اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای همدان

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1393/09/20
شماره ویژه نامه ۷۳۸
شماره انتشار ۲۰۳۲۳
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۰۷۶۵۳/ت۵۰۳۴۸هـ                                                            ۱۶/۹/۱۳۹۳ اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای همدان وزارت نیرو هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۷/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۵۱۵۹۳/۹۲ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب۱۳۷۷ـ تصویب کرد: متن زیر جایگزین ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای همدان موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۴۹۴۹/ت۴۴۶۹۲هـ مورخ ۲/۵/۱۳۹۱ می‌شود: ماده۶ ـ سرمایه شرکت مبلغ یک هزار و یکصد و پنجاه و هشت میلیارد و دویست و سی و چهار میلیون (۱.۱۵۸.۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که به یک میلیون و یکصد و پنجاه و هشت هزار و دویست و سی و چهار (۱.۱۵۸.۲۳۴) سهم یک میلیون ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران است. افزایش سرمایه یادشده از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و طرح‌های غیرانتفاعی تأمین شده است. این متن به موجب نامه شماره ۲۶۲۹/۱۰۲/۹۳ مورخ ۳/۹/۱۳۹۳ شورای نگهبان تأیید شده است. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری