لیست مشاوره ها

مشکل حقوقی خود را جستجو کنید
گروه بندی
ضم امین
ضم امین

امین شخص مورد اعتمادی است که به وسیله دادگاه در پاره ای موارد برای حمایت از محجور( مجنون، صغیر، غیررشید) تعیین می شود.

ادامه مشاوره
طرح هادی روستایی و بزه تصرف عدوانی اراضی دولتی
طرح هادی روستایی و بزه تصرف عدوانی اراضی دولتی

قرار گرفتن اراضی در طرح هادی روستایی، نافی بزه تصرف عدوانی اراضی دولتی نیست.

ادامه مشاوره
طلاق
طلاق

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می‌رود.

ادامه مشاوره
طلاق اتباع خارجی در ایران
طلاق اتباع خارجی در ایران

یکی از مهم ترین دعاوی مربوط به اتباع خارجی در ایران ، دعوای طلاق می باشد . با این توضیح که اتباع خارجی ساکن در ایران نیز ، گاها دچار اختلافات خانوادگی شده و قصد دارند از همدیگر جدا شوند . به همین دلیل ، آشنایی با شرایط طلاق اتباع خارجی در ایران ، مراحل و نحوه این نوع طلاق ها ، از اهمیت فراوانی برخوردار است .

ادامه مشاوره
طلاق ایرانیان خارج از کشور
طلاق ایرانیان خارج از کشور

طبق ماده ۶ قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، درمورد كلیه اتباع ایران ولو اینكه مقیم خارج باشند اجرا می شوند.

ادامه مشاوره
طلاق بائن
طلاق بائن

طلاق بائن طلاقی است که مرد در مدت عده حق رجوع ندارد.

ادامه مشاوره
طلاق به درخواست زوج
طلاق به درخواست زوج

به طور کلی طلاق هم می تواند از طرف مرد باشد و هم از طرف زن. مردان می توانند با مراجعه به دادگاه و دریافت گواهی عدم امکان سازش همسر خود را طلاق دهند.

ادامه مشاوره
طلاق به درخواست زوجه
طلاق به درخواست زوجه

درحقوق ايران، مرد مي تواند با رعايت تشريفات مقرر در قانون، زن خود را طلاق دهد بدون اين که نياز به اثبات موجب يا موجبات خاصي باشد ليکن درخواست طلاق از طرف زن به راحتي پذيرفته نمي شود و زوجه درصورت اثبات موارد خاصي مي تواند درخواست طلاق کند.

ادامه مشاوره
طلاق به سبب ترک انفاق
طلاق به سبب ترک انفاق

در صـورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجـرای حـکم محکمه و الزام او بـه دادن نـفقه، زن‌ می‌تواند‌ برای طلاق بـه حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید.

ادامه مشاوره
طلاق به واسطه عسر و حرج
طلاق به واسطه عسر و حرج

عسر و حرج وضعیتی است که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد که در این صورت زن حق تقاضای طلاق دارد.

ادامه مشاوره
طلاق توافقی
طلاق توافقی

طلاق عبارت است از انحلال (= از بین رفتن ) عقد نکاح دائم. در طلاق توافقی، زن و شوهر می‌بایستی در مورد کلیه مسائل مربوط به مهریه، نفقه، حضانت فرزندان و زمان و نحوه ملاقات، جهیزیه و اجرت‌المثل و … توافق کنند تا زودتر به هدفشان برسند.

ادامه مشاوره
طلاق زوجه غایب مفقود الاثر
طلاق زوجه غایب مفقود الاثر

غایب مفقود الاثر کسی است که « از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری نباشد»

ادامه مشاوره
طلا‌ق رجعی
طلا‌ق رجعی

در طلا‌ق رجعی مرد می‌تواند تا زمانی كه عده پایان نیافته، بدون انشای عقد نكاح جدید به همسر خود رجوع نماید. به چنین طلا‌قی، طلا‌ق رجعی و به چنین زنی مطلقه رجعیه گویند.

ادامه مشاوره
ظهرنویسی سفته
ظهرنویسی سفته

ظهرنویسی (پشت نویسی) به معنی "نوشتن‌پشت" سند است.

ادامه مشاوره
عده
عده

عِدِّه مدت زمانی است که زن پس از جدایی یا مرگ شوهرش باید از ازدواج خودداری کند.

ادامه مشاوره
عزل امین
عزل امین

عزل امین به معنای برکناری وی از سمت مزبور به علت از دست دادن شرایطی از قبیل امانتداری، توانایی در اداره اموال مولی علیه و... می باشد.

ادامه مشاوره
عزل قیم
عزل قیم

قیم شخصی است که در صورت نبودن ولی خاص( پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان) به وسیله دادگاه برای سرپرستی و اداره امور محجور( صغیر و مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد)، نصب می شود.

ادامه مشاوره
عزل ناظر
عزل ناظر

دادگاه می ­تواند علاوه بر قیم، یک یا چند نفر را به عنوان ناظر تعیین کند تا امور محجور توسط قیم و تحت نظارت ناظر اداره شود.

ادامه مشاوره
عزل وصی از وصایت
عزل وصی از وصایت

وصیت عبارت است از تصمیم شخص برای زمان بعد از مرگ خودش

ادامه مشاوره
عفو
عفو

عفو يكی از عوامل سقوط و يا تخفيف مجازات و نيز ابراز محبت و رافت نسبت به محكومان است كه از طرف عالی ترين مقام كشور و يا مرجع قانونگذاری اعطا می گردد.

ادامه مشاوره
عقد بیع
عقد بیع

مطابق ماده 338 قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

ادامه مشاوره
عقد عاریه
عقد عاریه

مطابق ماده ۶۳۵ قانون مدنی عاریه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود.عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.

ادامه مشاوره
عقد ودیعه
عقد ودیعه

مطابق ماده 607 قانون مدنی، ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آنکه آن را مجانا نگهداری کند.ودیعه گذار را مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین گویند.

ادامه مشاوره
عقد وقف
عقد وقف

وقف عقدی است که در آن شخصی طلب بخشیدن مال خود در امور عام‌المنفعه کرده تا بتوان در مدت زمان طولانی از منافع آن مال بهره مند شد.

ادامه مشاوره
عقد وکالت
عقد وکالت

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین،طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.

ادامه مشاوره
عناصر تشکیل دهنده جرم آدم ربایی
عناصر تشکیل دهنده جرم آدم ربایی

آدم‌ربایی از نظر عنصر مادی شباهت زیادی با ربودن مال دیگری‌ دارد و تفاوت اساسی این دو در چیزی است که ربوده‌ می‌شود‌ (مال‌ و انسان).

ادامه مشاوره
عناصر متشکله پدیده مجرمانه
عناصر متشکله پدیده مجرمانه

جرم و عناصر تشکیل دهنده آن همان ویژگی های جرم می باشند که به آن ها جرم و عناصر تشکیل دهنده آن می گویند.یعنی مواردی باید وجود داشته باشد تا بتوانیم به یک عمل جرم بگوییم .

ادامه مشاوره
عنصر روانی پدیده مجرمانه
عنصر روانی پدیده مجرمانه

انجام عملی مادی که قانون آن را جرم انگاری نموده برای احراز مجرمیت کافی نیست، بلکه بزهکار باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرم قصد مجرمانه داشته یا در اجرای آن بی آنکه واجد قصد منجزی باشد، خطایی را مرتکب شده باشد.

ادامه مشاوره
عنصر قانونی پدیده مجرمانه
عنصر قانونی پدیده مجرمانه

عنصر قانونی یعنی تعیین وصف مجرمانه به حکم قانون به این مفهوم که قانونگذار باید فعل یا ترک فعل را از پیش، جرم انگاری کرده و برای ان کیفری مقرر کرده باشد و مادام که قانونگذار رفتاری را جرم نشناخته و برای آن کیفر معین نکرده است آن رفتار مباح و مجاز است.

ادامه مشاوره
عنصر مادی جرم جعل
عنصر مادی جرم جعل

یکی دیگر از جرایم که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم جعل است.جعل در لغت به معنای تقلب، دروغ ، درآوردن ، ساختگی ، ازخود دراوردن ، ساختن می باشد .

ادامه مشاوره