لیست مشاوره ها

مشکل حقوقی خود را جستجو کنید
گروه بندی
انحصار وراثت
انحصار وراثت

انحصار وراثت در حقوق عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی صلاح که امروزه می‌بایست در اولین قدم با مراجعه به شورای حل اختلاف محل اقامت متوفی نسبت به دریافت حکم انحصار وراثت اقدام نمود.

ادامه مشاوره
انحلال نکاح
انحلال نکاح

مطابق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی: « عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود. » البته جناب آقای دکتر کاتوزیان در کتاب نظم خود علاوه بر موارد مندرج در ماده قانونی، موارد دیگری را نیز جزء مواردی که موجب انحلال نکاح می شود، آورده است که عبارت است از: مرگ یکی از زوجین اعم از فوت حقیقی یا فرضی، لعان و کافر شدن شوهر زن مسلمان یا اسلام آوردن زن کافر.

ادامه مشاوره
انواع استخدام در وزارت اطلاعات
انواع استخدام در وزارت اطلاعات

ماده 2 از فصل اول قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب 1374/04/25 نوع استخدام در وزارت اطلاعات را مشخص نموده است.

ادامه مشاوره
انواع بیع
انواع بیع

بیع یک اصطلاح فقهی و حقوقی است که به معنای خرید و فروش است . عقد بیع در قانون مدنی به این صورت تعریف شده است : " بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم " .

ادامه مشاوره
انواع نحوه مبادرت در رفتار مجرمانه
انواع نحوه مبادرت در رفتار مجرمانه

رفتار مجرمانه می تواند به صورت های فاعل جرم: فاعل مادی ( مباشرت، مباشر جرم) – تسبیب (سبب جرم) – شرکت (شریک جرم) و فاعل معنوی و معاون جرم باشد.

ادامه مشاوره
انواع نقل و انتقال املاک
انواع نقل و انتقال املاک

مالکیت املاک به چند صورت قابل واگذاری و نقل و انتقال می باشد.

ادامه مشاوره
اهداء جنین
اهداء جنین

اهداءجنین واگذاری دواطلبانه و رایگان یک یا چند جنین از زوج های واجد شرایط مقرر در قانون به مراکز تخصصی درمان ناباروری برای انتقال به زوج های متقاضی دارای شرایط مندرج در قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور می باشد.[ بند پ ماده یک آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور]

ادامه مشاوره
اکراه در ارتکاب جرم
اکراه در ارتکاب جرم

اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم به کاری واداشتن است و در اصطلاح به وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست، گفته می‌شود.

ادامه مشاوره
اکراه در جنایت
اکراه در جنایت

اكراه در اصطلاح، عبارت است از وادار كردن انسان با تهدید به انجام دادن یا ترك كارى كه از آن ناخرسند است.

ادامه مشاوره
ایراد به امر قضاوت شده
ایراد به امر قضاوت شده

این ایراد معمولاً از سوی خوانده‌ای که قبلاً در دعوا پیروز شده است، مطرح می‌شود و دادگاه چنانچه دعوای اقامه‌شده را‌‌ همان دعوا تشخیص دهد، نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام می‌کند (بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۸۹ این قانون)

ادامه مشاوره
بازکردن قفل صندوق‌های رای
بازکردن قفل صندوق‌های رای

بازکردن قفل صندوق‌های رای طبق مواد قانونی جرم شناخته شده است.

ادامه مشاوره
بغی
بغی

تعریف بغی:از لحاظ لغـوی «بـغی» یعنی فاسد كردن‌. «بـغی‌ عـلی‌ الناس» یعنی تعدی و ستم نسبت به مردم.

ادامه مشاوره
بلوغ در نکاح
بلوغ در نکاح

عقد نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.

ادامه مشاوره
بیع خیاری
بیع خیاری

مقصود از بیع خیاری، عقدی است که درآن برای یکی از طرفین یا شخص ثالث خیار فسخ شرط شود.

ادامه مشاوره
بیمه روستایی
بیمه روستایی

افرادی که به طور ثابت در روستا سکونت داشته اند می توانند در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان عضو شده و از مستمری استفاده نمایند.

ادامه مشاوره
تامین خواسته
تامین خواسته

تأمین خواسته به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته است بدین معنا که خواهان می تواند از همان ابتدا، با گرفتن قرار تأمین خواسته و اجرای آن، خواسته دعوا را بازداشت نموده و آن را در امنیت قرار دهد.

ادامه مشاوره
تبدیل شرکت سهامی
تبدیل شرکت سهامی

تبدیل شرکت به معنی تغییر شکل آن است و تغییر شکل شرکت موجب نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل و دوباره ایجاد شود.(دکتراسکینی، حقوق شرکتها، جلد2، ص274) اصولاً شرکت های سهامی به سایر انواع شرکت های تجارتی قابل تبدیل هستند که به آن اصطلاحاً اصل تبدیل پذیر شرکت های سهامی گفته می شود.

ادامه مشاوره
تبدیل شرکت سهامی
تبدیل شرکت سهامی

اصولاً شرکت های سهامی به سایر انواع شرکت های تجارتی قابل تبدیل هستند که به آن اصطلاحاً اصل تبدیل پذیر شرکت های سهامی گفته می شود.

ادامه مشاوره
تبدیل شرکت های تجاری
تبدیل شرکت های تجاری

منظور از تبدیل شرکت این است که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی برای آن، شرکت شکل و قالبی نو پیدا کند.(دکتر اسکینی، حقوق شرکتها، جلد1،ص 51)

ادامه مشاوره
تبلیغ علیه نامزدها
تبلیغ علیه نامزدها

تبلیغ علیه نامزدها و هر گونه هتک حرمت وحیثیت آنها طبق مواد قانونی جرم شناخته شده است.

ادامه مشاوره
تجویز انتقال منافع به غیر
تجویز انتقال منافع به غیر

منظور از تجویز انتقال منافع مال به دیگری در عقد اجاره این است که مستاجر محل کسب وپیشه وتجارت بتواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مال اجاره را به دیگری در قالب سند رسمی انتقال دهد

ادامه مشاوره
تحصیل مال به طریق نامشروع
تحصیل مال به طریق نامشروع

هرکس به هر طریقی، مالی یا وجهی را به دست آورد که طریق به دست آوردن آن نامشروع و بدون مجوز قانونی باشد و یا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص داده میشود نظیر جواز واردات و صادرات را در معرض خرید و فروش قرار دهد، و یا از آن سوء استفاده کند و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع شود؛ مرتکب تقلب شود، مجرم محسوب شده و عنوان جرم او تحصیل مال به طریق نامشروع می‌باشد.

ادامه مشاوره
تخریب عمدی اموال
تخریب عمدی اموال

تخریب عبارت است از لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزئی نسبت به مال یا شئ متعلق به شخص حقیقی (همان فرد انسانی که با زنده متولد شدن دارای حقوقی می گردد و در زمان حیات خود آن را دارا می باشند) یا حقوقی (اشخاصی که وجود طبیعی ندارند و دارای وجود فرضی و اعتباری می باشند مثل موسسات) است.

ادامه مشاوره
تخفیف مجازات
تخفیف مجازات

تخفیف یعنی تقلیل میزان مجازات از میزان مجازاتی که قانون تعیین کرده است.

ادامه مشاوره
تخلفات ساختمانی در بافت روستایی
تخلفات ساختمانی در بافت روستایی

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، اختیار و صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی که در بافت روستا واقع می-شوند را ندارد، هر چند روستا بعد از احداث بنا، تبدیل به شهر شده باشد.

ادامه مشاوره
تدلیس در نکاح
تدلیس در نکاح

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

ادامه مشاوره
تسبیب در جرم
تسبیب در جرم

تسبیب در جنایت به موجب ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی عبارت است از آن که کسی که سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود، به طوریکه اگر نبود جنایت حاصل نمی شد.

ادامه مشاوره
تشخیص تاریخ اسناد عادی چگونه انجام می شود؟
تشخیص تاریخ اسناد عادی چگونه انجام می شود؟

سند عادی عبارت است از نوشته ای که به وسیله افراد تنظیم شده بدون آن که مأمور رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله داشته باشد.

ادامه مشاوره
تشریفات سوگند
تشریفات سوگند

تعریف سوگند،اخباری تشریفاتی است که به موجب آن، شخص، خداوند متعال یا سایر مقدسات را به راستی اظهار یا پابر جا ماندن بر عهد خود گواه می‌گیرد.

ادامه مشاوره
تشریفات طلاق
تشریفات طلاق

ماده ۱۱۳۳ق.م مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون،با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را نماید.

ادامه مشاوره