اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره)

مرجع تصویب کمیته امداد امام خمینی
تاریخ انتشار 1394/02/30
شماره ویژه نامه ۷۷۷
شماره انتشار ۲۰۴۴۸
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۶۲۱۲۴/۰۵                                                                         ۲۱/۲/۱۳۹۴ جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیوست یک نسخه اساسنامه کمیته امداد امام‌خمینی (ره) که در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۴ به تأیید مقام معظم رهبری رسیده، برای درج در روزنامه رسمی ایفاد می‌گردد. معاون نظارت و حسابرسی ـ محمدجواد ایروانی   اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) مقدمه: کمیته‌امداد امام‌خمینی(ره) براساس اندیشه و تفکر دینی و فقهی حضرت امام‌خمینی(ره) و به دست ایشان با هویت دینی و مردمی، جهادی، عام‌المنفعه و غیرانتفاعی تأسیس شد تا پیام‌آور فرهنگ احسان، ایثار، انفاق و نیکوکاری در جامعه اسلامی بوده و غیرت و کرامت انسانی را در حمایت از محرومان حفظ کند. ماده۱ـ نام کمیته امداد امام خمینی (ره) در این اساسنامه به اختصار امداد امام نامیده می‌شود. ماده۲ـ هدف از تشکیل امداد امام، توانمندسازی و شکوفایی استعدادها و تأمین خوداتکایی، تقویت و رشد ایمانی و اعتقادی نیازمندان و محرومان با ارائه خدمات اجتماعی، حمایتی، فرهنگی و معیشتی به آنان می‌باشد. ماده۳ـ امداد امام دارای شخصیت حقوقی و مقررات مالی و اداری و استخدامی مستقل است که تحت نظارت عالیه‌ی مقام معظم ولایت مطلقه فقیه و طبق مفاد این اساسنامه اداره می‌شود. ماده۴ـ مرکز اصلی امداد امام تهران است که می‌تواند در سایر نقاط داخل یا خارج از کشور شعباتی را طبق ضوابط تأسیس کند. تبصره: ایجاد واحدهای خارج از کشور طبق ضوابط ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری خواهد بود. ماده۵ ـ امداد امام (ره) دارای تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران است. ماده۶ ـ وظایف امداد امام عبارت  است از: ۱ـ بررسی و شناخت انواع محرومیت‌های مادی و معنوی نیازمندان و تبیین آنها و شناسایی افراد و خانواده‌های لازم‌الحمایه در شهر، روستا و عشایر. ۲ـ پیشنهاد خط‌مشی، سیاست‌های اجرایی و طرح و برنامه‌های مؤثر برای رفع محرومیت‌ها در ابعاد مختلف به مراجع ذیربط با استفاده از تمام ظرفیت‌های مردمی، دینی و قانونی. ۳ـ فراهم‌آوردن امکانات لازم به منظور توانمندسازی، خوداتکایی، استقلال اقتصادی افراد و خانواده‌های نیازمند از طریق استعداد سنجی، مهارت‌آموزی، ایجاد اشتغال، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و اعطای وام خدمات در حد توان. ۴ـ ایجاد تسهیلات لازم در جهت سلامت خانواده‌های نیازمند و تأمین خدمات بهداشتی و درمانی و اقدام به بیمه‌های درمانی و اجتماعی آنان در حد امکانات و قوانین و مقررات مربوطه. ۵ ـ پرداخت نقدی و مساعدت‌های غیرنقدی از قبیل تأمین مسکن، جهیزیه و کمک به ازدواج نیازمندان. ۶ ـ ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به نیازمندان در چهارچوب ضوابط مصوب هیأت‌امناء امداد امام از طریق: الف ـ ایجاد صندوق قرض‌الحسنه با جذب سپرده‌های مردمی. ب ـ بهره‌گیری از امکانات سایر صندوق‌های قرض‌الحسنه. ج ـ بهره‌گیری از قرض‌الحسنه و تسهیلات بانک‌ها و مراکز دولتی. د ـ استفاده از سایر ظرفیت‌های قانونی. ۷ـ ارائه خدمات فرهنگی به افراد و خانواده‌های نیازمند و ارتقاء باورهای دینی و سبک زندگی اسلامی آنان از طریق فعالیت‌های آموزشی، تربیتی با بهره‌گیری از ظرفیت حوزه‌های علمیه و دیگر مراکز فرهنگی. ۸ ـ صیانت از نهاد خانواده و ارائه خدمات مشاوره، مددکاری و حمایت‌های لازم حقوقی و قضائی از افراد و خانواده‌های نیازمند. ۹ـ انتقال تجربیات و راهکارهای رفع فقر و کمک به نیازمندان دیگر کشورها در چهارچوب سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران. ۱۰ـ ترویج و احیاء فرهنگ احسان و نیکوکاری و اکرام ایتام و نشر سنّت‌های حسنه‌ی اسلامی، جذب و جلب، تمرکز و مدیریت زکوات، صدقات، انفاقات، اعانات و درآمد موقوفات حمایتی و توانمندسازی که به نام امداد امام وقف می‌شود و مصرف آنها در جهت رفع انواع محرومیت‌های نیازمندان مطابق ضوابط اسلامی. ۱۱ـ ارتباط و هماهنگی با مؤسسات خیریه و تشکل‌های نیکوکاری مردمی داخل و خارج کشور به منظور تعامل و تبادل تجربه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنها در جهت انجام حمایت‌های مادی و معنوی از محرومان با تقویت و گسترش مشارکت مردمی. ۱۲ـ ایجاد ساز و کار قانونی به منظور هماهنگی و ساماندهی نظارت بر حسن عمل مؤسسات خیریه رسمی مرتبط با فعالیت‌های امداد امام. ۱۳ـ انجام مأموریت‌هایی در چهارچوب اهداف و وظایف امداد امام که توسط مراجع قانونی تعیین و تأمین اعتبار می‌شود. ماده۷ـ دارایی‌های امداد امام عبارت است از خالص کلیه‌ی دارایی‌ها اعم از منقول و غیرمنقول و حقوق مادی و معنوی که به امداد امام واگذار شده و می‌شود یا از محل منابع مالی تأمین شده یا خواهد شد و در دفاتر امداد امام ثبت گردیده یا خواهد گردید که مجموعاً اموال ولی‌فقیه محسوب می‌گردد. تبصره: هرگونه نقل و انتقال در دارایی‌ها و اموال و املاک و افزایش یا کاهش سرمایه براساس آیین‌نامه‌های مصوب هیأت‌امناء توسط رئیس امداد امام انجام خواهد شد. ماده۸ ـ منابع مالی امداد امام عبارت است از: الف ـ عنایات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی . ب ـ اعتبارات و کمک‌های دولت جمهوری اسلامی ایران. ج ـ هدایا و کمک‌های مردمی، مؤسسات، سازمان‌ها و نهادهای داخل و خارج از کشور. د ـ صدقات، نذورات، زکوات، انفاقات، هبه و ثلث و موقوفاتی که به نام امداد امام وقف می‌شود. هـ ـ درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و مؤسسات وابسته براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی. و ـ فروش اموال (منقول و غیرمنقول). ماده۹ـ ارکان امداد امام عبارت است از: الف ـ هیأت امناء ب ـ رئیس امداد امام ج ـ حسابرس و بازرس (رکن نظارتی) ماده۱۰ـ هیأت‌امناء مرکب از ۵ یا ۷ نفر است که به انتخاب و حکم مقام معظم رهبری مدظله‌العالی برای مدت پنج سال تعیین می‌گردند. تبصره۱: هیأت‌امناء در اولین جلسه از بین اعضای خود دو نفر را به عنوان رئیس و نایب رئیس انتخاب می‌کند. تبصره۲: هیأت‌امناء دارای دبیرخانه‌ای است که وظائف، اختیارات و مسئولیت‌های آن طبق آئین‌نامه‌ی مصوب ایشان تعیین می‌گردد. تبصره۳: هیأت‌امناء فردی را به عنوان دبیر انتخاب می‌کند. تبصره۴: هیأت‌امناء با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن متناسب با تعداد اعضاء با رأی موافق حداقل ۳ یا ۴ نفر از اعضاء تصویب می‌شود. ماده۱۱ـ وظائف و اختیارات هیأت‌امناء عبارت است از: ۱ـ پیشنهاد رئیس امداد امام از میان اعضاء خود به مقام معظم رهبری مدظله‌العالی جهت تأیید و صدور حکم توسط معظم‌ له . ۲ـ بررسی تغییرات لازم در اساسنامه و پیشنهاد آن به مقام معظم رهبری مدظله‌العالی . ۳ـ پیشنهاد سیاست‌های کلان جهت تصویب مقام معظم رهبری مدظله‌العالی. ۴ـ بررسی و تصویب سیاست‌ها و خط‌مشی‌های امداد امام به پیشنهاد رئیس امداد امام. ۵ ـ بررسی و تصویب تشکیلات، شرح وظائف کلان واحدهای سازمانی امداد امام با رویکرد مدیریت جهادی و مردمی به پیشنهاد رئیس امداد امام براساس ضوابط ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری. ۶ ـ بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه امداد امام در چارچوب ضوابط ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری به پیشنهاد رئیس امداد امام. ۷ـ رسیدگی به گزارش عملکرد سالانه امداد امام و تأیید آن جهت ارائه به مقام معظم رهبری مدظله‌العالی. ۸ ـ استماع گزارش رئیس امداد امام و تصویب صورت‌های مالی و عملکرد براساس گزارش حسابرس و بازرس قانونی. ۹ـ بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز امداد امام در چارچوب ضوابط ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری. ۱۰ـ تصویب اساسنامه سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به پیشنهاد رئیس امداد امام در چارچوب ضوابط ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری. ۱۱ـ تأیید قائم‌مقام رئیس امداد امام با پیشنهاد وی. ۱۲ـ تعیین حق‌الزحمه رئیس امداد امام، قائم‌مقام ایشان و دبیر هیأت امناء. ۱۳ـ نظارت بر حسن اجرای اوامر و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و مصوبات هیأت امناء. ۱۴ـ تأیید، ایجاد یا انحلال دفاتر و واحدهای اصلی. ماده۱۲ـ وظائف رکن نظارتی امداد امام و مؤسسات و واحدهای تابعه و وابسته آن برعهده معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری است. ماده۱۳ـ رئیس امداد امام به پیشنهاد هیأت‌امناء و حکم مقام معظم رهبری مدظله‌العالی به مدت ۵ سال منصوب و بالاترین مقام اجرایی امداد امام محسوب می‌شود. تمامی مجتمع‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات، واحدهای تابعه و وابسته امداد امام (اعم از اقتصادی، خدماتی، حمایتی) زیر نظر رئیس امداد امام اداره خواهد شد. ایشان مسئول اجرای کلیه‌ی امور و هدایت فعالیت‌ها و حفظ حقوق و منافع امداد امام است و وظائف خود را در چارچوب منویات مقام معظم رهبریمدظله‌العالی و این اساسنامه و مصوبات هیأت‌امناء به انجام می‌رساند. ماده۱۴ـ وظائف و اختیارات رئیس امداد امام عبارت است از: ۱ـ پیشنهاد اصلاح یا تغییر تشکیلات به هیأت‌امناء جهت تصویب. ۲ـ نمایندگی امداد امام در کلیه‌ی مراجع و امضاء اسناد و اوراق بهادار تعهدآور. ۳ـ تهیه و تنظـیم اهداف، سیـاست‌ها، خط‌مشی‌ها، برنامـه‌های میان‌مدت و بلندمدت و بودجه‌ی سالیانه‌ی امداد امام برای پیشنهاد به هیأت‌امناء جهت بررسی و تصویب. ۴ـ ارائه گزارش عملکرد و صورت‌های مالی سالانه امداد امام به هیأت‌امناء جهت بررسی و تصویب. ۵ ـ تهیه آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر ضوابط و مقررات کلان مورد نیاز امداد امام برای پیشنهاد به هیأت‌امناء جهت بررسی و تصویب. ۶ ـ نصب و عزل معاونین و مدیران کل استان‌ها، رؤساء و اعضاء هیأت‌مدیره، مجتمع‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و واحدهای تابعه اعم از اقتصادی، خدماتی، حمایتی با رعایت سیاست‌های مصوب هیأت‌امناء. ۷ـ تعامل با سایر نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی در جهت تأمین اهداف امداد امام. ۸ ـ تخصیص اعتبارات مصوب، وصول مطالبات، پرداخت دیون و عقد قراردادهای مورد نیاز با حق تفویض اختیار. ۹ـ حفظ امکانات امداد امام و استیفای کلیه‌ی حقوق مربوطه از اشخاص حقیقی و حقوقی، اقامه‌ی هر نوع دعوی نزد مراجع ذی‌صلاح و صلح و سازش و ارجاع امر به داوری با حق توکیل. ۱۰ـ اعطای وام و استقراض و تحصیل هر نوع اعتبار در چهارچوب اساسنامه و برنامه و بودجه و سیاست‌های مصوب هیأت‌امناء. ۱۱ـ پذیرش نذورات، تبرعات، زکوات، صدقات، موقوفات، هبه، هدایا و کمک‌های داخلی و خارجی برای امداد امام. تبصره: پذیرش هبه و هدایا و کمک‌ها در چهارچوب آیین‌نامه مصوب هیأت‌امناء خواهد بود. ۱۲ـ افتتاح و انسداد حساب جاری و پس‌انداز و سپرده‌ی مورد نیاز در بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری و مالی داخل و خارج از کشور و نگهداری حساب‌های امداد امام و صدور مجوز افتتاح حساب برای مؤسسات و سازمان‌های وابسته. ۱۳ـ تأیید، صدور و ابلاغ دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و روش‌های اجرایی. ۱۴ـ تشخیص، تعهد، تسجیل و صدور اجازه پرداخت تعهدات بودجه‌ای، هدایا و سایر درآمدها در چهارچوب برنامه و بودجه‌ی مصوب. ۱۵ـ رئیس امداد امام می‌تواند نسبت به معرفی فردی به عنوان قائم‌مقام به هیأت‌امناء اقدام نماید. تبصره: قائم‌مقام پس از تأیید هیأت‌امناء با حکم رئیس امداد امام منصوب و در چارچوب اختیاراتی که از سوی رئیس امداد امام به ایشان تفویض می‌گردد، انجام وظیفه می‌نماید. ۱۶ـ اسناد مالی حساب خزانه‌ای امداد امام با امضای رئیس یا قائم‌مقام امداد امام و معاون مربوطه و مهر امداد امام صادر خواهد شد. ماده۱۵ـ سال مالی امداد امام از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می‌پذیرد. تبصره۱: حساب‌های سالانه، کمک‌ها و اعتبارات دولتی در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و مصوبات هیأت‌امناء تهیه و تنظیم می‌‍‌گردد. تبصره۲: صورت حساب‌های مالی و محاسباتی و یادداشت‌های همراه و اعتبارات مربوط به ولی‌فقیه و درآمدهای اختصاصی امداد امام مطابق ضوابط مربوطه توسط رئیس امداد امام تهیه و به همراه گزارش عملکرد سالانه به هیأت‌امناء ارائه می‌گردد. تبصره۳: گزارش عملکرد سالانه و گزارش‌های سالیانه‌ی مالی و محاسباتی (موضوع تبصره ۲) می‌بایستی توسط رئیس امداد امام حداکثر تا پایان مرداد ماه سال بعد به بازرس (حسابرس) ارائه و گزارش بازرسی حداکثر تا پایان مهر ماه به هیأت‌امناء تحویل گردد و حداکثر تا پایان آبان ماه همان سال به تصویب هیأت‌امناء برسد. تبصره۴: تصویب عملکرد و حساب‌های امداد امام (موضوع تبصره ۲و ۳) توسط هیأت‌امناء به منزله‌ی ارائه مفاصا حساب به رئیس امداد امام است. تبصره۵: یک نسخه از گزارش مصوب عملکرد و حساب‌های سالانه مالی و محاسباتی امداد امام با امضاء رئیس هیأت‌امناء به محضر مبارک مقام معظم رهبری مدظله‌العالی ارسال می‌گردد. ماده۱۶ـ محدودیت‌ها: الف ـ معاملات امداد امام با اعضاء هیأت‌امناء، رؤساء و مدیران و اقارب سببی و نسبی آنها تا درجه سوم اعم از مستقیم و غیرمستقیم ممنوع خواهد بود. ب ـ انجام فعالیت‌ها و معاملات نظیر وظایف امداد امام برای مدیران و مسؤولین آن ممنوع است. ماده۱۷ـ انحلال امداد امام صرفاً با حکم مقام معظم رهبری مدظله‌العالی قابل انجام خواهد بود. ماده۱۸ـ اساسنامه‌ی اولیه کمیته‌ی امداد امام خمینی (ره) که در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۶۶ تنظیم و به توشیح رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) رسیده است با اذن مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۸۰ با تغییراتی به توشیح معظم‌له رسید و مجدداً در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۴ بازنگری و در ۱۸ماده و ۱۳تبصره مورد تأیید ایشان قرار گرفت