لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
مجلس شورای اسلامی
۵۷۶ / ۱۹۸۷۳ 1392/03/06

قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۴۲ / ۲۰۶۵۱ 1394/11/06

قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۶۴ / ۲۰۷۱۷ 1395/02/04

قانون معاهده انتقال محکومان به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۴۶ / ۲۰۶۶۵ 1394/11/24

قانون معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۰۸ / ۲۰۵۴۳ 1394/06/24

قانون منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۷۸ / ۱۹۶۱۱ 1391/04/13

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۶۳ / ۱۹۵۷۲ 1391/02/26

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگال

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۶۴ / ۲۰۷۱۷ 1395/02/04

قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۴۰ / ۱۹۷۷۸ 1391/11/05

قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۴۰ / ۱۹۷۷۸ 1391/11/05

قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۵۳۴ / ۱۹۷۶۶ 1391/10/20

قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۵۴ / ۱۹۵۴۹ 1391/01/29

قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۶۷ / ۲۰۷۲۷ 1395/02/15

قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۶۴ / ۲۰۷۱۷ 1395/02/04

قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۹۳ / ۲۰۱۹۴ 1393/04/15

قانون موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۶۲ / ۱۹۵۶۸ 1391/02/21

قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۸۵ / ۲۰۴۷۵ 1394/04/02

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت در زمینه کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۶۳ / ۱۹۵۷۲ 1391/02/26

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۶۳ / ۱۹۵۷۲ 1391/02/26

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در مورد کمک متقابل بین گمرکهای آنها

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۸۵ / ۲۰۴۷۵ 1394/04/02

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه مرز زمینی «سرو» و «اسندره»

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۹۱ / ۲۰۱۹۰ 1393/04/10

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۶۳ / ۲۰۷۱۴ 1395/01/30

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۸۵ / ۲۰۴۷۵ 1394/04/02

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری‌سوسیالیستی ویتنام به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات‌مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات‌های بر درآمد

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۷۸۵ / ۲۰۴۷۵ 1394/04/02

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت جمهوری‌کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات(پروتکل) الحاقی آن

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۸۵۵ / ۲۰۶۹۱ 1394/12/25

قانون موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۷۳ / ۱۹۵۹۷ 1391/03/27

قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان‌نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق‌آباد)

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۶۲ / ۱۹۵۶۸ 1391/02/21

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اتحادیه کومور

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۶۳ / ۱۹۵۷۲ 1391/02/26

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گینه بیسائو

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۶۹۳ / ۲۰۱۹۴ 1393/04/15

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۶۵ / ۱۹۵۷۸ 1391/03/02

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا

مشاهده بیشتر