دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1394/12/27
شماره ویژه نامه ۸۵۶
شماره انتشار ۲۰۶۹۳
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۶۸۸۴۲/ت۵۲۵۶۰هـ                                                         ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت آموزش و پرورش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور با همکاری وزارتخانه­های نفت و امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، دستورالعمل اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:   دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ماده۱ـ در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند: الف ـ فرآورده­های مکشوفه: آن دسته از محصولات نفتی که توسط یکی از دستگاه‏های کاشف موضوع ماده (۳۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشف و تمام یا بخشی از آن حاوی فرآورده­های نفتی اصلی است. ب ـ فرآورده­های نفتی اصلی: آن دسته از فرآورده‌های اصلی شامل نفت گاز، بنزین، گاز مایع، نفت سفید، نفت کوره و سوخت هوایی که دولت با یارانه و یا به بهای پایین­تر از قیمت آزاد برای مصرف و بهره­برداری مجاز تعیین شده، واگذار می­نماید. پ ـ فرآورده­های نفتی آلوده به مواد غیرنفتی: فرآورده­های نفتی مکشوفه‏ای که پس از اعلام نظر نهایی کارگروه تشخیص ماهیت فرآورده­های نفتی سازمان ملی استاندارد ایران، وجود بیش از ده درصد از فرآورده­های نفتی در آن محرز شود. ت ـ قاچاق سوخت: هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی ورود و خروج فرآورده­های نفتی گردد و براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد. ث ـ عرضه خارج از شبکه: عرضه، انتقال یا خرید و فروش فرآورده­های نفتی اصلی برخلاف ضوابط تعیین شده برای توزیع یا مصرف آن، خارج کردن از مبدأ، مسیر، مقصد و یا فعالیت عنوان شده برابر مقررات وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران). ج ـ هزینه­های بالاسری: کلیه هزینه­هایی که پس از کشف قاچاق، بابت جمع­آوری، حمل و نقل و نگهداری، انجام آزمایش­ها، تخلیه، بارگیری و فروش از مبدأ کشف توسط وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران) صورت می­گیرد. چ ـ دستگاه کاشف: دستگاه‏ها و یگان‏های کشف­کننده فرآورده­های نفتی قاچاق مطابق ماده (۳۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره آن. ح ـ کاشف: مأمور یا مأمورین کاشف که راساً یا از طریق دریافت خبر، قاچاق یا عرضه خارج از شبکه را کشف نموده و نام و مشخصات آنان در صورتجلسه بدوی کشف، قید شده باشد. خ ـ سایر مأموران: مأمورین نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی و دستگاه‏های دولتی حسب مورد که نقش برجسته در ارتباط با کشف قاچاق و اقدام بعد از کشف (جمع‌آوری اطلاعات، شناسایی هویت متهمان، تکمیل پرونده، مراحل رسیدگی در مراجع ذی­صلاح) داشته‏اند. د ـ صورتجلسه تحویل فرآورده­های مکشوفه: سندی که به موجب آن کمیت و کیفیت فرآورده مکشوفه در محل انبارهای وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران) اندازه­گیری، تعیین و در سه نسخه (که هر یک حکم واحد را دارد) در حضور نماینده سازمان کاشف و واحدهای مربوط وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران) تنظیم و مبنای محاسبات مالی فروش فرآورده است. ذ ـ حساب امانی دادگستری: حساب سپرده‏ای که به درخواست ذی­حساب دادگستری جمهوری اسلامی ایران در خزانه­داری کل کشور افتتاح و به وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران) اعلام می­شود. ماده۲ـ پس از اعلام کتبی دستگاه‏های کاشف با هماهنگی مرجع ذی­ربط قانونی، وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده‏های نفتی ایران) مکلف است ظرف سه روز کاری نسبت به شناسایی، برآورد حجمی، نمونه­گیری و انتقال نمونه به اولین آزمایشگاه مجاز وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران) اقدام نماید و در صورت لزوم دستگاه کاشف از طریق ادارات کل سازمان ملی استاندارد ایران اقدام می­نماید. ماده۳ـ مسئولیت تحویل فرآورده­های نفتی مکشوفه (اعم از فرآورده­های نفتی سالم یا آلوده) از سازمان­های کاشف بر عهده وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران) است که به شرح زیر اقدام می­کند: الف ـ چنانچه فرآورده­های نفتی در محل یا مخازن ثابت یا متحرک کشف شده باشد پس از اعلام یگان کاشف، وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران) موظف است در معیت نماینده سازمان کاشف (پس از تنظیم صورتمجلس کشف در محل) هماهنگی لازم را برای برداشت و انتقال فرآورده­های مکشوفه به نزدیک­ترین انبار نفت ظرف هفت روز کاری معمول و مراتب با حضور نماینده سازمان کاشف و واحدهای مربوط در انبار نفت اندازه­گیری و طی صورتجلسه تحویل، نسبت به تخلیه آن اقدام نماید. صورتمجلس مربوط در سه نسخه (که هر یک حکم واحد را دارد) تهیه و یک نسخه آن تحویل نماینده سازمان کاشف خواهد شد. ب ـ وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران) موظف است فرآورده­ های نفتی مکشوفه را با دستور مرجع رسیدگی­کننده از یگان کاشف و به نرخ مصوب فروش داخلی (نرخ اول مصوب یارانه­ای) تحویل و به فروش رساند و وجوه حاصله را طبق بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نزد حساب امانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. همچنین وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران) موظـف است در پایان ماه مراتب را با قید مقدار و بهای فرآورده­های مکشوفه به خزانه­داری کل کشور اعلام نماید و خزانه­داری کل کشور مطابق اعلام وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران) مبالغ مذکور را از حساب تمرکز وجوه فروش به نام شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران برداشت و به حساب امانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران واریز می‏نماید. پ ـ تمام هزینه­های مربوط به حمل و نقل و آزمایش و غیره فرآورده‌های مکشوفه به عهده وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران) است که در قالب هزینه­ های بالاسری حداکثر به میزان ده درصد ارزش محموله مکشوفه از محل فروش آن تأمین می­شود و در قالب بودجه شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران عمل می­شود. ت ـ فرآورده‌های مکشوفه مشمول مالیات مجدد نمی­باشند. ماده۴ـ با صدور رأی محکومیت قطعی متهم یا متهمان، وزارت دادگستری مکلف است وجوه امانی مذکور را به خزانه­داری کل کشور واریز و مراتب را به دستگاه­های مرتبط شامل وزارت نفت، ستاد کل نیروهای مسلح، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت آموزش و پرورش اعلام نماید. تبصره ـ در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر برائت متهم یا متهمان و حکم به استرداد کالا، مرجع رسیدگی مکلف است وجوه حاصل از فروش فرآورده را از طریق حساب امانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران به متهم یا متهمان مسترد نماید. ماده۵ ـ از محل وجوه واریزی نزد خزانه­داری کل کشور در قالب ردیف ( ۱۳۶ـ۵۳۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تا مبلغ هفت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷) ریال بابت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص می­یابد تا براساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور هزینه شود. تبصره ـ ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند تا ده درصد از وجوه واریزی را برابر دستورالعملی که با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر سازمان­های ذی­ربط تهیه و تنظیم می­نماید در اختیار یگان‏های کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد. ماده۶ ـ از محل وجوه واریزی نزد خزانه­داری کل کشور در قالب ردیف ( ۱۳۸ـ۵۳۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تا سقف دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال جهت تأمین هزینه‏های سوخت، آب و برق واحدهای آموزشی و پرورشی و پردیس­های استانی مراکز تربیت معلم (دانشگاه فرهنگیان) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‏گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور هزینه شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری