تصویب‌نامه در خصوص تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی از بابت عدم امکان

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1393/12/17
شماره ویژه نامه ۷۶۰
شماره انتشار ۲۰۳۹۳
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۵۲۹۴۸/ت۵۱۶۳۴هـ                                                         ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت هیأت وزیران در جلسه ۳/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۲۵۲۳۰ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ معاونت اجرایی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ـ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت موظف است جهت تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی از بابت عدم امکان استفاده گواهی‌های اسقاط خودروهای فرسوده موضوع ماده (۵) آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۵۷۲/ت۴۲۵۹۶ک مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ مربوط به سال‌های گذشته که تاکنون به صورت تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی واردات قطعات خودرو کارسازی و استفاده نگردیده‌اند، مبالغ مذکور را از محل وجوه دریافتی از واردکنندگان خودرو که در حساب واسط آن ستاد موجود یا از حساب واسط به خزانه کل کشور واریز گردیده است، دقیقاً به میزان ارزش گواهی در زمان انجام عملیات اسقاط، محاسبه و پرداخت نماید. ۲ـ در صورت اسقاط خودروهای فرسوده با کاربری‌های جدول زیر توسط واردکنندگان به تناسب میزان مصرف سوخت مصوب موضوع جزء (د) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۷ و اصلاحیه آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۶۶۵۳/ت۴۹۲۰۸هـ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۲، تعداد اسقاط انجام شده به شرح جدول زیر با گواهی اسقاط معادل‌سازی می‌گردد:   میزان معادل‌سازی با تعداد گواهی اسقاط   نوع کاربری تاکسی ون نوع ۱M مینی‌بوسو ون نوع ۲M اتوبوس وانت  (یک تن و پایین‌تر) وانت  (بالاتر از یک تن) کامیونت  (۲ تا ۶ تن) کامیون سبک  (۶ تا ۱۰ تن) کامیون متوسط (۱۰ تا ۲۶ تن) کامیون سنگین (۲۶تن و بالاتر) کامیون کشنده تعداد معادل ۲ ۳ ۴ ۱۲ ۱ ۲ ۳ ۵ ۱۰ ۱۲ ۱۴   معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری