اصلاح تبصره (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

مرجع تصویب هیات وزیران
تاریخ انتشار 1394/07/01
شماره ویژه نامه ۸۱۰
شماره انتشار ۲۰۵۵۰
شماره نامه
تاریخ نامه

شماره ۸۳۲۸۴/ت۵۱۸۴۵هـ                                                            ۲۸/۶/۱۳۹۴ اصلاح تبصره (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۶/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۶۵۳۷۷/۱۱ مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب۱۳۷۲ـ تصویب کرد: تبصره (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره۲ـ در مواردی که دستگاههای اجرایی دیگری در ارتباط با موضوع باشند نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط با حق رأی به جلسه دعوت خواهدشد. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری