لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
کالاهای خاص نظامی

مشاهده بیشتر
کالاهای دارای جنبه تجاری

مشاهده بیشتر
کالاهای دارای جنبه فروش

مشاهده بیشتر
کالای انتقالی

مشاهده بیشتر
کالای مجاز

مشاهده بیشتر
کالای مشروط

مشاهده بیشتر
کالای ممنوع

مشاهده بیشتر
کامیون اتاقدار

مشاهده بیشتر
کامیون بونکر

مشاهده بیشتر
کامیون تانکر

مشاهده بیشتر
کامیون تیغه دار

مشاهده بیشتر
کامیون سقف دار(مسقف)

مشاهده بیشتر
کامیون لبه دار

مشاهده بیشتر
کامیون مخلوط کن(میکسر)

مشاهده بیشتر
کامیون کفی

مشاهده بیشتر
کامیون کمپرسی

مشاهده بیشتر
کامیون یخچالدار

مشاهده بیشتر
کامیونت

مشاهده بیشتر
کانه آرایی

مشاهده بیشتر
کانون استان کارشناسان رسمی دادگستری

مشاهده بیشتر
کانون اسکان عشایری

مشاهده بیشتر
کانون اصلاح و تربیت

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر