لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
کارفرما

مشاهده بیشتر
کارفرما در کارگاه‌های ساختمانی

مشاهده بیشتر
کارفرمای کشاورزی

مشاهده بیشتر
کارمندان

مشاهده بیشتر
کارمندان شرکت(بیمه)

مشاهده بیشتر
کارهای انجام شده

مشاهده بیشتر
کاروان یا خانه سیار

مشاهده بیشتر
کاروانسراها

مشاهده بیشتر
کارپرداز

مشاهده بیشتر
کارکنان بانک

مشاهده بیشتر
کارکنان نیروی انتظامی

مشاهده بیشتر
کارکنان و کارگزاران

مشاهده بیشتر
کارکنان وظیفه

مشاهده بیشتر
کارکنان پیمانی(نیروی انتظامی)

مشاهده بیشتر
کارگاه‌های مرمت آثار فرهنگی ـ تاریخی

مشاهده بیشتر
کارگاه‌های هنرهای سنتی

مشاهده بیشتر
کارگر نوجوان

مشاهده بیشتر
کارگر کشاورزی

مشاهده بیشتر
کارگزار

مشاهده بیشتر
کارگزار/ معامله گر

مشاهده بیشتر
کارگزاران

مشاهده بیشتر
کارگزاران بورس

مشاهده بیشتر