ابطال اظهارنامه تجارتی

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

برای تأسیس و ثبت شرکت­ های سهامی اظهارنامه می بایست به ضمیمه مدارک دیگر به مرجع ثبت شرکت­ها ارائه گردد. در شرکت های سهامی خاص طبق بند 2 ماده 20 قانون تجارت، اظهارنامه می بایست مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهی­نامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی (نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام) باشد.اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. حال چنانچه فردی مدعی عدم رعایت یکی از شروط مندرج در اظهارنامه گردد می ­تواند درخواست ابطال آن را از دادگاه نماید.

طبق ماده 41 قانون ثبت علائم هر شخص ذینفعی می‌تواند از دادگاه درخواست ابطال ثبت علامت تجارتی را بنماید. در این صورت باید ثابت کند که مفاد مندرج در مواد 30 و 32 قانون فوق الاشعار رعایت نشده است . ابطال ثبت علامت از تاریخ ثبت آن موثر است و آگهی مربوط به آن نیز در اولین فرصت منتشر می شود.علاوه بر موجبات ابطال مذکور در ماده 41 ، هرزمانی که خواهان اثبات کند که مالک علامت ثبت شده از ان به تنهایی یا برخلاف ضوابط مندرج در ذیل ماده 42 آن را مورد استفاده قرار داده و یا اجازه استفاده از آن را به دیگری داده که موجب فریب مراكز تجاری يا عمومی نسبت به مبدأ و يا هرخصوصيت مشترك ديگر كالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل می‌نماید.

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .