لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن افحش

سایت وکیل تاپ

مشاهده بیشتر
اسناد خزانه

مشاهده بیشتر
اسناد خلاف واقع

مشاهده بیشتر
اسناد مثبته ‌گمرکی

مشاهده بیشتر
اسناد کتبی

مشاهده بیشتر
اسیر و مفقودالاثر

مشاهده بیشتر
اشتباه در شخص طرف عقد

ترمینولوژی حقوق(ص46)

مشاهده بیشتر