لیست مشاوره ها

مشکل حقوقی خود را جستجو کنید
گروه بندی
جرم عقیم
جرم عقیم

جرم عقیم جرمی است که مقصود و منظور بزهکار از ارتکاب جرم حاصل نشده باشد.

ادامه مشاوره
جرم محال
جرم محال

جرم محال جرمی است که مرتکب یا هر شخص دیگری نتواند در شرایطی که وجود دارد آنرا انجام دهد.

ادامه مشاوره
جرم و اقسام آن
جرم و اقسام آن

قانون مجازات اسلامی، در ماده 2، جرم را چنین تعریف می کند: «هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود.»

ادامه مشاوره
جلب شخص ثالث
جلب شخص ثالث

جلب شخص ثالث هنگامی اتفاق می‌افتد که در جریان رسیدگی به دعوا طرفین یا یکی از آنها، شخص ثالثی را به آن دعوا ‌بخوانند تا در دعوا داخل شود. در جلب ثالث بر خلاف وارد ثالث، طرفین علاقه‌مند به حضور ثالث در دعوا هستند.

ادامه مشاوره
جلب شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر
جلب شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر

جلب شخص ثالث در مرحله تجدید نظر امکان پذیر است و رویه قضائی موید آن است

ادامه مشاوره
جلوگیری از حضور نمایندگان نامزدها
جلوگیری از حضور نمایندگان نامزدها

ممانعــــت از حضــــور نماینده گان نامزدها درشعب ثبت نام و اخذ رای طبق مواد قانونی جرم شناخته شده است.

ادامه مشاوره
جنون
جنون

در اصطلاح کسی را که بر اثر آشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه ی درک و شعور را از دست داده است مجنون می نامند.

ادامه مشاوره
جهیزیه
جهیزیه

جهیزیه، به مجموعه وسائل و اشیایی که از سوی خانواده دختر به عروس به هنگام عزیمت به منزل بخت (شوهر) تسلیم می‌گردد، اطلاق می‌شود.

ادامه مشاوره
حجر
حجر

بر اساس علم حقوق، اشخاص برای اینکه اعمال حقوقی خود مانند معاملات را انجام بدهند، نیازمند داشتن اهلیت هستند. حجر، در مقابل اهلیت است و عبارت است از وضعیت حقوقی شخصی که صلاحیت داشتن حق معینی را برای اعمال آن حق ندارد. به کسی محجور گویند که دارای حجر است.

ادامه مشاوره
حضانت
حضانت

واژه حضانت از ریشه حضن بوده و در لغت به معنای در بغل گرفتن و پرورش دادن کودک است و در اصطلاح عبارت است از نگه داری کودک و حمایت جسمی و عاطفی از او توسط اشخاصی که مطابق قانون برای انجام این کار در نظر گرفته شده اند.

ادامه مشاوره
حفر چاه به دلیل خشکیدن قنات
حفر چاه به دلیل خشکیدن قنات

چنانچه قناتی بایر، متروکه و یا مسلوب المنفعه گردد، در صورت عدم وجود ضرورت برای احیاء، وزارت نیرو مکلف به صدور مجوز حفر چاه می باشد.

ادامه مشاوره
حفر چاه در محدوده قنات
حفر چاه در محدوده قنات

وزارت نیرو می تواند اجازه حفر چاه يا قنات در حريم چاه يا قنات را صادر نمايد. ‌

ادامه مشاوره
حق الوکاله
حق الوکاله

حق الوکاله یا هزینه وکالت همان مبلغی است که وکیل برای بررسی و پیگیری پرونده و دفاع از شما (موکل) دریافت می کند.

ادامه مشاوره
خرید و فروش رای
خرید و فروش رای

خرید و فروش رأی طبق مواد قانونی جرم شناخته شده است.

ادامه مشاوره
خسارت تاخیر تادیه
خسارت تاخیر تادیه

در کشور ایران همانند بیش‌تر کشورها، برای جلوگیری از آثار سوء تعویق(عقب انداختن) پرداخت بدهی‌ها، قوانین خاصی تدوین شده است.

ادامه مشاوره
خلع ید
خلع ید

خلع ید یک دعوای حقوقی در مورد اموال غیرمنقول (خانه، زمین، باغ) است و امکان شکایت کیفری در آن وجود ندارد.

ادامه مشاوره
خواسته
خواسته

خواسته همان مورد ادعای خواهان است که خواهان از دادگاه می‌خواهد در مورد آن قضاوت به عمل آورد.

ادامه مشاوره
خیانت در امانت
خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب،تلف یا مفقود نمودن توام با سوء نیت نسبت به مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی، به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رساندن آن بوده است.

ادامه مشاوره
دادخواست استرداد لاشه چک
دادخواست استرداد لاشه چک

موضوع استرداد لاشه چک ناظر به بحث امانت داری است یا به دلیل عدم استحقاق دارنده مطرح شود .

ادامه مشاوره
داوری
داوری

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه ی دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند

ادامه مشاوره
دراختیار قرار ندادن امکانات توسط وزارتخانه ها
دراختیار قرار ندادن امکانات توسط وزارتخانه ها

دراختیار قرار ندادن کارکنان و امکانات توسـط وزارتخانها،سازمانها وادارات وابسته بـه دولـت حســـــــب درخواســـــــت وزارت کشور،استانداران،فرمانداران،بخشداران جهـت برگزاری انتخابات طبق مواد قانونی جرم شناخته شده است.

ادامه مشاوره
درخواست سرپرستی طفل
درخواست سرپرستی طفل

در حقوق بسیاری از کشور ها یک نوع قرابت (خویشاوندی) وجود دارد که ناشی از فرزند خواندگی است. فرزند خواندگی آن است که کسی دیگری را که فرزند طبیعی او نیست به فرزندی بپذیرد.

ادامه مشاوره
درخواست صدور حکم تولیت
درخواست صدور حکم تولیت

تولیت در واقع به کار گفته می‌شود که تحت آن اداره امور موقوفه در مدت زمان معینی برعهده شخصی قرار می‌گیرد.

ادامه مشاوره
درخواست نصب ناظر استصوابی
درخواست نصب ناظر استصوابی

«استصواب» با واژه «صواب» هم ماده است. «صواب» به معناى درست در مقابل خطا و «استصواب» به معناى صائب دانستن و درست شمردن است؛ در اصطلاح «نظارت استصوابى» به نظارتى گفته مى‏ شود كه در آن ناظر، در موارد تصميم‏ گيرى حضور دارد و بايد اقدامات انجام شده را تصويب كند تا جلوى هر گونه اشتباه و يا سوء استفاده از جانب مجريان گرفته شود.

ادامه مشاوره
درخواست نصب ناظر اطلاعی
درخواست نصب ناظر اطلاعی

ناظر شخصی است که مکلف به نظارت بر اداره امور و سرعت جریان آن است.

ادامه مشاوره
دستور تخلیه
دستور تخلیه

یکی از مواردی در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 پیش بینی شده، تسریع تخلیه مورد اجاره پس از پایان مدت اجاره است. پس از انقضای مدت اجاره، بنا به در خواست موجر(کسی که اجاره داده است) یا قائم مقام قانونی(قائم مقام کسی است که به جانشینی طرف دیگر دارای حقوق و تکالیفی می شود که او برعهده داشته است مانند ورثه) وی می تواند تخلیه عین مستاجره(ملک) را بخواهد.

ادامه مشاوره
دستور فروش ملک مشاع
دستور فروش ملک مشاع

هر یک از شرکا که متقاضی فروش سهم خود باشند می توانند از دادگاه تقاضای صدور دستور مبنی بر فروش کل ملک مشاع(مشاع عبارت از انتشار سهم هریک از مالکان در تمام مال یا حق) را بنمایند. تقاضای دستور فروش از دادگاه منوط به این است که متقاضی قبلا گواهی عدم امکان افراز(افراز عبارت از قابلیت تقسیم ملک به اندازه سهم هر شریک) از اداره ثبت دریافت کرده باشد. [شرح جامع قانون مدنی ، دکتر بیات، صفحه 486]

ادامه مشاوره
دستور موقت
دستور موقت

دستور موقت، از جمله اقداماتی است که به منظور حفظ حقوق خواهان تجویز شده تا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نشود.

ادامه مشاوره
دعاوی قابل ارجاع به داوری
دعاوی قابل ارجاع به داوری

با توجه به اصل، می توان تمام اختلافات را به داوری ارجاع کرد البته این اختلافات باید جزء حقوقی باشد که طرفین بتوانند آزادانه آن را واگذار نمایند و قابلیت داوری داشته باشد.

ادامه مشاوره
دعوای ازدواج موقت
دعوای ازدواج موقت

ازدواج موقت یا متعه در قانون مدنی و ماده 21 قانون حمایت از خانواده به رسمیت شاخته شده است و آن ازدواجی است که برای مدت معین ،منعقد میگردد.

ادامه مشاوره