اساسنامه مؤسسه هنرمندان پیشکسوت

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1385/12/21
شماره ویژه نامه ۱۸۰۷۱
شماره انتشار ۱۸۰۷۱
شماره نامه
تاریخ نامه

‏(مصوب جلسه 157 مورخ 3/11/1385 شورای معین براساس تفویض جلسه 596 ‏مورخ 5/10/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)‏         ماده1ـ در راستای پاسداشت شأن و منزلت هنرمندان با سابقه کشور در حوزه‌های ‏متعدد هنری و تکریم مقام آنان « مؤسسه هنرمندان پیشکسوت» که از این به بعد در این ‏اساسنامه به اختصار « مؤسسه» نامیده می‌شود، به شرح ذیل تشکیل خواهدشد. مؤسسه ‏دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و وابسته به بنیاد فرهنگی و هنری رودکی است و ‏امور آن طبق این اساسنامه و مقررات مربوطه اداره خواهدشد.‏        ماده2ـ هنرمند پیشکسوت به کسی اطلاق می‌شود که در یکی از حوزه‌های موسیقی، ‏نمایش، شعر، ادبیات داستانی، سینما، معماری، هنرهای سنتی، تجسمی و خوشنویسی ‏به خلق آثاری برجسته اشتهار و اشتغال داشته یا دارد و واجد شرایط زیر می‌باشد:‏        الف : بیش از 35 سال سابقه حرفه هنری.‏        ب : بیش از 60 سال سن.‏        ج : برخورداری از حُسن شهرت در جامعه هنری کشور و صاحب سبک ویژه.‏        تبصره ـ مرجع تعیین هنرمند پیشکسوت شورای ارزشیابی هنرمندان و شاعران کشور ‏می‌باشد.‏        ماده3ـ اهداف مؤسسه عبارت است از:‏        ‏1ـ استفاده از تجربیات و سوابق ارزشمند فرهنگی و هنری پیشکسوتان در جهت کمک ‏به بالندگی معنوی، فرهنگی، اجتماعی و علمی کشور.‏        ‏2ـ توسعه و تقویت روابط و انس میان آنان.‏        ‏3ـ حمایت از هنرمندان پیشکسوت در مقابل رویدادهای مخل سلامت جسمانی، روحی ‏و اقتصادی آنان.‏        ماده4ـ مرکز اصلی مؤسسه در تهران است و محل استقرار آن توسط هیأت مدیره ‏مشخص خواهدشد.‏        تبصره ـ در صورت لزوم و بنا به تصویب هیئت امناء، مؤسسه می‌تواند در مراکز استانها ‏شعبه دایر نماید.‏        ماده5 ـ مدت فعالیت مؤسسه نامحدود می‌باشد.‏        ماده6 ـ موضوع فعالیت مؤسسه در راستای تحقق اهداف آن عبارت است از:‏        ‏1ـ حمایت و پاسداشت حرمت سالمندی و پیشکسوتی با ارائه خدمات در زمینه‌های:‏        ـ اسکان موقت و دائمی.‏        ـ توانبخشی جسمی و روحی.‏        ـ درمانی و بهداشتی.‏        ـ رفاهی و تفریحی.‏        ‏2ـ تأمین آرامش روح و روان با ایجاد:‏        ـ محیط‌های آرام و با نشاط و مفید برای استراحت.‏        ـ مکانهایی برای ایجاد تعاملات و ارتباطات و گفت و شنود و دیدار با خانواده، دوستان و ‏جوانان علاقه‌مند.‏        ‏3ـ استمرار نقشهای مؤثر و تأمین استقلال و خودکفایی از طریق:‏        ـ تشکیل کلاسهای آموزشی جهت انتقال دانسته‌ها و تجارب برای کارآفرینی.‏        ـ ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی به سازمانها، جوانان و غیره.‏        ـ بازاریابی جهت فروش آثار.‏        ـ ایجاد کارگاههای پژوهشی و تحقیقاتی و یا هرکارگاهی که سبب فعال‌سازی هنرمند ‏شود.‏        ـ انتشار نشریه جهت انتقال نظرات، مقالات و.....‏        ‏4ـ ارتقاء و تقویت آگاهی‌ها و دانسته‌ها و بالندگی معنوی، فرهنگی، اجتماعی و ‏علمی با برقراری:‏        ـ نشست‌های معنوی و برنامه‌های زیارتی و سیاحتی برحسب نیاز و تقاضا.‏        ـ جلسات پژوهشی و هم‌اندیشی و میزگرد گفت و شنود.‏        ـ ارتباط با هنرمندان پیشکسوت سایر کشورها.‏        ماده7ـ ارکان مؤسسه عبارت است از:‏        ‏1ـ هیأت امناء.‏        ‏2ـ هیأت مدیره.‏        ‏3ـ مدیرعامل.‏        ‏4ـ بازرس.‏        ماده8 ـ اعضاء هیأت امناء عبارتند از:‏        ‏1ـ معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس).‏        ‏2ـ مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی (دبیر).‏        ‏3ـ نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انتخاب و حکم وزیر.‏        ‏4ـ نماینده وزارت رفاه با انتخاب و حکم وزیر.‏        ‏5 ـ نماینده سازمان تبلیغات اسلامی.‏        ‏6 ـ نماینده فرهنگستان هنر با انتخاب و حکم رئیس فرهنگستان.‏        ‏7ـ نماینده سازمان صدا و سیما با حکم رئیس سازمان.‏        ‏8 ـ دو نفر از هنرمندان برجسته کشور به پیشنهاد معاونین هنری و سینمایی وزارت ‏فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورای هنر.‏        تبصره1ـ احکام اعضای هیأت امناء پس از معرفی از سوی دستگاههای ذیربط توسط ‏وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر خواهدشد.‏        تبصره2ـ در صورت استعفا یا فوت هر یک از اعضای هیأت امناء تعیین جانشین ‏توسط دستگاه ذیربط صورت خواهدگرفت.‏        ماده9ـ هیأت امناء سالی دو بار و با دعوت رئیس هیأت امناء تشکیل جلسه خواهدداد. ‏جلسات هیأت امناء با حضور اکثریت مطلق (نصف بعلاوه یک) اعضاء رسمیت خواهدیافت.‏        تبصره ـ جلسات فوق‌العاده هیأت امناء به درخواست بازرس و یا هیأت مدیره و با ‏دعوت کتبی مدیرعامل تشکیل خواهدشد.‏        ماده10ـ وظایف و اختیارات هیأت امنا عبارت است از:‏        ‏1ـ بررسی و تصویب سیاستها، برنامه عمومی، بودجه و سایر پیشنهادات هیأت مدیره.‏        ‏2ـ انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان و تعیین حق‌الزحمه آنان.‏        ‏3ـ تصویب هرگونه تغییر موردنیاز در مفاد اساسنامه و ارکان مؤسسه به پیشنهاد ‏هیأت مدیره و ارسال آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب نهایی.‏        تبصره ـ اعضای هیأت امناء همکاری وزارتخانه‌ها و سازمانهای متبوع خود و ‏همچنین دستگاههایی که به نوعی وظایف آن با تحقق مفاد اساسنامه ارتباط دارد را فراهم ‏خواهندنمود.‏        ماده11ـ برای اداره امور مؤسسه هیأت مدیره‌ای مرکب از پنج نفر که انتخاب مجدد ‏آنها بلامانع است توسط هیأت امنای مؤسسه انتخاب می‌شوند. هیأت مدیره موظف است ‏حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی، از هیأت امناء به منظور انتخاب هیأت مدیره جدید ‏دعوت به عمل آورد.‏        ماده12ـ هیأت مدیره در اولین جلسه خود رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل را از ‏میان اعضاء و یا خارج از آن انتخاب خواهندنمود که با حکم رئیس هیأت امناء به این سمت ‏منصوب خواهندشد.‏        ماده13ـ هیأت‌مدیره حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه خواهدداد. جلسات هیأت‌مدیره ‏با حضور سه نفر (رئیس و حداقل دو عضو) رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء ‏حاضرین معتبر خواهدبود.‏        ماده14ـ هیأت مدیره نماینده قانونی و تام‌الاختیار مؤسسه بوده و می‌تواند در چارچوب ‏این اساسنامه و با رعایت سایر مقررات عمومی اقدام نماید.‏        ماده15ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره عبارت است از:‏        ‏1ـ پیشنهاد خط‌مشی‌ها و سیاست‌های اداره امور مؤسسه جهت تصویب به هیأت امناء.‏        تبصره ـ هیأت امناء به منظور بررسی و اظهارنظر درخصوص مسائل مطروحه ‏می‌تواند کمیته‌های تخصصی داشته‌باشد. ترتیب تشکیل کمیته‌های تخصصی طبق ‏آیین‌نامه‌های اجرایی خواهدبود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیأت امناء می‌رسد.‏        ‏2ـ بررسی و تأیید برنامه و بودجه سالانه و ارائه آن جهت تصویب به هیأت امناء.‏        ‏3ـ بررسی و تأیید گزارش عملکرد سالانه، ترازنامه و صورت‌های مالی و ارائه آن جهت ‏تصویب به هیأت امناء.‏        ‏4ـ بررسی و تأیید نمودار سازمانی و نیروی انسانی، ضوابط عضویت و آیین‌نامه‌های ‏موردنیاز مؤسسه و ارائه آن جهت تصویب به هیأت امناء.‏        ‏5 ـ پیشنهاد تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه مؤسسه جهت طی مراحل تصویب.‏        ‏6 ـ نظارت بر اجرای برنامه‌های جاری مؤسسه براساس خط مشی‌‌ها و سیاست‌های ‏مصوب هیأت امناء.‏        ‏7 ـ حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول، رسیدگی به حساب‌ها، افتتاح حساب ‏در بانک‌ها و انجام تشریفات قانونی مربوط، دریافت وام و امضای دفاتر و اسناد قانونی.‏        ‏8 ـ تصویب خرید، فروش و رهن یا اجاره اموال منقول و غیرمنقول.‏        ‏9ـ پیشنهاد مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت انجام موضوع فعالیت مؤسسه.‏        ‏10ـ طرح و اقامه دعوی له مؤسسه و دفاع از دعوی مطروحه علیه آن با کلیه ‏اختیارات و انتخاب وکیل با حق توکیل به غیر و حق عزل و یا قطع و فصل دعوی از ‏طریق سازش.‏        ‏11ـ تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامـه‌ها و سایر پیشنهادات و تدوین آیین‌نامه‌های ‏داخلی در راستای اهداف مؤسسه.‏        ‏12ـ تصویب انجام معاملات و انعقاد قراردادها و موافقتنامه‌ها به پیشنهاد مدیرعامل.‏        ماده16ـ مدیرعامل به پیشنهاد هیأت مدیره از میان اعضاء و یا خارج از هیأت مدیره ‏برای مدت 3 سال انتخاب و با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این سمت منصوب ‏می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.‏        ماده17ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل عبارت است از:‏        ‏1ـ اداره امور مؤسسه در راستای تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره.‏        ‏2ـ تشکیل و هدایت کارگروه‌های تخصصی در هریک از زمینه‌های امور هنری، رفاهی، ‏فرهنگی، آموزشی و اقتصادی هنرمندان جهت ارائه راهکارهای لازم در راستای تحقق برنامه‌ها ‏و موضوع فعالیت مؤسسه.‏        ‏3ـ تهیه برنامه‌های اجرایی جهت تصویب هیأت مدیره.‏        ‏4ـ امضای اسناد و اوراق در دفاتر اسناد رسمی و بانکها و عقد قراردادهای تعهدآور ‏پس از تصویب هیأت مدیره.‏        ‏5 ـ استیفای حقوق مؤسسه به نمایندگی از سوی هیأت مدیره.‏        ‏6 ـ تهیه و تنظیم گزارش عملکرد سالانه، ترازنامه و صورتهای مالی و ارائه آن به بازرس ‏و هیأت مدیره.‏        ‏7ـ تهیه آئین‌نامه‌های موردنیاز مؤسسه و پیشنهاد به هیأت مدیره جهت طی مراحل ‏تصویب.‏        ‏8 ـ پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه، نمودار سازمانی و تعداد نیروی انسانی به هیأت ‏مدیره برای تأیید و طی مراحل تصویب.‏        ‏9ـ انجام امور استخدامی در حدود تشکیلات، برنامه و بودجه مصوب و براساس مقررات ‏ذیربط و امضای کلیه مکاتبات و نامه‌های اداری و نظارت بر حُسن اجرای امور.‏        ‏10ـ عزل و نصب معاونین مدیرعامل و مدیران همتراز پس از تصویب هیأت مدیره و ‏عزل و نصب سایر مدیران و کارکنان براساس مقررات و آیین‌نامه‌ها و مصوبات هیأت مدیره.‏        ‏11ـ پیشنهاد انجام معاملات و عقد قراردادها و موافقتنامه‌ها به هیأت مدیره جهت ‏تصویب.‏        ‏12ـ دعوت و برگزاری جلسات هیأت مدیره.‏        ‏13ـ پیشنهاد اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و انجام آن ‏مطابق مصوبات هیأت مدیره.‏        ‏14ـ اجرای کلیه وظایف تفویضی و محوله از سوی هیأت مدیره.‏        ماده18ـ برداشت از حسابهای بانکی مؤسسه و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و ‏تعهدآور مؤسسه با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و یا یکی از اعضای هیأت مدیره ‏همراه با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.‏        ماده19ـ بازرس مؤسسه به پیشنهاد هیأت امناء و با حکم معاون هنری وزیر فرهنگ ‏و ارشاد اسلامی برای مدت 3 سال انتخاب می‌شود.‏        ماده 20ـ وظایف بازرس عبارت است از:‏        ‏1ـ انطبـاق نحوه اداره امور مؤسسه و عمـلیات انـجام شده با قـوانین، مصوبات و ‏دستورالعمل‌های مربوطه و نظارت مستمر بر نحوه اجرای صحیح مصوبات و تهیه گزارش ‏از عملکرد دوره مالی به هیأت امناء.‏        ‏2ـ ارائه گزارش به هیأت امناء در مواردی که خلاف مصوبات و مقررات مؤسسه عمل ‏شده باشد.‏        ‏3ـ تذکر کتبی نواقص موجود در نحوه اداره مؤسسه به هیأت مدیره.‏        ‏4ـ رسیدگی به مشکلات و ارائه گزارش به هیأت مدیره مؤسسه و هیأت امناء.‏        تبصره ـ بازرس حق مداخله در امور جاری مؤسسه را ندارد و اقدامات او در اجرای ‏وظایف نباید مانع جریان کارهای مؤسسه شود.‏        ماده 21ـ امور مالی مؤسسه مطابق مقررات ذیل انجام می‌پذیرد:‏        ‏1ـ سال مالی مؤسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان ‏سال خاتمه می‌یابد به استثنای سال اول که از زمان تأسیس تا آخر اسفند همان سال ‏می‌باشد.‏        ‏2ـ حساب‌های مالی مؤسسه در آخر اسفند ماه هر سال بسته می‌شود و ترازنامه و ‏صورت‌های مالی پایان سال مؤسسه حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد تنظیم و پس از ‏تأیید هیأت مدیره یک نسخه از آن به بازرس جهت اقدام تسلیم می‌شود.‏        ‏3ـ امور بازرسی و تهیه گزارش نهایی هیأت مدیره و بازرس باید به نحوی تنظیم ‏شود که هیأت امناء تا قبل از پایان نیمه اول هر سال نسبت به بررسی و تصویب صورت‌های ‏مالی سال قبل اقدام نماید.‏        ماده 22ـ منابع مالی مؤسسه عبارت است از:‏        ‏1ـ کمـک‌های دولـت کـه از طریق پیش‌بینی در بودجه کل کشور به مؤسسه ‏انجام می‌شود.‏        ‏2ـ کمک‌های حاصله از دستگاههایی که نمایندگان آنها عضو هیأت امناء مؤسسه ‏می‌باشند.‏        ‏3ـ جلب کمک‌های سازمانهایی که در بودجه آنها کمک به مؤسسات مشابه مؤسسه ‏پیش‌بینی شده است.‏        ‏4ـ هدایای نقدی و غیرنقدی مردم، سازمانها، شرکتهای دولتی و خصوصی و بانکها با ‏رعایت کامل اصول مربوط به حفظ شئونات و کرامات انسانی پیشکسوتان هنری.‏        ‏5 ـ درآمدهای ناشی از فعالیت‌های اقتصادی، فروش آثار هنرمندان و نشریات، دوره‌های ‏آموزشی، دریافت حق عضویت و حق‌المشاوره و....‏        ماده23ـ کارکنان ستادی و پشتیبانی مؤسسه در شمار کارکنان بنیاد فرهنگی و ‏هنری رودکی بوده و انجام امور اداری و استخدامی آنان در چارچوب مقررات بنیاد مذکور ‏انجام می‌پذیرد.‏        ماده24ـ انحلال مؤسسه با پیشنهاد دو سوم اعضای هیأت امناء و با تصویب شورای ‏عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود. کلیه اموال و دارایی‌های مؤسسه پس از انجام مفاصاحساب، ‏طبق نظر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بنیاد فرهنگی و هنری رودکی تعلق خواهد گرفت.‏        ماده25ـ این اساسنامه در 25 ماده و هشت تبصره در جلسه 157 مورخ 3/11/1385 ‏شورای معین و براساس تفویض جلسه 596 مورخ 5/10/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی ‏به تصویب رسید. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی