لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
پلاک‌های غیرمجاز

مشاهده بیشتر
پلی کلینیک دامپزشکی

مشاهده بیشتر
پلیس راه

مشاهده بیشتر
پلیس مدرسه

مشاهده بیشتر
پول رایج کشور

مشاهده بیشتر
پژوهشکده

مشاهده بیشتر
پژوهشگاه

مشاهده بیشتر
پیاده رو

مشاهده بیشتر
پیش گیری

مشاهده بیشتر
پیش‌فاکتور(پروفروما)

مشاهده بیشتر
پیمان دسته‌جمعی کار

مشاهده بیشتر
پیمانکار

مشاهده بیشتر