اساسنامه فرهنگستان علوم پزشکی ‏

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1390/12/09
شماره ویژه نامه ۱۹۵۱۳
شماره انتشار ۱۹۵۱۳
شماره نامه
تاریخ نامه

اساسنامه فرهنگستان علوم پزشکی ‏‏(مصوب جلسه 704 مورخ 6/10/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)‏ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران     اساسنامه «فرهنگستان علوم پزشکی» که در جلسه 704 مورخ 6/10/1390 شورای ‏عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 17/7/1390 رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ‏جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:‏     ماده1ـ اهداف:‏     ‏1ـ مشاوره، نظریه‌پردازی و آینده‌نگری در همه زمینه‌های سلامت     ‏2ـ نیل به استقلال علمی و فرهنگی‏     ‏3ـ توسعه علوم و فنون در حیطه سلامت     ‏4ـ تقویت روح‌ پژوهش جهت دستیابی به مؤثرترین و علمی‌ترین و آخرین یافته‌ها و ‏نوآوری‌ها در عرصه علوم سلامت     ‏5 ـ کمک به دستیابی جامعه و آحاد مردم به بالاترین سطح سلامت همه‌جانبه با ‏رویکردهای زیر:‏اعتلای اخلاق پزشکی، فرهنگ بومی، عدالت در سلامت، محوریت انسان سالم در ‏پیشرفت و توسعه، تکریم و الگوسازی، بنیان‌های اسلامی و فرهنگ‌سازی مناسب     ‏6 ـ مشارکت در دیده‌بانی و رصد و پایش همه ابعاد سلامت جسمی، روانی، اجتماعی ‏و معنوی     ‏7ـ صیانت از میراث فرهنگی و تمدن اسلامی و ایرانی در عرصه علوم سلامت ‏     ‏8 ـ رشد و گسترش دانش‌های فلسفه و حکمت، اخلاق و فقه اسلامی در حوزه ‏سلامت و پزشکی     ماده2ـ وظایف:‏     ‏1ـ تلاش در جهت تحقق چشم‌انداز کشور در تمدن‌سازی و الگوی پیشرفت اسلامی ‏و ایرانی در کلیه اهداف و وظائف فرهنگستان. ‏     ‏2ـ کمک به تحقق نقشه جامع علمی کشور، ارتقاء کارآمدی نظام، دفاع از مرزهای ‏اعتقادی، وحدت، امنیت ملی و صیانت از فرهنگ و هویت اسلامی و ایرانی. ‏     ‏3ـ تحلیل چالش‌ها و ارائه توصیه‌های کاربردی، مراقبتی و خدماتی برای ارتقای ‏نظام سلامت کشور.  ‏     ‏4ـ نقد سیاست‌ها و برنامه‌های در حال اجرا در حوزه سلامت و ارائه پیشنهادها به مراجع ‏و دستگاه‌های ذی‌ربط.‏     ‏5 ـ ترجمان دانش در علوم سلامت و عرصه‌های ارائه مراقبت‌ها و خدمات سلامت با ‏بهره‌گیری از فعالیت‌های جمعی و جذب حمایت و تشویق دانشمندان، پژوهشگران، ‏نخبگان و صاحب‌نظران کشور.‏     ‏6 ـ ارائه و طرح فرضیه‌ها و نظریه‌های علمی، کوشش در راستای گسترش مرزهای ‏دانش و تلاش برای ارتقای سطح دانش و پژوهش کشور همگام با حفظ استقلال علمی و ‏فرهنگی و هماهنگ با نقشه جامع علمی کشور در عرصه سلامت. ‏     ‏7ـ همکاری و ارائه راهکار برای تقویت فرهنگ اسلامی، سلامت معنوی و اخلاق ‏پزشکی و تلاش جهت شناخت و ترویج فقه سلامت.‏     ‏8 ـ زمینه‌سازی و حمایت از پایه‌ریزی و گسترش دانش‌های فلسفه و حکمت، ‏اخلاق و فقه اسلامی در حوزه سلامت و پزشکی و تربیت نیروی انسانی در حوزه‌های ‏مذکور با همکاری حوزه و دانشگاه.‏     ‏9ـ مطالعه و تدوین سند و برنامه جامع برای تربیت پزشک حکیم در حوزه سلامت ‏با همکاری حوزه و دانشگاه.‏     ‏10ـ پالایش، تقویت و ترویج فرهنگ عمومی سلامت در جامعه.‏     ‏11ـ انجام امور مشاوره علمی و پژوهشی اساسی در مسائل مربوط به دانش، ‏نظریه‌پردازی و فناوری که از سوی قوای سه‌گانه، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مراکز ‏علمی و پژوهشی از فرهنگستان درخواست می‌شود و ارائه پیشنهادهای لازم. ‏     ‏12ـ مطالعه تجربیات کشورها در کسب و توسعه دانش و فناوری حوزه سلامت و ‏هم‌چنین بررسی آخرین یافته‌های علمی و نحوه استفاده از آنها باتوجه به زمینه‌ها و ‏امکانات موجود در کشور. ‏     ‏13ـ تشویق و ترغیب دانشمندان و پژوهشگران به نوآوری و خلق آثار علمی ازطریق ‏حمایت مادی و معنوی ایشان. ‏     ‏14ـ حمایت از ایجاد تسهیلات لازم جهت مبادله اطلاعات و نتایج تحقیقات و ‏تبادل نظر بین دانشمندان و محققان و مبادله متخصصان و پژوهشگران علوم سلامت با ‏سایر کشورها به‌ویژه کشورهای اسلامی برای حفظ و احیای میراث پزشکی اسلامی و ایرانی ‏با پرداخت کمک هزینه، واگذاری بورس، فرصت‌های مطالعاتی و استفاده از مسافرت‌های ‏علمی ازطریق مراجع ذیربط.‏     ‏15ـ بررسی و پیشنهاد ضوابط درخصوص ارتقاء سطح علمی سمینارها، همایش‌ها و ‏کنفرانس‌های پزشکی در سطح ملی و ارزیابی این‌گونه همایش‌ها. ‏     ‏16ـ حمایت از برگزاری همایش‌های علمی در زمینه جدیدترین یافته‌های علوم سلامت. ‏     ‏17ـ انتـشار اطلاعات و دانسـته‌های علـوم سلامت از طـریق انتـشار مجلات و ‏کتاب‌های علمی، پژوهشی و کاربردی به‌ ویژه یافته‌های نوین علوم سلامت در سطح ‏کشور و جهان. ‏     ‏18ـ تشـویق و تکریم دانشـمندان و خدمـات آنان و اعـطای پاداش، جـایزه و ‏نشان علمی به دانشمندان، پژوهشگران و مؤسـساتی که خدمات علمی برجسـته‌ای ‏انجام داده‌اند.‏     ‏19ـ پیشنهاد و تخصیص اعتبارات و امکانات تحقیقاتی برای فعالیت‌های دانشمندان ‏برجسته.‏     ‏20ـ ایـجاد ارتباط با فرهنگستان‌های سـلامت و علوم پزشـکی سایر کشـورها ‏و بررسی و تصویب عضویت فرهنگستان در مجامع و سازمان‌های جهانی که وظایف ‏و اهـداف همـسو با وظـایف و اهـداف فرهنگـستان دارنـد در چـارچوب قوانـین و ‏مقررات کشور. ‏     ‏21ـ اعتلای انجمن‌ها و بهره‌گیری و استفاده از توان انجمن‌های علمی گروه پزشکی ‏و انجمن‌هایی که به‌نحوی با سلامت ارتباط دارند و تشویق و ترغیب مشارکت آنها  در ‏زمینه‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در ابعاد مختلف سلامت.‏     ‏22ـ بررسی و تحلیل وضعیت علمی و فنی، آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی و ارائه ‏پیشنهاد در زمینه بهبود و ارتقای آن به مراجع ذیربط. ‏     تبصره ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌ها همکاری‌های ‏لازم را در چارچوب این اساسنامه با فرهنگستان علوم پزشکی به عمل می‌آورند. ‏     ماده3ـ ارکان:‏     ‏1ـ رئیس‌جمهور در مقام ریاست عالیه     ‏2ـ هیئت امناء     ‏3ـ مجمع عمومی     ‏4ـ رئیس فرهنگستان     ‏5 ـ شورای علمی     ‏6 ـ دبیر     ‏7ـ معاون علمی     ماده4ـ ترکیب هیئت امناء:‏     ‏1ـ معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس هیئت امناء)‏     ‏2ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری     ‏3ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی     ‏4ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی     ‏5 ـ معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور ‏     ‏6 ـ رئیس بنیاد ملی نخبگان     ‏7ـ رؤسای فرهنگستان‌ها     ‏8 ـ دو نفر از دانشمندان و صاحب‌نظران به پیشنهاد رئیس فرهنگستان ‏     ‏9ـ یک نفر از شخصیت‌های حوزوی آشنا به فقه و اخلاق پزشکی به انتخاب شورای ‏عالی انقلاب فرهنگی     ماده5 ـ ترکیب مجمع عمومی:‏     مجمع عمومی مرکب از کلیه اعضای پیوسته فرهنگستان است. جلسات مجمع حداقل ‏سالی 4 بار و به‌صورت فصلی تشکیل می‌شود.‏     تبصره1ـ اعضای وابسته می‌توانند با مجوز رئیس فرهنگستان، بدون حق رأی در ‏مجمع عمومی شرکت کنند.‏     تبصره2ـ ریاست مجمع با رئیس فرهنگستان است. ‏     ماده6 ـ  وظایف مجمع عمومی:‏     ‏1ـ تصویب سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی فرهنگستان     ‏2ـ تصویب آیین‌نامه داخلی در چارچوب اساسنامه     ‏3ـ تعیین دانشمندانی که شرایط دریافت پاداش، جایزه، مدال یا نشان را دارند و ‏معرفی ایشان به ریاست عالیه فرهنگستان‌ها از طریق رئیس فرهنگستان.‏     ‏4ـ انتخاب اعضای پیوسته، وابسته و افتخاری به پیشنهاد رئیس فرهنگستان.‏     تبصره ـ تعیین تعداد اعضای پیوسته و کاهش و افزایش آن‌ها به پیشنهاد فرهنگستان ‏و با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان‌پذیر است.‏     ‏5 ـ تصویب گروه جدید، ادغام و انحلال گروه‌ها با پیشنهاد رئیس فرهنگستان.‏‏      ماده7ـ  ترکیب شورای علمی:‏     ‏1ـ رئیس فرهنگستان (رئیس شورا)‏     ‏2ـ رؤسای گروه‌های علمی     ‏3ـ معاون علمی فرهنگستان (دبیر شورا)‏     ‏4ـ دبیر فرهنگستان     ماده8 ـ  وظایف شورای علمی:‏     ‏1ـ بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگستان و پیشنهاد آن به مجمع عمومی برای ‏تصویب     ‏2ـ تدوین و پیشنهاد آئین‌نامه‌های نحوه اجرای فعالیت‌های علمی فرهنگستان و ارائه ‏آن به مجمع عمومی برای تصویب     ‏3ـ بررسی و تصویب برنامه‌های راهبردی و پیشنهادی گروه‌های علمی     ‏4ـ بررسی و اظهارنظر درمورد طرح‌های علمی و ارجاع آن به گروه‌های ذی‌ربط     ‏5 ـ تعیین اهم مسائل و موضوعاتی که لازم است مورد تحقیق قرار گیرد و پیشنهاد ‏آنها به مراکز علمی ذی‌صلاح در کشور     ‏6 ـ تهیه و تدوین ضوابط مربوط به اعطای پاداش و جوایز و بورس و نشان و مدال به ‏افراد واجد شرایط و پیشنهاد آن به هیأت امنا جهت تصویب     ‏7ـ پیشنهاد و معرفی دانشمندانی که شرایط دریافت پاداش یا جایزه یا مدال یا ‏نشان را دارند به مجمع عمومی برای تصویب     ‏8 ـ انجام دادن سایر کارهایی که از سوی هیأت امنای فرهنگستان‌، مجمع عمومی و ‏ریاست فرهنگستان به شورا ارجاع می‌شود     ‏9ـ پیشنهاد بورس‌ها و فرصت‌های مطالعاتی برای تصویب به رئیس فرهنگستان     ‏10ـ پیشنهاد ادغام و یا انحلال گروه‌های علمی و یا تشکیل گروه‌های علمی جدید ‏به مجمع عمومی از طریق رئیس فرهنگستان     ماده9ـ  رئیس فرهنگستان:‏رئیس فرهنگستان‌ از میان اعضای فرهنگستان‌‌ به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب ‏شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حکم ایشان برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند. ‏تغییر رئیس مزبور به علل مختلف از جمله فوت، کناره‌گیری، عزل و استعفا قبل از پایان ‏دوره نیز مطابق همین شیوه خواهد بود.‏     تبصره1ـ  انتخاب مجدد رئیس فرهنگستان بلامانع می‌باشد.‏     تبصره2ـ در صورتی که فرد پیشنهادی برای ریاست فرهنگستان از اعضای پیوسته ‏فرهنگستان نباشد، ابتدا درخصوص پیوسته بودن عضویت وی در مجمع عمومی تصمیم‌گیری ‏و درصورت تصویب این امر، به‌عنوان رئیس فرهنگستان منصوب می‌شود.‏تبصره3ـ رئیس فرهنگستان بالاترین مقام اجرایی و اداری فرهنگستان بوده و ‏نمایندگی فرهنگستان را در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی خواهد داشت.‏تبصره4ـ رئیس فرهنگستان می‌تواند حق نمایندگی در برابر اشخاص و مراجع ‏قانونی را به‌وسیله وکیل یا نماینده‌ای که انتخاب می‌کند، اعمال و قسمتی از اختیارات و ‏حق امضای خود را به معاونین و دبیر به تشخیص خود واگذار نماید.‏ماده10ـ  وظایف رئیس فرهنگستان:‏     ‏1ـ ارائه گزارش عملکرد سالیانه و برنامه راهبردی به هیئت امنا و شورای عالی انقلاب ‏فرهنگی     تبصره ـ نظارت بر فعالیت فرهنگستان به‌عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد. ‏     ‏2ـ پیشنهاد سازمان اداری و مالی و آیین‌نامه‌های مربوطه ، بودجه سالیانه و ارائه ‏عملکرد مالی فرهنگستان به‌انضمام گزارش حسابرس مستقل برای تصویب به هیئت امناء     ‏3ـ پیشنهاد عضویت فرهنگستان در مجامع جهانی به هیئت امناء     ‏4ـ انتصاب رؤسای گروه‌های علمی، معاونت علمی، دبیر و مشاوران فرهنگستان     ‏5 ـ پیشنهاد مصوبات شورای علمی به مجمع عمومی برای تصویب نهایی     ‏6 ـ پیشنهاد افراد به عنوان اعضای پیوسته، وابسته و افتخاری فرهنگستان به مجمع ‏عمومی برای تصویب     ‏7ـ نظارت بر حسن اجرای تصمیمات هیئت امنای فرهنگستان، مجمع عمومی و ‏شورای علمی     ماده11ـ دبیر فرهنگستان از میان اعضای پیوسته به انتخاب و حکم رئیس فرهنگستان ‏منصوب می‌شود.‏     ماده12ـ  وظایف دبیر فرهنگستان:‏     ‏1ـ اداره کلیه امور دبیرخانه اعم از اداری و مالی     ‏2‌ـ تأمین کارکنان مورد نیاز فرهنگستان     ‏3ـ انجام دادن سایر اموری که از طرف هیئت امناء، مجمع، شورای علمی و ریاست ‏فرهنگستان به وی محول می‌شود.‏     ماده13ـ معاون علمی از میان اعضای پیوسته به انتخاب و حکم رئیس فرهنگستان ‏منصوب می‌شود.‏     ماده14ـ وظایف معاون علمی و تعیین گروه‌های علمی و وظایف آنها و هم چنین ‏واحد پشتیبان گروه‌های علمی به موجب آیین‌نامه داخلی تعیین می‌شود.‏     ماده15ـ تعداد اعضای پیوسته فرهنگستان حداکثر 50 نفر می‌باشد.‏     تبصره ـ انتخاب و پذیرش اعضای پیوسته جدید بیشتر از سقف مذکور در این ماده، ‏به تعداد اعضای پیوسته بالای 75 سال سن (ضمن ادامه عضویت دائم این اعضا با دارا بودن ‏تمامی اختیارات) امکان‌پذیر خواهد بود.‏     ماده16ـ نحوه انتخاب اعضا:‏افراد پیشنهادی برای عضویت در فرهنگستان با معرفی و تصویب شورای عالی ‏انقلاب فرهنگی و یا خود فرهنگستان و براساس ضوابط و معیارهای عمومی و علمی ‏مصوب انتخاب می‌شوند. درخصوص قسمت اخیر، اعضای فرهنگستان توسط رئیس ‏فرهنگستان یا حداقل پنج تن از اعضای مجمع عمومی به مجمع عمومی پیشنهاد و به ‏تصویب آن مجمع می‌رسد و با حکم رئیس فرهنگستان به عضویت فرهنگستان درمی‌آیند.‏     ماده17ـ شرایط عضویت اعضا:‏‏1ـ اعـضای پیوسته و وابسته باید ایـرانی بوده و التـزام عملی به قانون اساسی ‏جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه و رعایت قوانین و موازین جمهوری اسلامی ‏ایران داشته باشند.‏‏2ـ‌ حداقل دارای درجه دانشیاری باشند.‏     ماده18ـ هر یک از اعضای پیوسته فرهنگستان که در طول یک سال بیش از نیمی ‏از جلسات را بدون عذرموجه به تشخیص رئیس فرهنگستان غیبت داشته باشد، مستعفی ‏شناخته خواهد شد.‏     تبصره ـ رئیس فرهنگستان می‌تواند پس از بررسی، درخصوص ادامه عضویت افراد مذکور ‏به صورت افتخاری تصمیم‌گیری نماید.‏     ماده19ـ  مدت زمان عضویت:‏مدت عضویت اعضای وابسته چهار سال می‌باشد و ادامه عضویت آنان به همان طریقی ‏است که در این اساسنامه پیش‌بینی شده است.‏     تبصره1ـ  انتخاب مجدد اعضای وابسته بلامانع است. ‏     تبصره2ـ  عضویت اعضای پیوسته و افتخاری مادام‌العمر می‌باشد.‏     تبصره3ـ در صورتی‌که عضوی از اعضای پیوسته فرهنگستان‌ به هر دلیلی توسط ‏شورای عالی انقلاب فرهنگی فاقد صلاحیت شناخته شود، شورای عالی می‌تواند در مورد ‏ادامه عضویت و یا عدم عضویت شخص مزبور تجدیدنظر نماید. ‏     ماده20ـ فرهنگستان مؤسسه‌ای با شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد که به نهاد ‏ریاست جمهوری وابسته است و اعتباراتی که برای فرهنگستان در بودجه سالانه کشور ‏لحاظ می‌شود در ردیف اعتبارات نهاد ریاست جمهوری به صورت کمک منظور خواهد شد.‏     ماده21ـ فرهنگستان از لحاظ امور مالی و معاملاتی تابع مقرراتی خواهد بود که به ‏پیشنهاد رئیس فرهنگستان به تصویب هیئت امناء می‌رسد.‏     ماده22ـ آیین‌نامه چگونگی رسیدگی به حساب‌های سالانه فرهنگستان با پیشنهاد ‏رئیس فرهنگستان به تصویب هیئت امنا می‌رسد.‏     ماده23ـ این اساسنامه مشتمل بر 23 ماده و 14 تبصره در جلسه 704 مورخ ‏‏6/10/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.‏ رئیس ثبت اسناد و املاک اهواز