تصویب‌نامه در خصوص ترکیب ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1393/01/26
شماره ویژه نامه ۶۷۳
شماره انتشار ۲۰۱۲۸
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۳۳۷۹/ت۵۰۲۹۸هـ                                                               ۲۱/۱/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص ترکیب ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان حفاظت محیط زیست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اقتصادی هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۸۸۴/۹۲۲۱۰ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان حفاظت محیط زیست به ترکیب ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۰۶۷/ت۵۰۱۰۷هـ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۲ و مدیران متناظر آنها نیز به ترکیب ستاد اجرایی خدمات سفر در استانها موضوع بند (۳) تصویب‌نامه مذکور اضافه می‌شوند. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری