لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
عایدات خالص شرکت

مشاهده بیشتر
عایله تحت تکفل

مشاهده بیشتر
عدالت ظاهرى شاهد كافیست، یا باید از عدالت واقعى برخوردار باشد

مشاور:وکیل دادگستری الهه پیروزفر

مشاهده بیشتر
عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان

مشاهده بیشتر
عدم اجرای تعهدات واردکنندگان

مشاهده بیشتر
عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع

مشاهده بیشتر
عدم اعلام موجودی کالا

مشاهده بیشتر