لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
عدالت ظاهرى شاهد كافیست، یا باید از عدالت واقعى برخوردار باشد

مشاور:وکیل دادگستری الهه پیروزفر

مشاهده بیشتر
عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان

مشاهده بیشتر
عدم اجرای تعهدات واردکنندگان

مشاهده بیشتر
عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع

مشاهده بیشتر
عدم اعلام موجودی کالا

مشاهده بیشتر
عدم انقضاء مدت (نکاح) منقطع

مشاهده بیشتر
عدم درج قیمت

مشاهده بیشتر
عدم درج قیمت کالا

مشاهده بیشتر
عدم ذکر مهریه در عقد و جدایی زن و شوهر پیش از نزدیكی

مشاهده بیشتر
عدم رعایت مقررات قانونی

ترمینولوژی حقوق

مشاهده بیشتر