لیست مشاوره ها

مشکل حقوقی خود را جستجو کنید
گروه بندی
آتش افروزی
آتش افروزی

آتش‌افروزی سوزاندن عامدانه یا بدخواهانة اموال است؛ همچنین حریق ناشی از آتش‌افروزی، شامل خطر جراحت شخصی عمدی یا سهوی نیز هست

ادامه مشاوره
آثار بیع صحیح
آثار بیع صحیح

بیع در لغت به مفهوم خریدن و فروختن آمده است. بر اساس ماده 338 قانون مدنی، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم

ادامه مشاوره
آثار داوری
آثار داوری

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه ی دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند

ادامه مشاوره
آثار دستور موقت
آثار دستور موقت

دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.

ادامه مشاوره
آثار و اعتبار اسناد رسمی
آثار و اعتبار اسناد رسمی

سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی‌ است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.

ادامه مشاوره
آرای قابل فرجام
آرای قابل فرجام

یکی از روش های فوق العاده اعتراض به حکم که دادگاه صادر می کند ، فرجام خواهی است که در دیوانعالی کشور صورت می گیرد . آرای قابل فرجام مطابق قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده اند . بطور معمول فرجام خواهی از آرای دادگاه تجدیدنظر به عمل می آید . در عین حال ، قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه ، برخی از آراء دادگاههای نخستین را هم مستقیما قابل فرجام خواهی اعلام نموده است.

ادامه مشاوره
آیین رسیدگی داور
آیین رسیدگی داور

داور، تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد اما اصول دادرسی را باید رعایت کند و باید مقررات داوری را نیز رعایت کند.

ادامه مشاوره
ابطال اجاره نامه
ابطال اجاره نامه

اجاره نامه از لحاظ حقوقی، نوعی سند معتبر و لازم الاجرا است که توسط موجر و مستاجر نوشته و امضا می‌شود.

ادامه مشاوره
ابطال ثبت واقعه ازدواج
ابطال ثبت واقعه ازدواج

دعوای ابطال ثبت واقعه ازدواج زمانی است که شخص خواهان بطلان ازدواج ثبت شده ای می باشد. روند حذف ثبت واقعه ازدواج از طریق سازمان ثبت احوال و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق انجام می شود.

ادامه مشاوره
ابطال سند رسمی
ابطال سند رسمی

مطابق ماده 1287 قانون مدنی اسناد رسمی اسنادی هستند که توسط دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اسناد و املاک و یا توسط مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها تنظیم می شوند، عوامل ابطال اسناد رسمی متعدد هستند.

ادامه مشاوره
ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه
ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه

شرکت ها به منظور تامین منابع مورد نیاز خود در طرح ­های توسعه­ ای یا پاسخگویی به نیاز خود در نقدینگی اقدام به افزایش سرمایه می­ نمایند. برای افزایش سرمایه شرایطی که در قانون پیش بینی شده است باید رعایت شود از جمله؛ اعلاميه پذيره‏ نويسى سهام جديد که بايد علاوه بر روزنامه كثير الانتشارى كه آگهى‏ هاى شركت در آن منتشر مى‏ گردد اقلا در دو روزنامه كثير الانتشار ديگر آگهى شود و نيز در بانكى كه تعهد سهام در نزد آن به عمل مى‏آيد در معرض ديد علاقه‏مندان قرار داده شود.

ادامه مشاوره
اثبات ابراء دین
اثبات ابراء دین

هنگامی که تعهدی بین دو طرف وجود دارد، مدیون ناچار به انجام آن تعهد است، مگر آنکه طلبکار (دائن) از انجام آن تعهد که به نفع اوست، صرف نظر کند. اصطلاح ابراء به این موضوع اشاره دارد.

ادامه مشاوره
اثبات نسب
اثبات نسب

نسب در لغت به معنای دودمان ، خویشاوندی و قرابت می باشد و در حقوق به معنای رابطه خویشاوندی بین دو نفر است . نسبت به وسیله ی رابطه خونی طفل با پدر و مادر تحقق پیدا می کند.

ادامه مشاوره
اجبار
اجبار

یکی از شروط تکلیف و مسئولیت اختیار است.بنابراین عواملی که باعث زوال اختیار شوند مانع مسئولیت می شوند.اجبار و اکراه از موانع مسئولیت کیفری می باشند.

ادامه مشاوره
اجرای حکم غیابی
اجرای حکم غیابی

حکم غیابی و اجرائیه آن ممکن است یا ابلاغ واقعی شود یا قانونی.

ادامه مشاوره
اجرت المثل
اجرت المثل

اجرت المثل، در لغت به معنای دستمزد و مزد کار است و در اصطلاح حقوقی به عوض استفاده از مال یا عمل دیگری گفته می شود.

ادامه مشاوره
احکام قابل واخواهی
احکام قابل واخواهی

واخواهی به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه غائب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر کننده حکم مطرح می کند.

ادامه مشاوره
اختلاس
اختلاس

یکی از جرایم مهم در یک جامعه جرم اختلاس است، در واقع اختلاس عملی متفاوت از سرقت و خیانت در امانت و کلاهبرداری است . اختلاس در لغت به معنای دزدیدن پول موسسه یا اداره دولتی ، ربودن ، دزدیدن و سوءاستفاده مالی توسط شخص مسئول است . قانونگذار در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، جرم اختلاس را تعریف و مجازات آن را بیان کرده است.

ادامه مشاوره
اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

ترتیبات حل اختلاف در صلاحیت در مواد 26 الی 30 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است.

ادامه مشاوره
اخذ به شفعه
اخذ به شفعه

در ماده ۸۰۸ این قانون، اینگونه مقرر شده است که هرگاه مال قابل تقسیم و غیر منقولی بین دو شخص مشترک باشد و یکی از دو نفر سهام خود را به شخصی ثالث و به قصد فروش انتقال دهد، شریک وی می تواند همان قیمتی که مشتری پرداخت کرده را به وی پرداخت کند و سهم او را تملک نماید. به این حق در قانون شفعه گفته می شود و به صاحب حق شفعه نیز، شفیع گفته خواهد شد.

ادامه مشاوره
اخراج ثلث
اخراج ثلث

افراد ممکن است پیش از مرگ وصیتی کنند و قسمتی از اموال و دارایی خود را به اشخاص و افراد دیگری وصیت کنند. اما باید توجه داشت که از وصیتی که افراد انجام می دهند. تنها ثلث اموال آنها را در بر می گیرد و به موصی له یا کسی که به نفع او وصیت شده اختصاص پیدا می‌کند.

ادامه مشاوره
ادغام و تجزیه شرکت ها
ادغام و تجزیه شرکت ها

منظور از ادغام: مفهوم داخل کردن یک یا چند شرکت تجاری در یک شرکت تجاری دیگر می باشد که نتیجه آن افزایش سرمایه شرکت موجود و زوال و نابودی شرکت های ادغام شونده می باشد.(نویسنده؟) و منظور از تجزیه شرکت تجاری این است که یک شرکت تجاری به دو یا چند شرکت تجاری دیگر تقسیم شود به طوری که بعد از تجزیه هر کدام دارای شخصیت حقوقی مستقلی باشند.(نویسنده؟)

ادامه مشاوره
ادغام و تجزیه شرکت ها
ادغام و تجزیه شرکت ها

ادغام دو یا چند شرکت وقتی حاصل می شود که یا شرکتی، شرکت دیگری را امحاء و در خود حل کند، یا دو یا چند شرکت در هم حل شده، شرکت جدیدی از آنها بوجود آید. تجزیه حاصل انفکاک و تقسیم دارایی یک شرکت میان دو یا چند شرکت قبلاً موجود یا جدید التاسیس است که گفته می شود شرکتی از شرکت قدیمی جدا شده است.

ادامه مشاوره
اذن در ازدواج
اذن در ازدواج

اذن در ازدواج به معنای اجازه پدر یا جد پدری دختر باکره صغیر یا بالغی است که می خواهد ازدواج کند.

ادامه مشاوره
ارتداد
ارتداد

ارتداد در اسلام (به عربی: ردة یا ارتداد) عموماً به عنوان ترک آگاهانه اسلام در گفتار یا از طریق کردار تعریف شده‌است.

ادامه مشاوره
ارث
ارث

ارث وارث: ترکه و احوالی است که از متوفی به جا می‌ماند.

ادامه مشاوره
ارث حمل و شرایط آن
ارث حمل و شرایط آن

شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین‌الموت منعقد بوده و زنده‌ هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.

ادامه مشاوره
ارث زن
ارث زن

یکی از شرایط لازم برای این که زن و شوهر وارث هم بشوند عقد نکاح دائم است، یعنی در ازدواج موقت توارث بین زوجین برقرار نمی شود و شرط بعدی برای ارث بردن زن و مرد از یکدیگر این است که در زمان فوت، زن و مرد در عقد هم باشند و رابطه زوجیت موجود باشد.

ادامه مشاوره
ارث فرزند
ارث فرزند

فرزند در حقوق کشورمان در طبقه­‌ی اول وارثان فرد متوفی قرار دارد. البته منظور از فرزند، فرزندی است که به صورت مشروع و به واسطه­‌ی ازدواج میان زن و مرد متولد شده باشد. چه ازدواج دائم باشد و چه موقت.فرزندان به وجود آمده از روابط نامشروع و هم­چنین فرزند خوانده جزء ورثه محسوب نمی‌شوند.

ادامه مشاوره
ارث مادر
ارث مادر

مرگ یک انسان همانند تولد وی دارای آثار حقوقی مهمی می باشد . از جمله این آثار ، بحث سهم الارث و نحوه تقسیم ارث میان وراث بوده که اتفاقا حجم زیادی از دعاوی مطرح شده در دادگاه ها مربوط به اختلاف وراث در زمینه ترکه و نحوه تقسیم آن می باشد.

ادامه مشاوره