لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
هیات وزیران
۶۵۹ / ۲۰۰۸۲ 1392/11/23

تصویب‌نامه درخصوص تغییر سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آباد غرب از سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمانشاه به شرکت منطقه ویژه اقتصادی زاگرس

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۹۱ / ۲۰۴۹۴ 1394/04/25

تصویب‌نامه درخصوص تغییر مبالغ دریافتی از مسافرین پروازهای داخلی و خارجی موضوع ماده (۸۷) اصلاحی قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۶۴ / ۱۹۸۳۹ 1392/01/28

تصویب‌نامه درخصوص تغییر نام روستاهای گوهجین، شالوار و گاودره از شهرستان ابهر در استان زنجان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۷۹۶ / ۲۰۵۰۸ 1394/05/13

تصویب‌نامه درخصوص تغییر نام روستای گل خرک تابع دهستان علامرودشت بخش علامرودشت شهرستان لامرد استان فارس

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۴۱ / ۱۹۷۸۲ 1391/11/11

تصویب‌نامه درخصوص تغییر نام شهر صالح آباد در استان تهران به صالحیه و ادغام روستاهای قوچ حصار و سلمبر از توابع شهرستان ری به عنوان روستای گل حصار

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۶ / ۱۹۸۱۷ 1391/12/23

تصویب‌نامه درخصوص تغییرنام روستای گائیدر از توابع دهستان امیرآباد بخش موچش شهرستان کامیاران در استان کردستان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۴۰ / ۱۹۷۷۸ 1391/11/05

تصویب‌نامه درخصوص تفویض وظایف، اختیارات و مسئولیتهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی به معاون اول رئیس‌جمهور

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۶ / ۱۹۸۱۷ 1391/12/23

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری استان ایلام

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۰۴ / ۱۹۶۸۷ 1391/07/13

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان ایلام

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۸۹ / ۱۹۹۰۲ 1392/04/12

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان ایلام

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۳۳ / ۱۹۷۶۴ 1391/10/18

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان بوشهر

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۳۲ / ۱۹۷۶۰ 1391/10/12

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان تهران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۶۶ / ۱۹۵۸۱ 1391/03/06

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۶۶ / ۱۹۵۸۱ 1391/03/06

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خراسان جنوبی شهرستان قائنات

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۴۸۴ / ۱۹۶۲۹ 1391/05/04

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خوزستان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۳۲ / ۱۹۷۶۰ 1391/10/12

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خوزستان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۳۶ / ۱۹۷۷۰ 1391/10/26

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خوزستان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۴۱ / ۱۹۷۸۲ 1391/11/11

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خوزستان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۴۴ / ۲۰۰۴۴ 1392/10/04

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان سمنان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۳۲ / ۱۹۷۶۰ 1391/10/12

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان سیستان و بلوچستان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۳۵ / ۱۹۷۶۸ 1391/10/24

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان فارس راجع به روستاهای مزایجان، بابامنیر، سلطان‌آباد و مادرسلیمان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۶ / ۱۹۸۱۷ 1391/12/23

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان مازندران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۴۰ / ۱۹۷۷۸ 1391/11/05

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان مازندران

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۳ / ۱۹۸۱۰ 1391/12/15

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان مرکزی

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۵۶ / ۱۹۸۱۷ 1391/12/23

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان هرمزگان

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۳۳ / ۱۹۷۶۴ 1391/10/18

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان چهارمحال و بختیاری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۳۴ / ۱۹۷۶۶ 1391/10/20

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان چهارمحال و بختیاری

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۳۲ / ۱۹۷۶۰ 1391/10/12

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان کهگیلویه و بویراحمد

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۵۴۱ / ۱۹۷۸۲ 1391/11/11

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان گلستان

مشاهده بیشتر
دبیر هیات دولت
۵۱۱ / ۱۹۷۰۹ 1391/08/09

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استانهای سمنان و تهران

مشاهده بیشتر