لیست روزنامه رسمی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
۱۸۴۸۳ / ۱۸۴۸۳ 1387/05/23

تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر آرین‌شهر

مشاهده بیشتر
۱۸۴۸۳ / ۱۸۴۸۳ 1387/05/23

تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر آیسک

مشاهده بیشتر
۱۸۳۶۷ / ۱۸۳۶۷ 1386/12/27

تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر اسدیه

مشاهده بیشتر
۱۸۴۸۳ / ۱۸۴۸۳ 1387/05/23

تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر اسفدن

مشاهده بیشتر
۱۸۲۷۳ / ۱۸۲۷۳ 1386/09/01

تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر ایرانشهر

مشاهده بیشتر
۱۸۲۹۰ / ۱۸۲۹۰ 1386/09/21

تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بافق

مشاهده بیشتر
۱۸۲۹۰ / ۱۸۲۹۰ 1386/09/21

تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر باقرشهر

مشاهده بیشتر
۱۸۴۸۳ / ۱۸۴۸۳ 1387/05/23

تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بشرویه

مشاهده بیشتر
۱۸۶۹۶ / ۱۸۶۹۶ 1388/02/22

تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سرایان

مشاهده بیشتر
۱۸۴۸۳ / ۱۸۴۸۳ 1387/05/23

تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سربیشه

مشاهده بیشتر
۱۸۶۹۹ / ۱۸۶۹۹ 1388/02/26

تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سنجان

مشاهده بیشتر
۱۸۴۸۳ / ۱۸۴۸۳ 1387/05/23

تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سه قلعه

مشاهده بیشتر
۱۸۴۸۳ / ۱۸۴۸۳ 1387/05/23

تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سه قلعه

مشاهده بیشتر
۱۸۲۹۰ / ۱۸۲۹۰ 1386/09/21

تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر شریف‌آباد

مشاهده بیشتر
۱۸۶۹۹ / ۱۸۶۹۹ 1388/02/26

تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر فردوس

مشاهده بیشتر
۱۸۲۹۵ / ۱۸۲۹۵ 1386/09/27

تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر فیروزکوه

مشاهده بیشتر
۱۸۲۷۳ / ۱۸۲۷۳ 1386/09/01

تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر نائین

مشاهده بیشتر
۱۸۳۶۷ / ۱۸۳۶۷ 1386/12/27

تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر نهبندان

مشاهده بیشتر
۱۸۲۷۳ / ۱۸۲۷۳ 1386/09/01

تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر نیاسر

مشاهده بیشتر
۱۸۶۹۶ / ۱۸۶۹۶ 1388/02/22

تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر نیمبلوک

مشاهده بیشتر
۱۸۲۹۰ / ۱۸۲۹۰ 1386/09/21

تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کیلان

مشاهده بیشتر
۱۸۲۷۱ / ۱۸۲۷۱ 1386/08/29

تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر دیواندره

مشاهده بیشتر
۱۸۹۷۴ / ۱۸۹۷۴ 1389/02/05

تنفیذ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر فرمهین

مشاهده بیشتر
هیات وزیران
۶۲۷ / ۱۹۹۹۹ 1392/08/08

تنفیذ و اجرای تصویب‌نامه‌های شماره ۱۳۵۲۸/ت۴۷۹۱۷هـ و شماره ۱۷۱۲۰/ت۴۹۰۴۲هـ در خصوص سود بازرگانی کالاهای مشمول آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

مشاهده بیشتر
مجلس شورای اسلامی
۴۶۹ / ۱۹۵۸۶ 1391/03/11

تکمله و اصلاحات قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی۲۲/۱۱/۱۳۵۷ـ ۱۳۳۶ هجری شمسی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۵۷۷ / ۱۹۸۷۵ 1392/03/08

تکمیل بند یک فصل دوم مصوبه سیاست‌های ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی (مصوب جلسه ۶۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۶۴۴ / ۲۰۰۴۴ 1392/10/04

تکمیل بند ۵ ـ ۲ ماده ۲ مصوبه سیاست‌های سوادآموزی

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۵۹۹ / ۱۹۹۲۳ 1392/05/06

تکمیل بندهایی از ماده۱ مصوبه تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری

مشاهده بیشتر
شوراى عالى انقلاب فرهنگى
۴۹۸ / ۱۹۶۶۷ 1391/06/20

تکمیل ترکیب و انتخاب اعضای جدید شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی

مشاهده بیشتر
۱۹۶۶۷ / ۱۹۶۶۷ 1391/06/20

تکمیل ترکیب و انتخاب اعضای جدید شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی

مشاهده بیشتر