لیست اصطلاحات حقوقی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
پسماندهای عادی

مشاهده بیشتر
پسماندهای ویژه

مشاهده بیشتر
پسماندهای پزشکی (بیمارستانی)

مشاهده بیشتر
پسماندهای کشاورزی

مشاهده بیشتر
پشتوانه طلا

مشاهده بیشتر
پلاکارد

مشاهده بیشتر
پلاک‌های غیرمجاز

مشاهده بیشتر
پلی کلینیک دامپزشکی

مشاهده بیشتر
پلیس راه

مشاهده بیشتر
پلیس مدرسه

مشاهده بیشتر
پول رایج کشور

مشاهده بیشتر
پژوهشکده

مشاهده بیشتر
پژوهشگاه

مشاهده بیشتر
پیاده رو

مشاهده بیشتر
پیش گیری

مشاهده بیشتر