ابطال سند مالی

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

سند عبارت از هر نوشته ­ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد ( ماده 1284 قانون مدنی ) . سند متداول­ترین وسیله ثبوت حق است. سند از حیث قدرت اجرایی و از آن جهت که نزد چه شخص یا اشخاصی تنظیم می­ گردد و تا چه اندازه طبق قوانین مصرحه می­ توان از آن به عنوان مدرک و دلیل قاطع ادعا، استفاده کرد در قانون به دو نوع سند رسمی و عادی تقسیم شده است.

درخواست ابطال اسناد مالی رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی یا اسناد عادی را در هر زمان و به هر دلیل قانونی می ­توان از دادگاه تقاضا نمود. مثلاً سندی به طور صوری تنظیم شده یا معامله ­ای که ثبت شده فاقد یکی از شرایط اساسی صحت بوده یا یکی از متعاملین شرایط معامله را نداشته است و یا ادعای تردید و انکار در مورد سند عادی و جعل در مورد سند رسمی در دادگاه ثابت شود. لیکن سند مالکیتی که اداره ثبت صادر می نماید را جز در موارد محدود و به راحتی نمی­ توان ابطال نمود.

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .