توابع مبیع

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

توابع مبیع چیزهایی هستند که پس از توافق بایع و مشتری در مبیع اصلی، همراه مبیع اصلی به مشتری منتقل می شود.گاه مبیع دارای توابعی است که برای استفاده از آن ضرورت دارد.این توابع نیز خود قابل دادوستد است، ولی عرف چنان آنان را وابسته به مبیع اصلی می داند که ضرورتی نمی بیند قرارداد مستقلی درباره انتقال توابع بسته شود یا در بیع اصلی نام آنها بیاید.برای مثال اگر خانه ای فروخته شود، بوته های گل و درختان خانه نیز فروخته شده و از توابع مبیع است.تمیز این توابع با عرف است.اگر خریدار و فروشنده به حکم عرف نیز جاهل باشند، بازهم ناگزیر از اجرای آنند.

کلمات کلیدی توابع مبیع مبیع بیع
منابع قانون مدنی
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .