لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی

مشاهده بیشتر
نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی

مشاهده بیشتر