لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
رای قطعی

مشاهده بیشتر
رای هیئت عمومی دیوان عای کشور (رای اصراری)"ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه"

مشاور: وکیل دادگستری الهه پیروزفر

مشاهده بیشتر
رای وحدت رویه شماره 31-5/9/63 در مورد،دعاوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها

رای وحدت رویه شماره 31-5/9/63 -(دکتر کلانتریان، سید مفید، دوره کاربردی آئین دادرسی مدنی)

مشاهده بیشتر
ربا در حقوق جزای ایران

سایت وکیل

مشاهده بیشتر