تصویب‌نامه درخصوص اجرای آزاد راه بندرعباس ـ کرمان

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1394/01/11
شماره ویژه نامه ۷۶۵
شماره انتشار ۲۰۴۰۹
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره۱۶۱۰۸۱/ت۵۱۷۱۰هـ                                                         ۲۷/۱۲/۱۳۹۳  تصویب‌نامه درخصوص اجرای آزاد راه بندرعباس ـ کرمان وزارت راه و شهرسازی هیأت‌وزیران در جلسه ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۶۷۱۶۱ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ تصویب کرد: ۱ـ وزارت راه و شهرسازی که از این پس «وزارت» نامیده می‌شود مجاز است برای اجرای آزادراه بندرعباس ـ کرمان به طول حدود (۳۷۰) کیلومتر، شامل مطالعات، طراحی، آزادسازی مسیر، احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره‌برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه بندرعباس ـ کرمان که از این پس به اختصار «طرف مشارکت» نامیده می‌شود با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. ۲ـ طرف مشارکت موظف است نسبت به تأمین صددرصد منابع مالی موردنیاز تا مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها اقدام نماید. ۳ـ انجام امور مطالعات، طراحی و پیمانکاری اجرای آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن در صورت احراز صلاحیت‌های مربوط یا شرکت‌های واجد صلاحیت معرفی‌شده از سوی آن به طرف مشارکت واگذار می‌شود، مشروط به آن که در هر مورد قبل از واگذاری، گواهی صلاحیت مشاوره و پیمانکاری از مراجع ذی‌ربط اخذ و مورد تأیید وزارت قرار گیرند. جمع کل مبالغ مربوط به قراردادهای منعقده بابت امور پیمانکاری، نظارت و مطالعات با احتساب کلیه هزینه‌های جانبی و بالاسری آن و هزینه‌های تملک اراضی و آزادسازی مسیر تعیین می‌شود. ۴ـ پیش‌بینی اولیه دوران مشارکت معادل سی و پنج سال شمسی مشتمل بر یک سال دوره مطالعات و طراحی، چهارسال دوره احداث و سی سال دوره بهره‌برداری خواهدبود. در هر حال دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می‌باشد. ۵ ـ سود قطعی مورد انتظار  سرمایه‌گذاری متناسب با زمان هر پرداخت معادل نر‌خ‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده‌های بلندمدت پنج‌ساله بانک‌های دولتی به علاوه دو درصد تعیین می‌شود. تبصره ـ چنانچه دوره مطالعات، طراحی و احداث، بر اثر تعلل طرف مشارکت یا پیمانکاران معرفی شده بیش از پنج سال به طول انجامد، در دوره تأخیر هیچ‌‌گونه سودی برای آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد و استیفای حقوق دولت در مدت تأخیر طبق بند (۸) این تصویب‌نامه انجام می‌شود. ۶ ـ مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت طبق ضوابط و مشخصات اعلامی از سوی وزارت بر عهده طرف مشارکت می‌باشد. طرف مشارکت متعهد است تا پس از بازگشت کامل اصل و سود سرمایه‌گذاری، آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را به وزارت منتقل نماید. تبصره ـ مرجع تأیید هزینه‌های بهره‌برداری، نگهداری و بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. ۷ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی می‌باشد. ۸ ـ وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی نماید. معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری