ابطال ثبت علامت تجاری

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

علامت تجاری يعنی هر نشان قابل رويتی كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقی يا حقوقی را از هم متمايز سازد. بتواند كالاها يا خدمات یک موسسه را از كالاها و خدمات موسسه ديگر متمايز سازد.

دعوای ابطال علامت تجاری، به این صورت است که اگر فردی برندی به نام و نشان برند شما یا مشابه آن به ثبت برساند، می‌توانید از این سوءاستفاده شکایت کنید. در این صورت می‌توانید ابطال ثبت علامت تجاری کپی‌شده را درخواست کنید.

واضح است که دعوای ابطال ثبت علامت تجاری، زمانی مطرح می‌شود که آن علامت به ثبت رسیده باشد. مهلت اعتراض و ابطال علامت تجاری ثبت شده، سه سال است پس اولین شرط ثبت آن علامت تجاری‌ است.

بر طبق ماده ۱۶ قانون ثبت علائم و اختراعات ، این اشخاص می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است ، اعتراض کنند :

الف) کسانی که آن علامت را ، علامت تجاری خود می دانند.

ب) کسانی که آن علامت ، با علامت آن ها تا اندازه‌ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد.

همچنین از آنجایی که ماده ۳۰ و ماده‌ ۳۲ قانون ثبت علائم تجاری، این علامت را در مواردی قابل ثبت ندانسته‌اند، می‌توان این موارد را به عنوان شروط دیگر دعوای ابطال ثبت علامت تجاری نام برد. به علاوه در مطرح شدن این دعوا باید به ماده‌ ۴۵ قانون فوق‌الذکر نیز توجه کرد چرا که بر وفق این ماده چنانچه دو کالا در یک طبقه قرار داشته باشند و هردو علامت تجاری واحدی را ثبت کرده باشند‌، می‌توان علامت تجاری موخر را با رعایت موارد قانونی، ابطال نمود اما اگر در یک طبقه نباشند نمی‌توان آن را بر طبق این ماده ابطال نمود. طبقات این کالاها و محصولات به طور کامل در ماده ۴۵ ‌ ، بیان شده‌اند.

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .