷ 1395/02/15

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۲۹ / ۲۰۶۰۳ 1394/09/05

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نوع و نرخ تعرفه خدمات قابل ارایه در بازارچه‌های مرزی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۳۶ / ۲۰۶۲۹ 1394/10/10

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور آلمان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۶۸ / ۲۰۴۲۰ 1394/01/26

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۷۲۰ / ۲۰۲۶۹ 1393/07/14

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق ضمانت صادرات ایران) به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۳۵ / ۲۰۰۱۹ 1392/09/04

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت نفت به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور روسیه

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۶۲۳ / ۱۹۹۸۴ 1392/07/18

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزیران منتخب هیئت وزیران در شورای عالی اداری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۶۷ / ۲۰۷۲۷ 1395/02/15

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۱۴ / ۱۹۹۶۳ 1392/06/25

تصویب‌نامه در خصوص تعیین پیش‌دریافت برای واردات کالاها و خدمات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۲۶ / ۲۰۲۸۹ 1393/08/08

تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی «طرح کمک‌های فنی و اعتباری برای ایجاد و توسعه مجتمع‌های تولیدی صادرات گرا در سواحل جاسک ـ گواتر»

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۴۸ / ۲۰۶۷۰ 1394/11/29

تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی برخی از طرح‌های شبکه آبیاری و زهکشی از شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان به شرکت سهامی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۰۷ / ۲۰۲۳۱ 1393/05/30

تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث بیمارستان باشت»

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۹۸ / ۱۹۹۲۰ 1392/05/02

تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث راه اصلی باب انار ـ سروستان ـ ارسنجان ـ سعادت‌شهر»

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۵۳ / ۲۰۰۶۵ 1392/11/02

تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث راه اصلی قزوین ـ الموت ـ تنکابن»

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۹۳ / ۲۰۱۹۴ 1393/04/15

تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «سنددارکردن اراضی کشاورزی»

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۲۸ / ۱۹۷۴۸ 1391/09/28

تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «مطالعه و اجرای سامانه‌های انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی مناطق گرمسیری»

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۸۳۶ / ۲۰۶۲۹ 1394/10/10

تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان (۳۲) تختخوابی باشت

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۵۳ / ۲۰۳۷۳ 1393/11/23

تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان (۳۲) تختخوابی شهرستان انار

مشاهده بیشتر