لیست مشاوره ها

مشکل حقوقی خود را جستجو کنید
گروه بندی
مراحل تقسیم ارث
مراحل تقسیم ارث

در اثر فوت مورث اموال به طور قهری به وراث منتقل می‌شود، لکن به منظور این که وراث بتوانند سهم الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، لازم است وراث ،منحصر بودن ایشان و سهم الارث هر یک از ایشان در دادگاه بررسی و اثبات گردد.

ادامه مشاوره
مرور زمان
مرور زمان

مرور زمان عبارت است از گذشت مدت زمانی قانونی که پس از آن جرم قابل تعقیب و رسیدگی نبوده و یا مجازات قابل اجرا نخواهد بود.

ادامه مشاوره
مسئولیت کیفری
مسئولیت کیفری

مسئولیت کیفری به معنای الزام شخص به پاسخگویی در قبال جرم ارتکابی است و لازمه‌ی آن بلوغ، عقل و اختیار مجرم است.

ادامه مشاوره
مسئولیت کیفری اطفال
مسئولیت کیفری اطفال

افراد نابالغ دارای مسئولیت کیفری نیستند و صِغَر یا عدم بلوغ از موانع مسئولیت کیفری محسوب می شود.

ادامه مشاوره
مستی در حین ارتکاب جرم
مستی در حین ارتکاب جرم

مستی حالتی است که بر اثر نوشیدن مواد مسکر مانند شراب، در انسان پدید می آید.

ادامه مشاوره
مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

در نظام حقوقی ایران زن از نظر اقتصادی دارای استقلال می باشد به این معنی که میتواند هر گونه تصرفی در اموال خود بنماید، بنابراین کار زن نیز دارای ارزش میباشد و او میتواند اجرت کارهایی که به دستور مرد انجام میدهد را مطالبه نماید.

ادامه مشاوره
مطالبه ارز خارجی
مطالبه ارز خارجی

وجه نقدی که توسط جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت بانک مرکزی ایران تولید نمی‌شود و در حقیقت پول رایج یک کشور خارجی می‌باشد، ارز خارجی نامیده می‌شود.

ادامه مشاوره
مطالبه ارش البکاره
مطالبه ارش البکاره

ارش البکاره دیه ازاله (از بین بردن) پرده بکارت است که میزان آن در شرع معین نشده و دادگاه آن را با لحاظ نوع و آسیب پرده بکارت و تأثیر آن بر سلامت جسمی و روحی در مقایسه با دیه مقدّر(تعیین شده) تعیین می کند.

ادامه مشاوره
مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل
مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل

حق­ الوکاله دستمزدی است که وکیل در برابر کاری که برای موکل خود انجام می­دهد دریافت می­کند.

ادامه مشاوره
مطالبه خسارت
مطالبه خسارت

قانون برای امور مختلفی که باعث لطمه و ضرر به افراد دیگر باشد، جبران خسارت در نظر گرفته است .

ادامه مشاوره
مطالبه مهرالمتعه
مطالبه مهرالمتعه

مهریه مالی است که به موجب عقد نکاح زن مالک آن می گردد. مهرالمتعه از اقسام مهریه می باشد که در صورت عدم تعیین مهر یا باطل بودن آن از سوی دادگاه با جلب نظر کارشناس براساس وضعیت مرد از نظر فقر یا غنا ( ثروتمند بودن) تعیین می گردد.

ادامه مشاوره
مطالبه مهرالمثل
مطالبه مهرالمثل

مهرالمثل مهری است که به موجب قرارداد تعیین نشده بلکه برحسب عرف و عادات و با توجه به وضع زن تعیین می گردد.

ادامه مشاوره
مطالبه مهریه
مطالبه مهریه

مهریه مالی است که به موجب محقق شدن عقد نکاح (ازدواج) به ملکیت زن در می آید و مرد متعهد می شود که آن را به زن پرداخت کند. برای مترادف مهریه در زبان فارسی کلمه کابین در نظر گرفته شده و در قرآن کریم الفاظی مثل صداق و نحله به جای واژه مهریه در نظر گرفته شده است.

ادامه مشاوره
معاونت در جرم
معاونت در جرم

معاون جرم کسی است که شخصا در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته باشد

ادامه مشاوره
معاونت در سرقت
معاونت در سرقت

معاون جرم کسی است که در عملیات مادی جرم دخالت نمی کند، معاونت در همه ی جرایم شناخته نشده است بلکه فقط در جرایمی که قابل تغییر باشند ملحوظ گشته است.

ادامه مشاوره
معاونت و مشارکت در کلاهبرداری
معاونت و مشارکت در کلاهبرداری

کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.

ادامه مشاوره
ملک مشاع
ملک مشاع

در تعریف ملک مشاع باید گفت ملکی مشاع است که بین دو یا چند نفر مختلف مشترک باشد به این نحو که تک تک افراد در تک تک اجزا ملک شریک باشند.

ادامه مشاوره
منع اشتغال زوجه
منع اشتغال زوجه

زوج این حق را دارد که در مواردی که شغل زوجه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، به موجب حکم دادگاه او را از اشتغال باز دارد.

ادامه مشاوره
مهلت فرجام خواهی
مهلت فرجام خواهی

فرجام خواهی به عنوان یکی از روش های فوق العاده شکایت از آراء دادگاه ها است که با شرایط ویژه ای صورت می پذیرد . فرجام خواهی که از طریق دیوانعالی کشور انجام می شود ، بایستی حتما در مهلت خاص فرجام خواهی که در قانون ذکر شده است انجام بشود . بنابراین ، در قانون آیین دادرسی مدنی ، مهلت فرجام خواهی و زمان شروع آن هم پیش بینی شده است .

ادامه مشاوره
موانع ارث
موانع ارث

منظور از موانع ارث اموری است که با وجود هر یک از آنها ، در صورتی که شرایط وراثت هم وجود داشته باشد شخص ارث نمی‌برد.

ادامه مشاوره
موانع نکاح
موانع نکاح

مقصود از موانع نکاح شرایطی است که چنانچه در یکی از زن یا مرد وجود داشته باشد، امکان ازدواج آن دو را موقتاً یا به طور دائم منتفی میسازد، حتی اگر کلیه شرایط اساسی صحت عقد نیز موجود باشد.

ادامه مشاوره
موضوع جرم سرقت
موضوع جرم سرقت

یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص سرقت است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۲۶۷ مقرر می دارد: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است. موضوع سرقت چیزی است که عمل ربودن نسبت به آن انجام می شود و حقوقی به آن تعلق گرفته که مورد حمایت قانون است.

ادامه مشاوره
نافرمانی مدنی
نافرمانی مدنی

نافرمانی مدنی روشی خشونت‌پرهیز برای اعتراض به سیاستهای حکومت‌ها می‌باشد. دراین روش با بی‌اعتنایی به قوانین حکومتی، سعی در تضعیف قابلیت اجرای قانون که یکی از مهم‌ترین پایه‌های قدرت هر حکومتی است می‌شود.

ادامه مشاوره
نامزدی
نامزدی

در قانون مدنی تعریفی از نامزدی نشده ولی مسلماً نامزدی به مرحله ای قبل از ازدواج اطلاق می‌گردد. در اصطلاح عرف، نامزدی به موردی گفته میشود كه از طرف مردی نسبت به زنی خواستگاری شود كه بعداً با او ازدواج نماید.

ادامه مشاوره
نحله
نحله

نحله در لغت به معنی بخشش و در اصطلاح حقوقی مبلغی است که دادگاه بر طبق شرایطی تعیین می کند که مرد (زوج) باید به زن (زوجه) بپردازد.

ادامه مشاوره
نحوه رسیدگی در اعاده دادرسی
نحوه رسیدگی در اعاده دادرسی

اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده طرق شکایت می باشد که در موارد‌ مخصوصی‌ اجازه داده شده از حکم قطعی دادگـاه درخـواست تجدید نظر بعمل آید.

ادامه مشاوره
نسخ قانون
نسخ قانون

یکی از عوامل سقوط مجازات، نسخ قانون است که در ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی بدین شرح پیش بینی شده است:«نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را متوقف می کند.

ادامه مشاوره
نشوز
نشوز

نشوز در لغت به معنای «ارتفاع و بلند شدن» است و در اصطلاح حقوقی به نافرمانی زوجین و عدم ایفای وظایف زناشویی از جانب آنها گفته می‌شود. به عبارت بهتر اگر هریک از زوجین به هر علت وظایف زناشویی خود را ایفا و تمکین نکند، نشوز کرده است.

ادامه مشاوره
نظارت الکترونیکی
نظارت الکترونیکی

این نحوه نظارت درمورد محکومین به حبس های تعزیری درجه ۵ تا ۸ (حبس تا ۵ سال)قابل اعمال است.(ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی)

ادامه مشاوره
نظام آزادی مشروط
نظام آزادی مشروط

آزادی مشروط ، آزادی ای است که قبل از تمام شدن دوره محکومیت به برخی از محکومان داده می شود تا در صورت رعایت شروط دادگاه ، مابقی مجازات خود را در زندان نباشند .

ادامه مشاوره