لیست مشاوره ها

مشکل حقوقی خود را جستجو کنید
گروه بندی
دعوای الزام به تحویل ملک معوض
دعوای الزام به تحویل ملک معوض

معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا دارد و ملاک عرفی در عقد معاوضه برای تمیز از عقد بیع مبادله کالا به کالا می باشد. گاهی عوض یک معامله ملک است و آن حالتی است که یک طرف معامله در قبال و عوض مال یا ملکی که گرفته ملکی را می دهد.

ادامه مشاوره
دعوای تبانی و فساد در خرید و فروش معاملات دولتی
دعوای تبانی و فساد در خرید و فروش معاملات دولتی

تبانی به معنی بستن پیمان و قرارداد به صورت مخفیانه است. تبانی در معاملات دولتی یعنی در نتیجه تبانی دو یا چند نفر ضرری متوجه دولت و یا شرکت ها و موسسات مذکور در قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی شود.

ادامه مشاوره
دعوای رفع ممانعت از حق
دعوای رفع ممانعت از حق

چنانچه کسی مانع استفاده از حقوق قانونی شخصی در ملکی شود ممانعت از حق کرده است و دعوای رفع ممانعت از حق، تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.(ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی)

ادامه مشاوره
دعوای قلع و قمع مستحدثات
دعوای قلع و قمع مستحدثات

قلع و قمع به معنی ریشه کن کردن و از بیخ در آوردن است و در اصطلاح حقوقی اگر شخص بدون منشاء قانونی و یا قراردادی در ملک دیگری بنا احداث کند و یا درخت بکارد مالک می تواند دادخواست قلع و قمع آن بنا را به دادگاه تقدیم کند.

ادامه مشاوره
دعوی  تصرف عدوانی حقوقی
دعوی تصرف عدوانی حقوقی

دعوای تصرف عدوانی عبارتست از ادّعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصّرف وی خارج کرده و اعاده ی تصّرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.

ادامه مشاوره
دعوی ابطال مبایعه نامه در خصوص اموال غیر منقول
دعوی ابطال مبایعه نامه در خصوص اموال غیر منقول

دعوی ابطال مبایعه نامه از جمله دعوایی عقود و تعهدات است که از طریق محاکم حقوقی قابل طرح و پیگیری است. مبایعه نامه سند مثبت بیع ( سند اثبات کننده خرید و فروش) است. بنابراین با تحقق بیع، مالکیت مبیع (انچه مورد معامله قرار میگیرد موضوع بیع) از فروشنده به خریدار منتقل می شود.

ادامه مشاوره
دعوی انتقال منافع ملک غیر به فرد یا افراد دیگری
دعوی انتقال منافع ملک غیر به فرد یا افراد دیگری

یکی از جرایمی که در خصوص اموال و مالکیت رخ می دهد انتقال منافع مال غیر می باشد که از جمله جرایم خاص کلاهبرداری است و در قانون به بیان مجازات افرادی که بدون مجوز قانونی و بدون داشتن هیچ حقی با سوء نیت اقدام به انتقال منافع مال غیر نموده اند پرداخته شده است. انتقال ممکن است نسبت به عین یا منفعت صورت بگیرد.

ادامه مشاوره
دعوی تصرف عدوانی کیفری
دعوی تصرف عدوانی کیفری

اگر شخصی به زور و بدون رضایت مالک یا مستاجر، مال غیر منقولی( اموالی که قابلیت جابه جایی ندارند مثل زمین، خانه ) را تصرف کند به عبارتی کسی به جبر و تعدی( به زور)، مال مورد تصرف کسی را از دست او در آورد تصرف عدوانی نامیده می شود.

ادامه مشاوره
دعوی رفع مزاحمت از حق
دعوی رفع مزاحمت از حق

دعوای مزاحمت، دعوایی است که به موجب آن متصرف مال غیر منقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. (ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی)

ادامه مشاوره
دعوی صدور حکم حجر
دعوی صدور حکم حجر

به طور کلی افراد دارای اهلیت می باشند. اهلیت یعنی توانایی بهره مندی و اعمال (اجرا) حقوق. اما توانایی اعمال حقوق بسته به یک سری شرایط سنی و عقلی نیز دارد.

ادامه مشاوره
دعوی ورود غیر مجاز به ملک دیگران
دعوی ورود غیر مجاز به ملک دیگران

یکی از حقوق مربوط به انسان مصون بودن(در امان بودن) مسکن از هرگونه تعرض می باشد. از جمله جرایم علیه اشخاص هتک حرمت منازل یا ورود غیر مجاز به ملک دیگران است که حسب مورد با توجه به مواد 580 و 694 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات توسط اشخاص عادی یا کارمندان دولت یا به طور کلی افراد رسمی انجام می¬گیرد که بدون رعایت ترتیبات قانونی است یا به صورت عنف و تهدید توسط اشخاص صورت می گیرد.

ادامه مشاوره
رای
رای

رأی به مفهوم دقیق واژه، در اصطلاح به تصمیمی گفته می‌شود که حکم یا قرار باشد.

ادامه مشاوره
رای اصراری
رای اصراری

آرایی که هیأت عمومی شعب حقوقی و یا کیفری در پی رسیدگی فرجامی نسبت به آراء اصراری دادگاه ها صادر می نمایند، در عرف حقوقدانان اصطلاحا اصراری نامیده می شود.

ادامه مشاوره
رمالی و جادوگری
رمالی و جادوگری

در نظام حقوقی ایران جادوگری اولین بار در آیین نامه امور خلافی سال 1324 مورد توجه قرار گرفت و به شرط حرفه قرار گرفتن توسط جادوگر جرم انگاری شد.

ادامه مشاوره
روند رسیدگی به چک حقوقی
روند رسیدگی به چک حقوقی

چک حقوقی ، چکی است که قابلیت پیگری کیفری را ندارد و این عدم قابلیت نتیجه مستقیم قانونی است که قانون گذار در نظر گرفته است .

ادامه مشاوره
زورگیری مجازی
زورگیری مجازی

قانونگذار در قانون جرائم رایانه ای، جرم اخاذی را جرم انگاری نکرده است و تنها به ماده 17 اشاره داشته که در آن به بحث انتشار صوت، تصویر، فیلم خصوصی و اسرار شخص که بدون رضایت وی از طرف دیگری منتشر می گردد یا در دسترس دیگران قرار داده می شود به طوری که موجب ضرر یا هتک حیثیت شخص می گردد پرداخته است.

ادامه مشاوره
سب النبی
سب النبی

به لعن و دشنام و هرگونه اهانت به پیامبر اسلام (ص) ، سب النبی می گویند.سب النبی شامل پیامبران الهی و همه ائمه معصومین می شود.

ادامه مشاوره
سردستگی گروه مجرمانه
سردستگی گروه مجرمانه

در قانون مجازات کسی که برای وقوع یک جرم نقشه می کشد و افرادی را برای انجام دادن یک عمل مجرمانه گرد هم می آورد مجازاتی به مراتب سنگین تر از کسانی که زیردست او هستند در نظر گرفته شده است . به این کار در قانون کیفری سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته گفته می شود.

ادامه مشاوره
سرقت مستوجب تعزیر
سرقت مستوجب تعزیر

سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر. (ماده 267 قانون مجازات اسلامی)که در این تعریف سه عنصر ربودن، مال و تعلق به دیگری مشاهده می شود که از ارکان جرم مورد نظر است.

ادامه مشاوره
سرقت مستوجب حد
سرقت مستوجب حد

سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر(ماده 267 قانون مجازات اسلامی). در این تعریف سه عنصر ربودن، مال و تعلق به دیگری مشاهده می شود که از ارکان جرم مورد نظر است.

ادامه مشاوره
سقوط مجازات
سقوط مجازات

مجازات اصولا با اجرای آن ساقط می شود ولی غیر از اجرای مجازات، عوامل دیگری نیز باعث سقوط مجازات می شوند.

ادامه مشاوره
سند
سند

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.

ادامه مشاوره
شرایط تحقق حق طلاق زوجه
شرایط تحقق حق طلاق زوجه

در بند «ب» از شروط مندرج در اسناد ازدواج رسمی، در دوازده مورد، به زوجه وکالت بلاعزل داده شده است تا با اخذ مجوز از دادگاه صالح خود را مطلقه نماید.

ادامه مشاوره
شرایط ثمن
شرایط ثمن

ثمن معامله در لغت به معنای بها و نرخ است و در حقوق منظور همان پولی است که بابت فروش مال بدست می‌آوریم. زمانی که فردی مالی را در معرض فروش قرار می‌دهد، مقدار پولی را که از نظر ارزش با مال برابر است را مشخص می‌کند که در اثر فروش مال دریافت کند.

ادامه مشاوره
شرایط داور
شرایط داور

هر شخص حقیقی که دارای اهلیت استیفا باشد،علی القاعده،می تواند به عنوان داور انتخاب شود مگر در مواردی که استثنا شده باشد.

ادامه مشاوره
شرایط درستی عقد بیع
شرایط درستی عقد بیع

بیع یک اصطلاح فقهی و حقوقی است که به معنای خرید و فروش است . عقد بیع در قانون مدنی به این صورت تعریف شده است : " بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم " . از این تعریف بر می آید که عقد بیع یک عقد معوض است .

ادامه مشاوره
شرایط صحت نکاح
شرایط صحت نکاح

نکاح عقدی است که به موجب آن زن و مردی به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی، با هم متحد می‌شوند نکاح از عقودی است که دو جنبه مالی و غیر مالی هر دو را داراست.

ادامه مشاوره
شرایط صحیح صدور چک
شرایط صحیح صدور چک

مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت:‌ “چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.”

ادامه مشاوره
شرایط مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی
شرایط مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی

مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت:‌ “چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.”

ادامه مشاوره
شروع به جرم
شروع به جرم

شروع جرم اصطلاحی است که نشانه وجود قصد مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم است به عبارتی اگر حین ارتکاب جرم، عاملی خارجی دخالت نکند و مانع تحقق جرم نشود، جرم به صورتی کامل انجام می‌گیرد.

ادامه مشاوره