لیست نظریات مشورتی

شماره یا عنوان مورد نظر خود را جستجو کنید
آیا طرح دعوای حجر متوفی در ایام حیات توسط ورثه قابل استماع است؟
1401/07/02 1401/07/09

آیا طرح دعوای حجر متوفی در ایام حیات توسط ورثه قابل استماع است؟  

مشاهده بیشتر
آیا عبارت «اخذ موافقت متهم» مذکور در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری
1400/09/27 1400/10/04

آیا عبارت «اخذ موافقت متهم» مذکور در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به معنای اقرار به ارتکاب بزه موضوع قرار تعلیق تعقیب است؟ در غیر این صورت، آیا پس از صدور قرار تعلیق تعقیب، امکان صدور قرار منع تعقیب وجود دارد؟  

مشاهده بیشتر
آیا عدم تحویل کالایی که از طریق این سایت‌ها معامله می‌شود مشمول مواد 39 و 70 این قانون است؟
1400/11/30 1400/12/03

آیا معاملات در بستر سایت‌های درج آگهی مانند دیوار و یا شیپور مشمول قانون تجارت الکترونیکی است؟ آیا عدم تحویل کالایی که از طریق این سایت‌ها معامله می‌شود مشمول مواد 39 و 70 این قانون است؟  

مشاهده بیشتر
آیا قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را دارد یا خیر؟
1401/03/21 1401/03/29

نظر به اینکه پلاک و سند خودرو یکی از اسناد شناسایی خودرو می باشد و هر شخصی با هر خودرویی دارای پلاک مشخصی می باشد و زمانی که خریدار یا فروشنده اقدامی برای انتقال سند مالکیت خودرو انجام نمی‌دهند، بحث الزام به فک پلاک خودرو مطرح می‌شود عده‌ای با این استدلال که پلاک خوردرو به صورت جداگانه و مستقل قابلیت خرید و فروش ندارد آن را غیر مالی و برخی دیگر آن را مالی تلقی می‌کنند، سوالی که مطرح می‌شود این است که دعوای مذکور مالی است یا غیرمالی و آیا قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را دارد یا خیر؟  

مشاهده بیشتر
آیا قاضی اجرای احکام مدنی می‌تواند بدون ارجاع موضوع به کارشناسی
1400/12/28 1401/01/14

اداره راه و شهرسازی مبادرت به تملک زمین کشاورزی نموده و مالک متعاقبا اقدام یه تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی ، که پس از ارجاع به کارشناس بدوی و هیات سه نفره کارشناسان در نهایت پس صدور رای و قطعیت دادنامه پرونده به اجرای احکام مدنی ارسال اما به جهت اینکه بیش از شش ماه از اظهار نظر کارشناسی سپری شده حال تقاضامند است به سوالات ذیل جهت بهره برداری قضایی پاسخ فرمایید . 1) آیا در صورتی که محکوم له دادنامه قطعی تمایلی به ارزیابی مجدد و ارجاع به کارشناسی نداشته باشد قاضی اجرای احکام مدنی مکلف به پذیرش و اجرای دادنامه قطعیت یافته می باشد یا خیر ؟ 2)با فرض اینکه قاضی اجرای احکام موضوع را مجدداً به کارشناسی ارجاع نماید ، آیا می بایست موضوع را به کارشناس بدوی ارجاع دهد یا تکمیل فرایند دادرسی سابق می بایست موضوع را به هیئت کارشناسی ( در فرض پرونده به هیئت پنج نفره )ارجاع نماید ؟ 3 )آیا قاضی اجرای احکام مدنی می‌تواند بدون ارجاع موضوع به کارشناسی مجدد ، صرفا شاخص تورم بانکی را از زمان ارائه نظریه هیئت سه نفره ( فرض پرونده )تا زمان وصول محکوم به ( خسارت وارده بابت تملک زمین کشاورزی ) را محاسبه و اجرا نماید؟  

مشاهده بیشتر
آیا قرار رد درخواست تحریر ترکه صادره از شورای حل اختلاف قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی است؟
1401/11/08 1401/11/08

1- آیا درخواست تحریر ترکه از امور ترافعی است؟ 2- آیا قرار رد درخواست تحریر ترکه صادره از شورای حل اختلاف قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی است؟  

مشاهده بیشتر
آیا قرار نظارت قضایی مقید به زمان خاص است؟
1401/11/09 1401/11/09

با در نظر گرفتن مقررات مواد 246 تا 254 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: 1- آیا قرار نظارت قضایی مقید به زمان خاص است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا امکان تمدید قرار نظارت قضایی در صورت ضرورت (به تشخیص بازپرس رسیدگی‌کننده) پس از اتمام مدت قرار، امکان‌پذیر است؟  

مشاهده بیشتر
آیا لوایحی که طرفین خارج از وقت جلسه دادرسی تقدیم مرجع قضایی
1400/09/29 1400/10/04

آیا لوایحی که طرفین خارج از وقت جلسه دادرسی تقدیم مرجع قضایی می‌کنند و طرف دیگر از مفاد آن مطلع نیست، باید مورد قبول مرجع قضایی قرار گیرد و به مفاد آن توجه شود؟ در صورت پذیرش اقدام و تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟  

مشاهده بیشتر
آیا ماده 50 یادشده فقط شامل پرونده‌های کیفری یا حقوقی با موضوع خسارت بدنی است
1401/03/02 1401/03/11

چنانچه در دعاوی حقوقی مطالبه خسارت وارده به خودرو، خواهان شرکت بیمه را به عنوان خوانده ذکر نکرده باشد، آیا محاکم حقوقی در اجرای ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مکلف به مطلع نمودن جلسات دادرسی و ابلاغ دادنامه به شرکت بیمه هستند؟ به بیان دیگر، آیا ماده 50 یادشده فقط شامل پرونده‌های کیفری یا حقوقی با موضوع خسارت بدنی است یا تمامی پرونده‌های مرتبط با تصادف اعم از کیفری، حقوقی و مطالبه خسارات بدنی و مالی را دربرمی‌گیرد؟  

مشاهده بیشتر
آیا محکوم‌له می‌تواند از اجرای حکم نسبت به یکی از متصرفان که قسمتی از ملک را در تصرف دارد
1401/03/21 1401/03/29

1- در صورت صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به و متعاقباً پرداخت پیش‌قسط و اقساط تعیین‌شده در موعد مقرر توسط محکوم‌علیه، آیا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای دریافتی وی علاوه بر اقساط تعیین‌شده و به درخواست محکوم‌له امکان‌پذیر است؟ 2- چنانچه ملک موضوع حکم خلع ید مربوط به یک فقره پلاک ثبتی وراثتی و مشتمل بر چند مغازه و ملک مسکونی باشد، آیا محکوم‌له می‌تواند از اجرای حکم نسبت به یکی از متصرفان که قسمتی از ملک را در تصرف دارد، صرف‌نظر کند؛ اعم از این‌که حکم خلع ید وی صادر شده باشد یا نشده باشد؟  

مشاهده بیشتر
آیا مرکز صیانت و حفاظت سازمان مذکور ضابط خاص تلقی می‌شود؟
1401/10/03 1401/10/03

در برخی از پرونده‌ها، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا به عنوان شاکی یا به عنوان مشتکی‌عنه یا به عنوان اعلام‌کننده و گزارش‌دهنده جرم بوده و به همین جهت افرادی از مرکز صیانت و حفاظت سازمان مذکور خود را به عنوان ضابط خاص دادگستری معرفی می‌کنند. حال سؤال این است که آیا مرکز صیانت و حفاظت سازمان مذکور ضابط خاص تلقی می‌شود؟  

مشاهده بیشتر
آیا مستأجر (که مالک منافع ملک است) می‌تواند علیه تصرف غیر قانونی متصرف دعوای خلع ید مطرح کند؟
1401/10/03 1401/10/03

1- آیا مستأجر (که مالک منافع ملک است) می‌تواند علیه تصرف غیر قانونی متصرف دعوای خلع ید مطرح کند؟ 2- آیا بین مستأجری که دارای حق سرقفلی بوده و رابطه قراردادی وی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر است، با قراردادی که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 است، تفاوتی وجود دارد؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا قرارداد اجاره باید رسمی باشد یا آن‌که در صورت عادی بودن قرارداد، خواهان باید اثبات عقد اجاره یا اثبات حق سرقفلی را نیز خواستار شود؟ ارکان این دعوا، کدام است؟ 4- در صورت منفی بودن پاسخ، ذی‌حق چگونه و با چه خواسته‌ای می‌تواند حقوق خود را استیفا و به محاکم دادگستری که مرجع تظلم‌خواهی هستند، مراجعه کند؟  

مشاهده بیشتر
آیا مغازه جزء مستثنیات دین
1400/08/25 1400/08/29

آیا مغازه جزء مستثنیات دین است؟  

مشاهده بیشتر
آیا ملاک محاسبه تمبر هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه، تعرفه زمان تقدیم دادخواست
1401/07/16 1401/07/20

همان‌‌‌‌‌گونه که مستحضرید هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه اصولاً پس از صدور حکم در مرحله اجرا وصول می‌شود؛ آیا ملاک محاسبه تمبر هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه، تعرفه زمان تقدیم دادخواست است یا تعرفه زمان اجرای حکم (زمان وصول خسارت تأخیر تأدیه)؟  

مشاهده بیشتر
آیا موضوع نحله از مسائل مربوط به احوال شخصیه و تابع بند یک ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه
1401/10/18 1401/10/18

آیا موضوع نحله از مسائل مربوط به احوال شخصیه و تابع بند یک ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312 می‌باشد یا موضوع نحله جزء مقررات راجع به انتظامات عمومی و استثنایی بر بند یک واحده یادشده است؟  

مشاهده بیشتر
آیا می‌توان اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397)
1400/11/30 1400/12/03

چنانچه در گواهی‌نامه عدم پرداخت، بانک گواهی کند امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده مطابقت ندارد، آیا می‌توان اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) را صادر کرد؟  

مشاهده بیشتر
آیا می‌توان گفت روابط حقوقی دو شخص اخیرالذکر مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 است؟
1401/08/10 1401/08/21

مستأجر یک باب مغازه که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 متصرف و مالک منافع آن بوده است، در سال 1378 با رضایت مالک سرقفلی مغازه را به شخص ثالث منتقل می‌کند و قرارداد اجاره‌ای بین مالک و منتقل‌الیه منعقد می‌شود. با توجه به ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و انعقاد قرارداد اجاره بین مالک و منتقل‌الیه در سال 1378، آیا می‌توان گفت روابط حقوقی دو شخص اخیرالذکر مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 است؟  

مشاهده بیشتر
آیا می‌تواند به عنوان شخص ثالث در خصوص رد مال دعوای اعتراض ثالث تقدیم دادگاه کند؟
1401/10/13 1401/10/13

در پرونده کیفری شاکی علیه آقای «الف» دایر بر فروش مال غیر و علیه آقای «ب» دایر بر خرید مال غیر، شکایتی تقدیم دادسرا می‌نماید. مقام قضایی پس از انجام تحقیقات و با احراز اتهام انتسابی به آقای «الف» قرار مجرمیت و در خصوص آقای «ب» به لحاظ فقدان سوء نیت، قرار منع تعقیب صادر می‌نماید. پس از صدور حکم بر محکومیت قطعی متهم ردیف «الف»، آقای «ب» که در خصوص وی قرار منع تعقیب صادر شده بود به عنوان ثالث نسبت به رأی کیفری قطعی دادخواست اعتراض ثالث تقدیم دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌کند. با توجه به این‌که آقای «ب» به عنوان یکی از اصحاب دعوا در پرونده کیفری حضور داشته و در خصوص وی به لحاظ فقدان سوء نیت قرار منع تعقیب صادر شده است؛ آیا می‌تواند به عنوان شخص ثالث در خصوص رد مال دعوای اعتراض ثالث تقدیم دادگاه کند؟  

مشاهده بیشتر
آیا می‌تواند موضوع جرم خیانت در امانت باشد یا خیر؟
1401/02/07 1401/02/10

با فرض اینکه کالایی از مبادی خروجی و ورودی کشور وارد گردیده قاچاق است آیا می‌تواند موضوع جرم خیانت در امانت باشد یا خیر؟  

مشاهده بیشتر
آیا نظریه نظام پزشکی با وصف تایید در دادگاه تجدیدنظر برای محکمه کیفر ی لازم الاتباع می‌باشد یا خیر؟
1400/12/07 1400/12/15

6-پس از فوت شخص و طرح شکایت از طرف اولیای دم هیات انتظامی نظام پزشکی در مرحله بدوی و تجدیدنظر حکم برائت پزشکان را صادر و اعلام می‌نماید و متعاقبا با اعتراض اولیای دم دادگاه تجدیدنظر استان رأی نظام پزشکی را تایید می‌نماید هم زمان پرونده کیفری نیز تشکیل و در پرونده کیفری محکمه بدوی موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع و آن مرجع ضمن احراز تقصیر پزشکان و تعیین درصد آن حکم بر محکومیت صادر می‌نماید و پرونده مورد تجدیدنظرخواهی پزشکان واقع و به همان شعبه‌ای که رأی نظام پزشکی را تایید نموده است ارجاع می‌گردد سوال این است که:1-آیا نظریه نظام پزشکی با وصف تایید در دادگاه تجدیدنظر برای محکمه کیفر ی لازم الاتباع می‌باشد یا خیر؟ 2-در صورت لازم الاتباع نبودن آیا قضائی که سابقا رأی نظام پزشکی را تایید نموده‌اند دارای جهات رد دادرس می‌باشند؟  

مشاهده بیشتر
آیا هدایای مذکور ، قابل استرداد است؟
1400/11/20 1400/11/24

چنانچه مرد پیشاز ازدواج و یا بعد از آن، هدایایی برای همسرش خریداری کند، آیا هدایای مذکور ، قابل استرداد است؟  

مشاهده بیشتر
آیا وجود عنصر عمد یا غیر عمد در تحقق شکار و صید غیر مجاز منشأ اثر قانونی است؟
1401/08/17 1401/08/17

به موجب قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست‌محیطی مصوب 1384، حسب مورد مستحق دریافت حق‌الکشف هستند. همچنین وفق بندهای 10 و 11 ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید مصوب 8/10/1398 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، شکار، عبارت است از تعقیب یا تیراندازی یا هر عمل دیگری که منجر به زنده‌گیری یا زخمی شدن یا کشتن جانواران وحشی موضوع این آیین‌نامه (به استثنای آبزیان) شود. صید نیز عبارت است از کشتن یا گرفتن آبزیان به هر کیفیت و وسیله و طریق یا تیراندازی به آن‌ها. به لحاظ اطلاق تعاریف مذکور در بندهای یادشده، از نظر این سازمان چنانچه کشتن و یا گرفتن آبزیان و جانوران وحشی ناشی از آلودگی نیز باشد، منطبق با تعاریف یاد شده مأموران کاشف مشمول دریافت حق‌الکشف می‌شوند؛ با وجود این، سازمان بازرسی کل کشور معتقد است با توجه به بند 10 ماده یک آیین‌نامه یادشده، اتلاف آبزیان ناشی از آلایندگی اساساً مرتبط با تعریف مذکور نبوده و تخریب محسوب می‌شود و مأموران سازمان حفاظت محیط زیست در صورت کشف جرایم فوق مشمول دریافت حق‌الکشف صید و شکار غیر قانونی نمی‌شوند. نظر به این‌که اختلاف در برداشت مفهومی از مقررات مذکور، از حیث درآمد وصولی موجب ترتب آثار متفاوتی می‌شود، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید: 1- آیا اتلاف گونه‌های جانوری ناشی از آلودگی محیط زیست تخریب محسوب می‌شود یا مطابق با آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده، شکار و صید غیر مجاز است؟ 2- آیا وجود عنصر عمد یا غیر عمد در تحقق شکار و صید غیر مجاز منشأ اثر قانونی است؟  

مشاهده بیشتر
آیا پس از صدور حکم بر محکومیت خوانده و قطعیت آن و صدور اجراییه
1401/06/08 1401/06/30

چنانچه در دعوای مطالبه وجه، خوانده در جریان رسیدگی دفاعی مبنی بر پرداخت بدهی خود نداشته باشد و دادگاه نیز در این زمینه ورود نکرده باشد، آیا پس از صدور حکم بر محکومیت خوانده و قطعیت آن و صدور اجراییه، محکوم‌علیه می‌تواند ادعا کند که سابقاً در حین رسیدگی یا حتی پیش از تقدیم دادخواست خواهان بدهی خود را پرداخت کرده و خواسته اثبات ایفای دین مطرح کند؟ آیا دادگاه می‌تواند به این ادعا رسیدگی کند یا با توجه به این‌که موضوع یک بار رسیدگی شده و خوانده از حق دفاع خود استفاده نکرده است، دادگاه تکلیفی به رسیدگی ندارد و باید حکم بر بی‌حقی یا قرار عدم استماع دعوا صادر کند؟  

مشاهده بیشتر
آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری
1400/09/30 1400/10/04

با توجه به لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/6/15 و با عنایت به این‌که با هدف پیشگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و رفع تعارض منافع به موجب تبصره یک ماده 11 این آیین‌نامه پیش‌بینی شده است که در صورتی که رئیس کانون وکلای دادگستری داوطلب عضویت در هیأت مدیره آتی باشد، انتخاب رئیس هیأت نظارت با تصمیم هیأت مدیره با لحاظ شرایط این ماده انجام خواهد شد و از آن‌جا که در برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری دو استان کشور،حکم یادشده رعایت نشده است، پیشنهاد می‌شود در صورت صلاحدید در اجرای ماده 163 آیین‌نامه فوق‌الذکر و نظارت بر حسن اجرای آن، ابطال انتخابات هیأت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری استان‌های پیوست استعلام از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست و گزارش تخلفات اعضای هیأت مدیره کانون‌های مربوطه به دادستان کل کشور اعلام شود.  

مشاهده بیشتر
آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28
1400/10/11 1400/10/14

با توجه به آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 1- میزان حق‌الوکاله وکیل در درخواست صدور اجراییه بابت چک‌های صیادی چه مبلغی است؟ 2- با توجه به ماده 31 آیین‌نامه یادشده که اشعار می‌دارد «در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق الوکاله نگردد» آیا مقصود، قسمت اخیر ماده مذکور منحصر به بندهای ماده 12 آیین‌نامه است؟  

مشاهده بیشتر
اجتناب از پرداخت بدهی و یا توقیف اموال
1400/06/14 1400/06/21

گاهی مدیون به منظور ممانعت از توقیف اموال خود و اجتناب از پرداخت بدهی و یا توقیف اموال خود با یکی از اقربا یا اشخاص مورد اعتماد خود تبانی کرده و با صدور سند عادی تجاری یا غیر تجاری به نفع شخص یادشده درخواست تأمین خواسته از جانب دارنده سند (داین ظاهری) را مطرح و اموال قابل توقیف بدهکار در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف می‌شود؛ اما بر خلاف نص ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 درخواست‌کننده تأمین در مهلت قانونی و حتی بعد از آن دعوایی مطرح نمی‌کند و خوانده نیز عمداً درخواست لغو قرار تأمین خواسته را مطرح و تقدیم نمی‌کند که نتیجه این امر توقیف اموال مدیون و عدم دسترسی طلبکاران واقعی مدیون به مال مذکور است. صرف‌نظر از امکان توقیف مازاد مال توقیفی بر فرض وجود مازاد و صرفه و صلاح دیگر طلبکاران در توقیف مازاد، پرسش این است که با توجه به وثیقه عام بودن اموال مدیون در قبال طلب دین و با عنایت به قائم‌مقامی داین از مدیون، آیا رفع توقیف و لغو قرار خواسته از مال توقیفی مذکور به درخواست دیگر طلبکاران مدیون امکان‌پذیر است؟  

مشاهده بیشتر
اجرای احکام مدنی می‌تواند وفق مقررات ماده 96 قانون اجرای احکم مدنی مصوب 1356
1400/10/21 1400/10/26

1- چنانچه محکوم‌به تعدادی سکه بهار آزادی به عنوان مهریه باشد و محکوم علیه نیز کارمند دولت و دارای مستمری ماهانه باشد و حکم بر تقسیط محکوم به صادرشود، آیا با وجود حکم قبول اعسار و تقسیط محکوم به و این‌که محکوم علیه در سر رسید اقساط را می‌پردازد، واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند وفق مقررات ماده 96 قانون اجرای احکم مدنی مصوب 1356 یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه را می تواند توقیف کند یا اینکه صدور حکم اعسار مانع از توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا است؟ 2- در پرونده اجرای احکام مدنی، محکوم علیه مال غیر منقولی که آن دارای مرتهن نخست (بانک) است را معرفی کرده است؛ حال محکوم‌له در اجرای ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن است در صندوق دادگستری را درخواست کرده و مراتب به بانک (مرتهن) اعلام شده است؛ اما بانک مرتهن اعلام داشته مافق با برگزاری مزایده حتی با حفظ حقوق مرتهن نیست؛ آیا واحد اجرای احکام مدنی می تواند مطابق ماده 55 قانون اخیرالذکر مبلغی را که بابت آن ملک در رهن است را محکوم له اخذ و در حساب سپده نگه دارد و بدن اخذ موافقت بانک مرتهن، مبادرت به برگزاری مزایده نماید؟ به عبارت دیگر، در این قضیه آیا اعلام موافقت مرتهن موضوعیت دارد یا خیر؟ 3- آیا دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند پس از صدور حکم و بعد از شروع محکومیت حبس راسا مطابق مقررات ماده 49 قانون مجازات اسلامی مبادرت به صدور قرار تعلیف اجرای مجازات بدون رعایت مواعد مقرر در ماده 46 قانون اخیرالذکر نماید؟ به عبارت دیگر، ماده 46 قانون مذکور رعایت موعد را شرط امکان تقاضای تعلیق اجرا توسط دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری دانسته است؛ اما در مورد اینکه دادگاه رأساً بخواهد پس از شروع به اجرای حکم مجازات را تعلیق کند، مسکوت است؛ آیا در این شرایط دادگاه می‌تواند بدون اخذ تقاضای دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا بدون سپری شدن مدت، اجرای مجازات حبس را راسا مطابق مقررات ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعلیق کند؟  

مشاهده بیشتر
اجرای احکام مکلف به احتساب و دریافت شاخص
1400/06/14 1400/06/21

چنانچه مبلغ محکوم‌به توسط محکوم‌علیه در دی ماه سال 1399 پرداخت شود؛ اما از آن‌جا که شاخص بهای این ماه واصل نشده، محکوم‌به با احتساب آخرین شاخص یعنی شاخص آبان ماه پرداخت شود، آیا واحد اجرای احکام مکلف به احتساب و دریافت شاخص زمان پرداخت یعنی دی ماه است که در زمان پرداخت هنوز اعلام نشده بود؟  

مشاهده بیشتر
اجرای احکام کیفری مصوب 1391 و ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری به طور کامل منسوخ شده است
1401/09/07 1401/09/07

آیا ماده 11 دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب 1388 با دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب 1391 و ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری به طور کامل منسوخ شده است یا نسخ جزئی شده یا اینکه به لحاظ عدم تصریح در نسخ (اعم از جزئی یا کلی) به قوت خود باقی است؟ در صورت نظریه نسخ جزئی، نسبت به چه مواردی نسخ نشده است؟  

مشاهده بیشتر
اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 منتفی می‌شود؟
1401/09/16 1401/09/16

در صورتی که محکوم‌علیه در مقام معرفی مال جهت اجرای حکم، طلب قطعی خود از شخص ثالث (شهرداری و یا مراجع دولتی) که دارای مهلت در پرداخت است را معرفی کند، آیا با معرفی این طلب که عملاً مواعد پرداخت آن فرا نرسیده است، اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 منتفی می‌شود؟  

مشاهده بیشتر