لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
عده فسخ نکاح (زن حامله)

مشاهده بیشتر
عده فسخ نکاح (نکاح منقطع)

مشاهده بیشتر
عده وفات

مشاهده بیشتر
عده وفات (زن حامله)

مشاهده بیشتر
عذر موجه

مشاهده بیشتر
عرضه خارج از شبکه

مشاهده بیشتر
عرضه خصوصی

مشاهده بیشتر
عرضه عمومی

مشاهده بیشتر
عرضه و فروش کالای قاچاق

مشاهده بیشتر
عرضه واردات صنعتی

مشاهده بیشتر
عرضه کالا خارج از شبکه

مشاهده بیشتر