تصویب‌نامه در خصوص تعیین سرانه پزشک خانواده شهری برای سال ۱۳۹۴ در استان‌های فار

مرجع تصویب مجلس شورای اسلامی
تاریخ انتشار 1394/02/22
شماره ویژه نامه ۷۷۵
شماره انتشار ۲۰۴۴۲
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۷۵۸۹/ت۵۱۷۷۵هـ                                                              ۱۶/۲/۱۳۹۴ تصویب‌نامه در خصوص تعیین سرانه پزشک خانواده شهری  برای سال ۱۳۹۴ در استان‌های فارس و مازندران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (ه‍( ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد: ۱ـ سرانه پزشک خانواده شهری برای سال ۱۳۹۴ در استان‌های فارس و مازندران به‌شرح زیر تعیین می‌گردد: الف ـ سرانه پزشک خانواده و دستیارش (ماما و پرستار) موضوع ماده (۳۸) دستورالعمل نسخه (۰۲) برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۳۶۲/ت۴۷۹۷۱ه‍ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۱ در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳، جهت پزشک دو نوبت کاری (شیفت) با بیست درصد افزایش، معادل چهل و دو هزار (۴۲.۰۰۰) ریال به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری تعیین می‌گردد. ب ـ سرانه پزشک خانواده در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ جهت پزشک تک نوبت کاری (شیفت) با هفت درصد افزایش، معادل سی و هفت هزار و پانصد (۳۷.۵۰۰) ریال به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری تعیین می‌گردد. تبصره ـ پزشک خانواده تک نوبت کاری (شیفت) از زمان دو نوبت کاری (شیفت) شدن مشمول افزایش بیست درصد خواهد شد. ۲ـ داروی تزریقی گلاتیرامر (۴۰) میلی‌گرم با شرط تجویز توسط پزشک متخصص و با تشکیل پرونده برای بیماران ام‌اس، مشمول تعهد سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار می‌گیرد. ۳ـ این تصویب‌نامه از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۴ لازم‌الاجراء می‌باشد. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری