ماده واحده تأسیس موزه تئاتر ایران

مرجع تصویب
تاریخ انتشار 1385/09/15
شماره ویژه نامه ۱۷۹۹۵
شماره انتشار ۱۷۹۹۵
شماره نامه
تاریخ نامه

(مصوب جلسه 593 مورخ 23/8/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         « ماده واحده ـ به منظور تحقق اهداف فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران و در جهت حفظ و پاسداری از آثار گذشتگان در زمینه فعالیت‌های هنری و نمایشی و با عنایت به اهمیت اعتلای هنرهای ملی، محلی و بومی و ایجاد فرصت لازم به منظور تحقیق و پژوهش برای متخصصان و پژوهشگران عرصه هنر نمایش، موزه تئاتر ایران زیرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأسیس می‌شود.        تبصره ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است پس از بررسی‌های لازم، تصویب اساسنامه موزه را حسب صلاحدید به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد نموده و یا به موجب اساسنامه مصوب جلسه 64 مورخ 2/4/1383 شورای هنر اقدام نماید». معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی