لیست مشاوره ها

مشکل حقوقی خود را جستجو کنید
گروه بندی
شروع به سرقت
شروع به سرقت

شروع به سرقت حالت کسی است که با قصد قبلی یعنی با تحقق عنصر روانی اقدامات موثری را برای اجرای سرقت مورد نظر انجام داده لیکن بنابه دلایل و موانعی که خارج از کنترل و تاثیر او بوده موفق به انجام سرقت نشده است.

ادامه مشاوره
شروع به کلاهبرداری
شروع به کلاهبرداری

شروع به کلاهبرداری ، یعنی شخص با قصد کلاهبرداری شروع به انجام آن می کند اما بدون اراده کلاهبردار نتیجه مورد نظر که بردن مال است محقق نمی شود.

ادامه مشاوره
شرکت در سرقت
شرکت در سرقت

برای تحقق جرم شرکت در سرقت، شریک باید در انجام عملیات اجرایی جرم شرکت داشته باشد و جزئی از آن را انجام داده باشد.

ادامه مشاوره
شرکت مدنی
شرکت مدنی

شرکت در لغت به معنای قسمت و سهم است و در اصطلاح حقوقی نیز، اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه را شرکت می‌گویند.

ادامه مشاوره
شرکت های دولتی
شرکت های دولتی

شرکت دولتی نوع مستقلی از شرکت های تجاری نیست بلکه در قالب یکی از انواع مقرر برای شرکت های تجارتی تشکیل می شود مثل سهامی عام یا سهامی خاص

ادامه مشاوره
شورای حل اختلاف
شورای حل اختلاف

مطابق با ماده ۱ قانون شوراهای حل اختلاف ، این شورا ها به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی تشكیل شده اند.

ادامه مشاوره
شکایت از پزشک
شکایت از پزشک

چنانچه فردی مدعی باشد که در اثر اشتباه یا قصور پزشکی دچار آسیبی شده است، باید بداند قانونگذار به منظور رسیدگی به موضوع، مراکزی را در این خصوص تعیین کرده است.

ادامه مشاوره
شکایت به رای داور
شکایت به رای داور

طرفین می توانند نسبت به رایی که داور صادر نموده شکایت کنند حتی اگر داور، رای را براساس حق صلح صادر کرده باشد.

ادامه مشاوره
شکستن یا محو کردن پلمپ
شکستن یا محو کردن پلمپ

مقصود از محو نمودن در اين ماده از بين بردن لاك و مهر يا پلمپ با مواد شيميايی می باشد.

ادامه مشاوره
شیوه ادای سوگند
شیوه ادای سوگند

ادای سوگند در دادگاه به این معنا و مفهوم است که شخصی برای درستی ادعاهای خود، خداوند را گواه قرار می‌دهد تا با این روش ادعا و اظهارات خود را اثبات کند یا این که خود را محق دانسته و در مقابل برای واهی و خیالی بودن حرف های طرف مقابل به خداوند متوسل می‌شود.

ادامه مشاوره
صدور اجرائیه ثبتی در مورد چک
صدور اجرائیه ثبتی در مورد چک

به موجب ماده (۲) ق. صدور چک، چک در حکم سند لازم الاجرا می‌باشد، بدین معنی که دارنده آن تحت شرایطی می‌تواند در اداره ثبت نسبت به آن درخواست صدور اجرائیه کند.

ادامه مشاوره
صلاحیت اختصاصی (شخصی)
صلاحیت اختصاصی (شخصی)

مراجع اختصاصی قضایی فقط حقِ رسیدگی به اموری را دارند که بطور روشن و مشخص در قانون آمده است. انواع مراجع اختصاصی را می­ توان به مراجع اختصاصیِ حقوقی و مراجع اختصاصیِ کیفری تقسیم نمود. البته در هر دو دسته، دادگاه انقلاب و شورای حل اختلاف به صورت مشترک وجود دارد.

ادامه مشاوره
صلاحیت دادگاه ها
صلاحیت دادگاه ها

اصل 34 قانون اساسی:دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.

ادامه مشاوره
صلاحیت ذاتی
صلاحیت ذاتی

صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که شایستگی و اقتدار دادگاه بر اساس نوع، صنف و درجه تعیین می‌گردد.

ادامه مشاوره
صلاحیت محلی
صلاحیت محلی

صلاحیت محلی بررسی این امر است که دعوا در دادگاه عمومی کدام یک از نقاط ایران باید اقامه شود.

ادامه مشاوره
صلح
صلح

صلح در لغت به معنای آشتی، دوستی، توافق و سازش آمده و در اصطلاح حقوقی به معنای تراضی، تسالم و توافق بر امری اعم از تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق است.

ادامه مشاوره
ضم امین
ضم امین

امین شخص مورد اعتمادی است که به وسیله دادگاه در پاره ای موارد برای حمایت از محجور( مجنون، صغیر، غیررشید) تعیین می شود.

ادامه مشاوره
طلاق بائن
طلاق بائن

طلاق بائن طلاقی است که مرد در مدت عده حق رجوع ندارد.

ادامه مشاوره
طلاق به درخواست زوج
طلاق به درخواست زوج

به طور کلی طلاق هم می تواند از طرف مرد باشد و هم از طرف زن. مردان می توانند با مراجعه به دادگاه و دریافت گواهی عدم امکان سازش همسر خود را طلاق دهند.

ادامه مشاوره
طلاق به درخواست زوجه
طلاق به درخواست زوجه

درحقوق ايران، مرد مي تواند با رعايت تشريفات مقرر در قانون، زن خود را طلاق دهد بدون اين که نياز به اثبات موجب يا موجبات خاصي باشد ليکن درخواست طلاق از طرف زن به راحتي پذيرفته نمي شود و زوجه درصورت اثبات موارد خاصي مي تواند درخواست طلاق کند.

ادامه مشاوره
طلاق به واسطه عسر و حرج
طلاق به واسطه عسر و حرج

عسر و حرج وضعیتی است که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد که در این صورت زن حق تقاضای طلاق دارد.

ادامه مشاوره
طلاق توافقی
طلاق توافقی

طلاق عبارت است از انحلال (= از بین رفتن ) عقد نکاح دائم. در طلاق توافقی، زن و شوهر می‌بایستی در مورد کلیه مسائل مربوط به مهریه، نفقه، حضانت فرزندان و زمان و نحوه ملاقات، جهیزیه و اجرت‌المثل و … توافق کنند تا زودتر به هدفشان برسند.

ادامه مشاوره
طلاق زوجه غایب مفقود الاثر
طلاق زوجه غایب مفقود الاثر

غایب مفقود الاثر کسی است که « از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری نباشد»

ادامه مشاوره
عده
عده

عِدِّه مدت زمانی است که زن پس از جدایی یا مرگ شوهرش باید از ازدواج خودداری کند.

ادامه مشاوره
عزل امین
عزل امین

عزل امین به معنای برکناری وی از سمت مزبور به علت از دست دادن شرایطی از قبیل امانتداری، توانایی در اداره اموال مولی علیه و... می باشد.

ادامه مشاوره
عزل قیم
عزل قیم

قیم شخصی است که در صورت نبودن ولی خاص( پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان) به وسیله دادگاه برای سرپرستی و اداره امور محجور( صغیر و مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد)، نصب می شود.

ادامه مشاوره
عزل وصی از وصایت
عزل وصی از وصایت

وصیت عبارت است از تصمیم شخص برای زمان بعد از مرگ خودش

ادامه مشاوره
عفو
عفو

عفو يكی از عوامل سقوط و يا تخفيف مجازات و نيز ابراز محبت و رافت نسبت به محكومان است كه از طرف عالی ترين مقام كشور و يا مرجع قانونگذاری اعطا می گردد.

ادامه مشاوره
عقد بیع
عقد بیع

مطابق ماده 338 قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

ادامه مشاوره
عقد عاریه
عقد عاریه

مطابق ماده ۶۳۵ قانون مدنی عاریه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود.عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.

ادامه مشاوره