لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۴۰۵ / ۱۸۴۰۵ 1387/02/19

رأی شماره۱۱۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۱۲۰۹/۸۷۶/۲۱۱ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارائی

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۸۸ / ۲۰۱۸۰ 1393/03/29

رأی شماره۱۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه محاسبه پرداخت فوق‌العاده جذب به مستخدمین مشمول قوانین و مقررات استخدامی کشور

مشاهده بیشتر
۱۹۰۴۳ / ۱۹۰۴۳ 1389/04/28

رأی شماره۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم اعمال مادتین ۶ و ۷ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش در صورت عدم تعهد از

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۰ / ۲۰۶۸۱ 1394/12/12

رأی شماره۱۲۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۶۶۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۵ / ۱۸۴۵۵ 1387/04/19

رأی شماره۱۲۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره۴۵۵۱۶/۱۰/۱۶/پ مورخ۱۱/۱۱/۱۳۸۴معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۳۳ / ۲۰۳۰۸ 1393/09/03

رأی شماره۱۲۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مقررات مربوط به کارمندان محلی براساس قوانین کشور متوقف‌فیه بوده و شامل مقررات و قوانین کار و سایر قراردادهای داخلی نمی‌شود

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۶ / ۲۰۶۹۳ 1394/12/27

رأی شماره۱۲۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰۸۱ـ ۱۰۰/م ح ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ استاندار خوزستان در خصوص وضع ضابطه تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد اروند در استان خوزستان

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۸۵۶ / ۲۰۶۹۳ 1394/12/27

رأی شماره۱۲۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۱۶۰۹/۳/ش ـ ۷/۵/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر مشهد در تقلیل حدنصاب تفکیک خلاف قانون است و ابطال می‌شود

مشاهده بیشتر
۱۸۴۷۰ / ۱۸۴۷۰ 1387/05/07

رأی شماره۱۲۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای یک، ۲ و ۳ و ۴ مکرر مصوبه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۴ استانداری آذربایجان غربی، سازمان

مشاهده بیشتر
۱۸۴۷۰ / ۱۸۴۷۰ 1387/05/07

رأی شماره۱۳۰۱ الی۱۳۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از بند ۷ ماده ۳ آیین‎نامه اجرائی تبصره یک ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور

مشاهده بیشتر
۱۸۴۷۰ / ۱۸۴۷۰ 1387/05/07

رأی شماره۱۳۰۱ الی۱۳۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از بند ۷ ماده ۳ آیین‎نامه اجرائی تبصره یک ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور

مشاهده بیشتر
۱۹۳۲۶ / ۱۹۳۲۶ 1390/04/19

رأی شماره۱۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۵۵ ماده یک

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۵ / ۱۸۴۰۵ 1387/02/19

رأی شماره۱۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده ۵ آیین‎نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری وراث اناث کارمندان

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۰ / ۱۸۴۵۰ 1387/04/13

رأی شماره۱۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد حکم مقرر درخصوص استخدام معلمان حق‌التدریس وزارت آموزش و پرورش و آموزشیاران نهضت سوادآموزی ظهور در شمول حکم مقنن به افرادی دارد که حداقل دارای گواهینامه دیپلم یا بالاتر باشند

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۴۴ / ۲۰۳۴۸ 1393/10/23

رأی شماره۱۳۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم منوط به اعلام‌نظر و گواهی سازمان امور مالیاتی نمی‌باشد

مشاهده بیشتر
۱۸۴۹۵ / ۱۸۴۹۵ 1387/06/07

رأی شماره۱۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی

مشاهده بیشتر
۱۸۴۴۳ / ۱۸۴۴۳ 1387/04/05

رأی شماره۱۴۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق بازنشستگی

مشاهده بیشتر
۱۸۴۴۳ / ۱۸۴۴۳ 1387/04/05

رأی شماره۱۴۷۳ و ۱۴۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اخراج کارگران از خدمت

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵۸۴ / ۱۹۸۹۲ 1392/03/30

رأی شماره۱۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به داشتن سابقه ۲۰ سال خدمت در سازمان مذکور خلاف قانون می‌باشد

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۶۸۸ / ۲۰۱۸۰ 1393/03/29

رأی شماره۱۴۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مشمولیت مقررات قانون تأمین اجتماعی در خصوص کارکنان حق‌التدریسی آموزش و پرورش

مشاهده بیشتر
۱۸۴۰۷ / ۱۸۴۰۷ 1387/02/22

رأی شماره۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای یک، ۲ و ۶ تصویب‎نامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰هـ‍ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ هیأت وزیران

مشاهده بیشتر
۱۸۴۷۸ / ۱۸۴۷۸ 1387/05/17

رأی شماره۱۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت یک بار کمک هزینه ازدواج فرزندان پدر و مادری که هر دو مستخدم دولت هستند

مشاهده بیشتر
۱۸۴۴۳ / ۱۸۴۴۳ 1387/04/05

رأی شماره۱۵۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین محل خدمت کارگر

مشاهده بیشتر
۱۹۰۶۷ / ۱۹۰۶۷ 1389/05/26

رأی شماره۱۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فارغ‌التحصیلان علوم ثبتی معاف از انجام آزمون سردفتری نمی‌باشند

مشاهده بیشتر
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۷۸۴ / ۲۰۴۷۲ 1394/03/30

رأی شماره۱۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره۲۶۲۹۴/۱۵/الف/م/خ ـ۱۷/۳/۱۳۹۱ معاون امنیت پستهای ارتباطی مرکز حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و عدم قابلیت رسیدگی به نامه شماره ۲۶۳۷۹/۱۵/الف/م/خ ـ ۲۴/۴/۱۳۹۱ معاون امنیت پستهای ارتباطی مرکز حراست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

مشاهده بیشتر
۱۸۷۱۱ / ۱۸۷۱۱ 1388/03/10

رأی شماره۱۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائربه عدم امکان تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی وزارت جهاد کشاورزی به پیمانی

مشاهده بیشتر
۱۹۰۶۷ / ۱۹۰۶۷ 1389/05/26

رأی شماره۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص هیأت حل اختلاف مالیات مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به مالیات و عوارض از کالاها و خدمات موضوع

مشاهده بیشتر
۱۷۶۹۶ / ۱۷۶۹۶ 1384/09/02

رأی شماره۱۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره۴۱۰/۴۸۷۳۹ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ اداره حقوقی وزارت نیرو

مشاهده بیشتر
۱۸۷۱۱ / ۱۸۷۱۱ 1388/03/10

رأی شماره۱۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به صلاحیت دیوان عدالت اداری به شکایات کارکنان شهرداری‌ها از حیث تضییع حقوق استخدامی

مشاهده بیشتر
۱۸۴۵۲ / ۱۸۴۵۲ 1387/04/16

رأی شماره۱۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز درخصوص اخذ عوارض غیر قانونی از محموله‎های عبوری از پل سوم شهر اهواز

مشاهده بیشتر