لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی

ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

مشاهده بیشتر
اراضی و ابنیه و موسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی

مشاهده بیشتر
اراضی کشت موقت

مشاهده بیشتر
ارتباط رادیویی غیر حرفه‌ای

مشاهده بیشتر
ارتفاع چراغ

مشاهده بیشتر
ارتکاب عمل به طور علنی

مشاهده بیشتر