لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
میزان مستمری ماهانه از کارافتادگی کلی ناشی از کار

مشاهده بیشتر
میزان مقرری بازنشستگی(کارگران)

مشاهده بیشتر
مینی بوس

مشاهده بیشتر
ناشر اوراق مشارکت

مشاهده بیشتر
نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی

مشاهده بیشتر
نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی

مشاهده بیشتر
نرخ تسعیر بانک

مشاهده بیشتر
نرم‌افزار

مشاهده بیشتر
نسبت سرمایه به بدهی

مشاهده بیشتر