لیست مشاوره ها

مشکل حقوقی خود را جستجو کنید
گروه بندی
اعتراض به رأی مرجع اختصاصی غیردولتی
اعتراض به رأی مرجع اختصاصی غیردولتی

مرجع اختصاصی غیردولتی مرجعی است که وابسته به دولت نیست و صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارد به جز مواردی که صریحاً در صلاحیت آن مرجع قرار گرفته باشد.

ادامه مشاوره
اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی
اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی

ادامه مشاوره
اعتراض به عملیات ثبتی
اعتراض به عملیات ثبتی

عملیات مقدماتی ثبت عبارتست از کلیه عملیات و اقداماتی که اداره ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک انجام می­ دهد که منتهی به صدور سند مالکیت شود و ممکن است در این زمینه اعتراض هایی واصل شود و مانع ادامه عملیات و صدور سند مالکیت تا تعیین تکلیف آن شود. از جمله عملیات مقدماتی ثبت، تفکیک ملک و تحدید حدود است.

ادامه مشاوره
اعتراض به نظریه هیئت تحقیق اداره اوقاف
اعتراض به نظریه هیئت تحقیق اداره اوقاف

از جمله وظایف شعب تحقیق اداره اوقاف، تحقیق و رسیدگی و اعلام نظر در مورد تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم موقوفات، وقفیت املاک و تشخیص موقوفات عام از خاص، تطبیق مصارف درآمد موقوفات با مفاد وقف­ نامه یا سایر اسناد مربوطه در صورت ابهام و یا بروز اختلاف و غیره است.

ادامه مشاوره
اعتراض شخص ثالث
اعتراض شخص ثالث

یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء اعتراض شخص ثالث می باشد که به موجب آن اگر رایی از دادگاه بدوی یا تجدید نظر صادر شده باشد و این رای مخل شخص حقوق ثالث باشد، آن شخص ثالث حق دارد نسبت به آن رایبا تقدیم دادخواست، اعتراض ثالث بعمل آورد.

ادامه مشاوره
اعتیاد به مواد مخدر
اعتیاد به مواد مخدر

اعتیاد نوعی وابستگی است که به لحاظ دفعات و طول دوران استعمال مواد مخدر حاصل می گردد که این وابستگی توأم با فشارهای جسمی و روانی است. این عنوان مجرمانه به لحاظ تکرار مصرف مواد مخدر محقق می گردد.

ادامه مشاوره
اعسار
اعسار

اعسار در لغت از عُسر گرفته شده است و به معنای رنج و سختی است.

ادامه مشاوره
اعسار از پرداخت محکوم به
اعسار از پرداخت محکوم به

اعسار یعنی اینکه کسی توانایی و تمکن مالی پرداخت وجهی را نداشته باشد و بتواند این عدم توانایی را ثابت کند ، به کسی که توانایی مالی پرداخت را ندارد معسر می گویند.

ادامه مشاوره
اعلام نظر شخصیت ها در تایید نامزدها
اعلام نظر شخصیت ها در تایید نامزدها

اعلام نظر شخصـیت هـا در تایید نامزدها با ذکر عنوان و مسئولیت آنان طبق مواد قانونی جرم شناخته شده است.

ادامه مشاوره
اغفال دختران
اغفال دختران

اغفال در لغت به معنای فریفتن و به غفلت انداختن دیگری است.در اصطلاح عامه منظور همان گول زدن و سر دیگری را شیره مالیدن است.

ادامه مشاوره
افترا
افترا

افترا جرمی است که در آن شخص عنوان مجرمانه ای را به دیگری نسبت می دهد و یا عناوین منتسبه را منتشر می کند بدون اینکه توانایی اثبات آن را در محاکم داشته باشد.

ادامه مشاوره
افراز ملک مشاع
افراز ملک مشاع

افراز در اصلاح قضایی و ثبتی عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء همچنین تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان می باشد.

ادامه مشاوره
افساد فی الارض
افساد فی الارض

هر فعل و عملی‌ كه‌ باعث‌ شود زمین از حالت اصلاح و اعتدال خود خارج‌ شود‌. یعنی آن عمل، باعث ایجاد اختلال در آنچه خداوند متعال در زمین برای زنـدگی و آرامـش و امنیت بشر و كمال وی‌ آفریده‌ است‌، شود.هر عملی که ضد صلاح باشد فساد نام دارد.

ادامه مشاوره
افساد فی‌الارض
افساد فی‌الارض

قانونگذار در ماده‌ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، جرم افساد فی‌الارض را بیان کرده است.

ادامه مشاوره
اقامتگاه
اقامتگاه

اقامتگاه‌، اصطلاح‌ حقوقی‌ به‌ معنی‌ محل‌ سکنای شخص‌ و مرکز مهم‌ امور او می‌باشد. اقامتگاه‌ همچون‌ «اسم‌» از مشخصات‌ هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ است‌.

ادامه مشاوره
اقرار
اقرار

اقرار نوعى‌ اخبار است‌ و اقرار کننده‌ خبر مى‌دهد که‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ برعهده وی‌ ثابت‌ است‌.

ادامه مشاوره
الزام به اخذ پایان کار
الزام به اخذ پایان کار

یکی از مراحل اداری که پس از پایان یافتن کار ساختمان باید طی شود، اخذ گواهی پایان کار ساختمان است.

ادامه مشاوره
الزام به انتقال سهم یا سهام شرکت
الزام به انتقال سهم یا سهام شرکت

ورقه سهم، سند قابل معامله ­ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.

ادامه مشاوره
الزام به انجام تعمیرات اساسی عین مستاجره(مورد اجاره)
الزام به انجام تعمیرات اساسی عین مستاجره(مورد اجاره)

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.[شرح جامع قانون مدنی، دکتر بیات، صفحه 422]تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستاجره برای امکان انتفاع(بهره مندی و استفاده نمودن) از آن لازم است به عهده مالک است.[ماده 486 قانون مدنی]هزینه های لازم برای نگهداری عین(ملک) و مخارج مربوط به انتفاع(بهره مندی و استفاده نمودن) هم بر عهده موجر است.[شرح جامع قانون مدنی، دکتر بیات، صفحه 437]طرح دعوای الزام به انجام تعمیرات اساسی عین مستاجره در دادگاه حقوقی و به موجب دادخواست صورت می پذیرد.

ادامه مشاوره
الزام به بذل مدت متعه
الزام به بذل مدت متعه

در صورتیکه نکاح متعه یا همان ازدواج موقت برای مدت طولانی منعقد شده باشد و ادامه زندگی مشترک موجب عسر و حرج زوجه گردد، دادگاه زوج را الزام به بذل مدت متعه می کند.(سیروس حیدری ، پریا زرین، نکاح موقت طویل‌المدت، ص 24)

ادامه مشاوره
الزام به تحویل اسناد و مدارک
الزام به تحویل اسناد و مدارک

دعوای الزام به تحویل اسناد و مدارک می‌تواند به عنوان یک دعوی مستقل و یا به طور ضمنی صورت بگیرد.

ادامه مشاوره
الزام به تمکین
الزام به تمکین

تمکین در لغت به معنی اطاعت و فرمانبرداری است و در اصطلاح حقوقی به معنای اطاعت زن از شوهر و اجرای وظایف او نسب به مرد است.

ادامه مشاوره
الزام به تنظیم سند رسمی
الزام به تنظیم سند رسمی

هر عقد و قراردادی بعد از انعقاد سر منشأ آثاری است . در این راستا برای اجرای هر چه صحیح تر و تضمین بقای قرارداد ، قواعدی در نظر گرفته شده است که تخطی از آن غیر ممکن است از جمله ، مطابق قاعده اصالت الزوم هر قرارداد و تعهدي لازم الاجراست مگر آنکه قانون فسخ یا طرفین فسخ آن را تجویز کنند.

ادامه مشاوره
الزام به ثبت اختراع
الزام به ثبت اختراع

بطورکلی اختراع به معنی راه حل جدید و نوآورانه برای حل یک مشکل است. این راه حل ممکن است به ایجاد وسیله، دستگاه، محصول، دارو یا فرآیند صنعتی کاملاً جدید مربوط باشد، یا ممکن است فقط بهبود جزئی محصول یا فرآیند شناخته شده­ ای باشد.

ادامه مشاوره
الزام به ثبت تقسیم نامه
الزام به ثبت تقسیم نامه

همان ‌طور که از نام تقسیم نامه مشخص است، در مورد تقسیم یک مال انجام می‌شود. در صورتی ‌که دو یا چند نفر در یک ملک یا زمین به ‌صورت مشاعی شراکت داشته باشند، می‌توانند با توافق و تراضی همه مالکین برای ثبت رسمی تقسیم نامه اقدام کنند.

ادامه مشاوره
الزام به ثبت علامت تجاری
الزام به ثبت علامت تجاری

علامت تجاری عبارت است از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجاری یا فلاحتی، اختیار می شود.

ادامه مشاوره
الزام به فک پلاک خودرو
الزام به فک پلاک خودرو

نقل و انتقالات خودرو، قسمت اعظمی از بازار نقل و انتقالات کشور را به خود اختصاص می‌‌دهد. هرچند که نقل و انتقال خودرو معمولاً پیچیدگی‌های معاملات املاک را ندارد اما همین معامله ساده، می‌تواند منشا اختلافات بسیار زیادی باشد. از جمله دعاوی رایج در این خصوص دعوای الزام به فک پلاک خودرو است.

ادامه مشاوره
الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه
الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه

در صورتیکه شوهر مسکنی متناسب با شان و منزلت زن یا منزلی مستقل از خانواده یا فامیل تهیه نکند دادگاه وی را ملزم به تهیه مسکن جداگانه می نماید.

ادامه مشاوره
انتقال مجرمانه اچ‌آی‌وی
انتقال مجرمانه اچ‌آی‌وی

انتقال مجرمانه HIV انتقال عمدی یا بی پروا از یک فرد دارای ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) به شخص دیگر است.

ادامه مشاوره
انحصار وراثت
انحصار وراثت

انحصار وراثت در حقوق عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی صلاح که امروزه می‌بایست در اولین قدم با مراجعه به شورای حل اختلاف محل اقامت متوفی نسبت به دریافت حکم انحصار وراثت اقدام نمود.

ادامه مشاوره