تصویب‌نامه در خصوص تعیین منطقه گرمسیر شهرستانهای داراب و زرین‌دشت

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1393/01/26
شماره ویژه نامه ۶۷۳
شماره انتشار ۲۰۱۲۸
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۳۳۸۱/ت۵۰۲۸۸هـ                                                               ۲۱/۱/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تعیین منطقه گرمسیر شهرستانهای داراب و زرین‌دشت وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۴۸۲۶۵/۹۲ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ـ شهرستانهای داراب و زرین‌دشت برای ماه‌های خرداد و تیر به عنوان منطقه گرمسیر (۲) و برای ماه‌های مرداد و شهریور به عنوان منطقه گرمسیر (۱) تعیین می‌شوند. ۲ـ بار مالی ناشی از اجرای این تصویب‌نامه از محل منابع مندرج در ماده (۸) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ـ مصوب۱۳۸۸ـ با رعایت سقف مقرر در قوانین بودجه سنواتی کل کشور تأمین می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری