لیست مشاوره ها

مشکل حقوقی خود را جستجو کنید
گروه بندی
مدت داوری
مدت داوری

مدت داوری ممکن است در توافق نامه داوری مشخص شده باشد یا پس از آن مشخص شود.

ادامه مشاوره
مراجع ثبتی
مراجع ثبتی

منظور از مراجع ثبتی، مراجعی قضایی است که در ادارات ثبت و به موجب مقررات ثبتی تشکیل گردیده و به نوعی رسیدگی به اختلافات ثبتی را عهده دار می باشند.

ادامه مشاوره
مراجع رفع اختلاف بین کارفرما و کارگر
مراجع رفع اختلاف بین کارفرما و کارگر

اختلافات بین کارفرما با کارگر یا کارآموز ابتدا در هیات تشخیص طرح می‌شود که تشکیل آن در ماده ۱۵۷ قانون کار پیش‌بینی شده است.

ادامه مشاوره
مراحل تقسیم ارث
مراحل تقسیم ارث

در اثر فوت مورث اموال به طور قهری به وراث منتقل می‌شود، لکن به منظور این که وراث بتوانند سهم الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، لازم است وراث ،منحصر بودن ایشان و سهم الارث هر یک از ایشان در دادگاه بررسی و اثبات گردد.

ادامه مشاوره
مرجع مسئول اجرای طرح هادی روستایی
مرجع مسئول اجرای طرح هادی روستایی

اجرای طرح‎های هادی روستایی وظیفه دهیاری و شورای اسلامی روستا و دستگاه‎ های مجری طرح‎ های مصوب می‎ باشد و دعاوی مطروحه ناشی از خسارات وارده از اجرای طرح هادی، توجهی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که مرجع تصویب کننده و ناظر بر اجرای طرح ‎های مصوب روستایی (طرح هادی) است، ندارد.

ادامه مشاوره
مرور زمان
مرور زمان

مرور زمان عبارت است از گذشت مدت زمانی قانونی که پس از آن جرم قابل تعقیب و رسیدگی نبوده و یا مجازات قابل اجرا نخواهد بود.

ادامه مشاوره
مزاحمت تلفنی
مزاحمت تلفنی

مزاحمت تلفنی عبارت است از اینكه كسی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون جهت ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم نماید.

ادامه مشاوره
مزاحمت خیابانی برای خانم ها
مزاحمت خیابانی برای خانم ها

در ماده 619 قانون مجازات اسلامی نوعی توهین به اعتبار جنسیت طرف توهین جرم انگاری شده است که هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت، به آنان توهین کند مرتکب جرم شده است و تحت تعقیب کیفری قرار می¬گیرد.[ جرایم علیه اشخاص ، دکتر میرمحمد صادقی،صفحه 508]

ادامه مشاوره
مسئولیت کیفری
مسئولیت کیفری

مسئولیت کیفری به معنای الزام شخص به پاسخگویی در قبال جرم ارتکابی است و لازمه‌ی آن بلوغ، عقل و اختیار مجرم است.

ادامه مشاوره
مسئولیت کیفری اطفال
مسئولیت کیفری اطفال

افراد نابالغ دارای مسئولیت کیفری نیستند و صِغَر یا عدم بلوغ از موانع مسئولیت کیفری محسوب می شود.

ادامه مشاوره
مسئولیت کیفری ناشی از عمل دیگری
مسئولیت کیفری ناشی از عمل دیگری

با وقوع جرم فرد مرتکب مسئول اعمال خویش می گردد و و عدالت حکم می کند که فرد خاطی مجازات شود.

ادامه مشاوره
مستی در حین ارتکاب جرم
مستی در حین ارتکاب جرم

مستی حالتی است که بر اثر نوشیدن مواد مسکر مانند شراب، در انسان پدید می آید.

ادامه مشاوره
مصوبه نقش زنان در انتقال میراث معنوی
مصوبه نقش زنان در انتقال میراث معنوی

اجازه برگزاری هم نشست "‌نقش زنان در انتقال میراث معنوی " توسط کمیسیون ملی یونسکو در ایران با همکاری معاونت‌فرهنگی و اجتماعی وزارت فرهنگ و آموزش عالی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و امور بین المللی ـ وزارتخانه‌ها

ادامه مشاوره
مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

در نظام حقوقی ایران زن از نظر اقتصادی دارای استقلال می باشد به این معنی که میتواند هر گونه تصرفی در اموال خود بنماید، بنابراین کار زن نیز دارای ارزش میباشد و او میتواند اجرت کارهایی که به دستور مرد انجام میدهد را مطالبه نماید.

ادامه مشاوره
مطالبه اجور معوقه یعنی چه؟
مطالبه اجور معوقه یعنی چه؟

منظور از اجور معوقه همان اجاره بهای عقب افتاده یا پرداخت نشده است.در واقع مجموع مبالغ اجاره بهایی است که از سوی مستاجر در زمان انتفاع وی از ملک و تصرف ملک توسط او، پرداخت نشد .

ادامه مشاوره
مطالبه ارز خارجی
مطالبه ارز خارجی

وجه نقدی که توسط جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت بانک مرکزی ایران تولید نمی‌شود و در حقیقت پول رایج یک کشور خارجی می‌باشد، ارز خارجی نامیده می‌شود.

ادامه مشاوره
مطالبه ارش البکاره
مطالبه ارش البکاره

ارش البکاره دیه ازاله (از بین بردن) پرده بکارت است که میزان آن در شرع معین نشده و دادگاه آن را با لحاظ نوع و آسیب پرده بکارت و تأثیر آن بر سلامت جسمی و روحی در مقایسه با دیه مقدّر(تعیین شده) تعیین می کند.

ادامه مشاوره
مطالبه بهای ثمنیه غیرمنقول
مطالبه بهای ثمنیه غیرمنقول

منظور از ثمنیه همان یک هشتم ماترک غیرمنقول است که زوجه در صورت وجود اولاد از بهای ترکه غیرمنقول متوفی به ارث می­برد.

ادامه مشاوره
مطالبه بهای نسق زارعانه
مطالبه بهای نسق زارعانه

نسق عبارت است از عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده است.

ادامه مشاوره
مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل
مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل

حق­ الوکاله دستمزدی است که وکیل در برابر کاری که برای موکل خود انجام می­دهد دریافت می­کند.

ادامه مشاوره
مطالبه خسارت
مطالبه خسارت

قانون برای امور مختلفی که باعث لطمه و ضرر به افراد دیگر باشد، جبران خسارت در نظر گرفته است .

ادامه مشاوره
مطالبه دیه
مطالبه دیه

دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود

ادامه مشاوره
مطالبه سهم الشرکه
مطالبه سهم الشرکه

سهم­ الشرکه یک حق مالی است زیرا ارزش مبادله ­ای دارد و مال منقول و قابل توقیف می ­باشد. برای مطالبه سهم الشرکه ابتدا باید شرکتی به صورت قهری یا قراردادی و مال مشاعی وجود داشته باشد و هر یک از شرکاء در این مال به یکی از اسباب اشاعه شریک باشند.

ادامه مشاوره
مطالبه مهرالمتعه
مطالبه مهرالمتعه

مهریه مالی است که به موجب عقد نکاح زن مالک آن می گردد. مهرالمتعه از اقسام مهریه می باشد که در صورت عدم تعیین مهر یا باطل بودن آن از سوی دادگاه با جلب نظر کارشناس براساس وضعیت مرد از نظر فقر یا غنا ( ثروتمند بودن) تعیین می گردد.

ادامه مشاوره
مطالبه مهرالمثل
مطالبه مهرالمثل

مهرالمثل مهری است که به موجب قرارداد تعیین نشده بلکه برحسب عرف و عادات و با توجه به وضع زن تعیین می گردد.

ادامه مشاوره
مطالبه مهریه
مطالبه مهریه

مهریه مالی است که به موجب محقق شدن عقد نکاح (ازدواج) به ملکیت زن در می آید و مرد متعهد می شود که آن را به زن پرداخت کند. برای مترادف مهریه در زبان فارسی کلمه کابین در نظر گرفته شده و در قرآن کریم الفاظی مثل صداق و نحله به جای واژه مهریه در نظر گرفته شده است.

ادامه مشاوره
معامله فضولی
معامله فضولی

معامله‌ی فضولی، معامله ای است که در آن مالک از معامله یا بی خبر است و یا از آن رضایت ندارد. در معامله‌ی فضولی شخص بدون اینکه صاحب مالی باشد و یا از صاحب آن اجازه یا وکالتی داشته باشد اقدام به فروش آن مال می‌کند. این در حالی است که یکی از شروط معامله، رضایت مالک است.

ادامه مشاوره
معاونت در جرم
معاونت در جرم

معاون جرم کسی است که شخصا در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته باشد

ادامه مشاوره
معاونت در سرقت
معاونت در سرقت

معاون جرم کسی است که در عملیات مادی جرم دخالت نمی کند، معاونت در همه ی جرایم شناخته نشده است بلکه فقط در جرایمی که قابل تغییر باشند ملحوظ گشته است.

ادامه مشاوره
معاونت و مشارکت در کلاهبرداری
معاونت و مشارکت در کلاهبرداری

کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.

ادامه مشاوره