ابطال صورتجلسه هیأت مدیره(غیرمالی)

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

در صورت جلسات هیأت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می­ باشند ،خلاصه ­ای از مذاکرات و تصمیمات گرفته شده در جلسه با قید تاریخ و همچنین نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشند قید می گردد.در مورد تصمیمات هیأت مدیره ­ای که مقررات راجع به دعوت اعضا و تشکیل جلسات در آن رعایت نشده باشد هر ذی نفع می تواند درخواست ابطال صورتجلسه را از دادگاه تقاضا نماید.

در صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در صورتی رعایت تشریفات مقرر در لایحه اصلاحی قانون تجارت نگردد مانند عدم رعایت ماده 101 لایحه مبنی بر حضور فیزیکی چهار نفر هیات رییسه در جلسه که می بایست رییس و دو ناظر آن از سهامداران باشد. و یا در صورت امضای یکی از اعضای هیات رییسه  و یا سایر موارد مقرر در قانون می توان ابطال آن صورتجلسه را از مرجع قضایی خواست و در صورتی که صورتجلسه مزبور باطل شود اعضای هیات مدیره جدید هیچ گونه سمتی در شرکت ندارند و حقوق و مسوولیت ها در شرکت کماکان در گردن اعضای هیات مدیره سابق باقی می ماند.

لازم به ذکر است که ابطال هر صورتجلسه ای در هر زمان که باشد و لو در ادارة ثبت شرکت ها ثبت شده باشد ممکن است و گذر زمان هیچ گونه تاثیری در روند کار ندارد.

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .