لیست مشاوره ها

مشکل حقوقی خود را جستجو کنید
گروه بندی
نظام نیمه آزادی
نظام نیمه آزادی

این نظام شیوه ای است که براساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد.

ادامه مشاوره
نفی نسب
نفی نسب

ممکن است کسی که ظاهراً با دیگری قرابت نسبی دارد اقدام به نفی نسب کند و قرابتی که مورد انکار واقع می شود ممکن است قرابت در خط مستقیم ( خویشاوندانی که نسل یکدیگر هستند مانند پدر و مادر و فرزندان ) و یا قرابت در خط اطراف ( خویشاوندانی که نسب مشترک دارند مانند خواهر و برادر یا پسر عمو و دختر عمو ) باشد.

ادامه مشاوره
نماینده و قائم مقام
نماینده و قائم مقام

مفهوم «نماینده» و «قائم مقام» در مقابل مفهوم «اصیل» به کار می رود، و در بیان «سمت» شخصی است که به جای اصیل اقامه دعوی نموده است.

ادامه مشاوره
نکات معاملات املاک
نکات معاملات املاک

در معاملات املاک،مشکلاتی مانند عدم تعهد به قرارداد از سمت طرفین معامله یا حتی بنگاه املاک ،افراد را به دردسرهای حقوقی و مالی میاندازد و از آنجا که این دعاوی ملکی زمان زیادی برای پیگیری میگیرد، بهتر است با رعایت نکات مهم معاملات املاک، اقدام به عقد قرارداد نماییم.

ادامه مشاوره
نکاح
نکاح

نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مردی به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی، با هم متحد می‌شوند.

ادامه مشاوره
نکاح معلق
نکاح معلق

بر طبق قواعد عمومی عقد ممکن است به صورت معلق یا منجز واقع شود، ولی در نکاح برای اینکه دو طرف در تشکیل خانواده جازم باشند قانونگذار تعلیق را نپذیرفته و جزو اسباب بطلان نکاح قرار داده است.

ادامه مشاوره
هرزه نگاری
هرزه نگاری

هرزه‌نگاری به عنوان یکی از مصادیق جرایم رایانه‌ای، محتویاتی را در بر می‌گیرد که عمدتاً به قصد تحریک و برانگیختگی جنسی تولید، منتشر، نگهداری و معامله می‌شود.

ادامه مشاوره
هزینه کارشناسی
هزینه کارشناسی

در قرار کارشناسی دستمزد کارشناس تعیین می‌شود.به استناد م ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، دستمزدکارشناس در دادگاه با توجه به کمیت یا کیفیت کار توسط قاضی تعیین می‌شود و تعرفه مصوب رئیس قوه قضائیه در مورد برآورد هزینه‌های کارشناسی در سایر ادارات قابل اجراست.

ادامه مشاوره
هک
هک

جرم هک و دسترسی غیر مجاز به داده‌های حفاظت شده از جرائم مطلق حقوق ایران به حساب می‌آید؛ به این معنی که صرف دستیابی به این اطلاعات ارتکاب جرم تلقی می‌شود و سوء استفاده از داده‌ها و دزدی و اخاذی، جرم‌های مستقل دیگری هستند و مجازات مخصوص به خودشان را دارند؛ در واقع جرم هک زمینه‌ای برای ارتکاب جرم‌های دیگر است.

ادامه مشاوره
واخواهی
واخواهی

واخواهی به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه غائب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر کننده حکم مطرح می کند.

ادامه مشاوره
وصیت
وصیت

عمل حقوقی است كه به موجب آن شخص بطور مستقیم یا در نتیجه تسلیط دیگران در اموال یا حقوق خود برای بعد از فوت تصرف می كند.

ادامه مشاوره
وکالت در نکاح
وکالت در نکاح

ضرورت ندارد که اعلام اراده به وسیله شخص زوجین اعلام شود ممکن است اظهار اراده به وسیلۀ وکیل انجام شود.

ادامه مشاوره
پولشویی
پولشویی

زمانی که فرد، جرمی (قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) مرتکب می‌شود و از طریق آن جرم، اموالی را به دست می‌آورد، همواره به‌دنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشاء این اموال نامشروع است، لذا اقدام به پولشویی می‌کند.

ادامه مشاوره
چک
چک

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.

ادامه مشاوره
چک برگشتی
چک برگشتی

چک برگشتی یا به‌عبارتی‌دیگر چک بلامحل یا صدور چک بی‌ محل، به حالتی گفته‌می‌شود که چکی به شعبهٔ بانک برود و حساب شخصی که چک از او صادر شده، خالی باشد.

ادامه مشاوره
چک سفید امضا
چک سفید امضا

در برخی موارد صادر کننده سند تجارتی را (چک) در زمان تحویل دادن به دارنده نخست کامل نمی کند که به این وضعیت اصطلاحاً صدور سند تجارتی به صورت ناقص گفته می‌شود یا بدون درج هیچ مطلبی فقط امضا می کند، که به این حالت چک سفید امضا گفته می شود.

ادامه مشاوره
چک های فاقد جنبه کیفری
چک های فاقد جنبه کیفری

بر اساس قانون هرگاه مشکلی برای یکی از افراد پیش بیاید می‌تواند یا به صورت حقوقی یا به صورت کیفری دعوایی را در دادسرا مطرح کند که چک هم از این موضوع مستثنی نیست.قانونگذار چند نوع چک را از چتر حمایت کیفری خود خارج کرده و دلیل آن هم این است که صادر کنندگان این نوع چک‌ها، آن‌ها را از ویژگی اسکناس خارج کرده‌اند.

ادامه مشاوره
چک های کیفری
چک های کیفری

از میان اسناد مختلف، چک وسیله ی پرداخت پرکاربردی در معاملات بوده است. چک را می توان نوشته ای دانست که براساس آن صادرکننده به بانکی که نزد آن مبلغ دارد دستور می دهد که وجه مندرج در چک را به فردی که نامش در چک ذکر شده و یا به هر فردی که چک را در دست دارد، بپردازد. اما کاربرد فراوان این نوشته موجب شده که قانونگذار امتیازاتی برای دارنده چک قائل گردد. از جمله اینکه در شرایطی چک کیفری یا حقوقی باشد.

ادامه مشاوره
چک وعده دار
چک وعده دار

چک وعده دار در واقع چکی است که تاریخ سررسید آن ، برای روزی به جز روز صدور چک باشد.

ادامه مشاوره
چک‌های صادره از حساب مسدود
چک‌های صادره از حساب مسدود

اگر صادر کننده ای که حساب او نزد بانک مسدود شده است، دوباره به عهدۀ همان حساب مسدود در بانک چکی صادر کند، این چک جزو چک‌های عادی محسوب می‌شود و مشمول قانون صدور چک خواهد بود البته این عمل صدور چک به حساب مسدود با علم طبق ماده ۱۰ قانون صدور چک جرم است و مجازات شدیدتری از جرم صدور چک بی محل دارد.

ادامه مشاوره
چک‌های صندوق‌های قرض الحسنه
چک‌های صندوق‌های قرض الحسنه

با توجه به اینکه افتتاح حساب جاری باید در بانک باشد یعنی محال علیه (بانک) باشد. اگر شخص حساب جاری را در بانک افتتاح نکرده باشد بلکه در صندوق‌های قرض الحسنه حساب داشته باشد ، از آنجایی که صندوق های قرض الحسنه بانک نیستند و تابع ضوابط و مقررات قانون حاکم بر عملیات بانکی نمی باشند از این رو در واقع این نوشته ها نوعی حواله اند که این حواله های صادره از جانب صادر کننده چک بانکی تلقی نمی شود بلکه یک سند عادی به حساب می آیند.

ادامه مشاوره
کلاهبرداری
کلاهبرداری

کلاهبرداری در لغت به معنای شیادی و حقه بازی ، به فریب و دروغ مال دیگران را گرفتن می باشد . جرم کلاهبرداری جزو جرایم علیه اموال محسوب می گردد.

ادامه مشاوره
کمیسیون ماده 100 شهرداری
کمیسیون ماده 100 شهرداری

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری از مراجع اداری اختصاصی است که به اختلافات شهرداری و مردم، در موارد مشخص قانونی رسیدگی می‌کند.

ادامه مشاوره
کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری
کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری از مراجع اداری اختصاصی است.

ادامه مشاوره
کمیسیون ماده 99 شهرداری
کمیسیون ماده 99 شهرداری

کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری از مراجع اداری اختصاصی است.

ادامه مشاوره
گذشت شاکی
گذشت شاکی

بر طبق قانون مجازات اسلامی جرایم به دو دسته جرائم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت تقسیم می گردد که در واقع اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است مگر مواردی که قانونگذار تعیین کرده است .

ادامه مشاوره