ثبت واقعه طلاق

خدیجه شکری
مشاور: خدیجه شکری
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

 طلاق در لغت به معنای رهایی ، آزاد کردن ، ترک کردن بیان شده است. اما در اصطلاح شرعی طلاق به معنا زائل نمودن و از بین بردن قید و پیوند نکاح با صیغه مخصوص است و در تعریف کلی این چنین میتوان عنوان کرد که طلاق یعنی انحلال (از بین بردن) عقد نکاح دائمی با صیغه مخصوص و رعایت تشریفات ویژه از جانب مرد یا نماینده  او. بنابر این طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع (موقت) از طریق انقضاء مدت صورت می‌گیرد.( یعنی زمان تعیین شده با پایان یافتن موجب انحلال ازدواج موقت می شود.).

 ماده "۱۱۳۹" قانون مدنی نیز این چنین تصریح کرده است "طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج میشود"( کتاب حقوق خانواده دکتر صفایی و کتاب حقوق خانواده دکتر کاتوزیان)

با استناد به ماده "۱۱۳۳" که ذکر کرده است مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را نماید طلاق ایقاعی است ( ایقاع :  نوعی عمل حقوقی است که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد و قرارداد به اراده دو یا چند نفر نیاز ندارد )که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود.

 

ثبت واقعه طلاق

آیا به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص هستید؟

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .