ابطال ثبت و سلب تابعیت کشتی

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

سند ثبت کشتی گواهی ‌نامه‌ای است که از طرف سازمان بنادر و کشتیرانی در دو نسخه به نام کشتی تنظیم و صادر می­ شود.

تقاضای ابطال ثبت و سلب تابعیت کشتی، توسط سازمان بنادر و کشتیرانی از دادگاه دریایی به عمل می آید.

 کشتی هایی که در ایران هستند و به ثبت نرسیده اند این امکان وجود دارد که بتوانند جهت اخذ تابعیت ایران اقدام نمایند. بر این اساس، با توجه به اینکه کشتی را به ثبت می رسانند، می‌توانند حق برافراشتن پرچم ایران را داشته باشند. ولی برای داشتن تابعیت کشتی باید شرایطی لحاظ گردد که به شرح ذیل می باشد:

1– ظرفیت غیر خالص ثبت شده آن حداقل ۲۵ تن باشد.

2– کشتی به اشخاص تابع ایران (‌اعم از حقیقی و حقوقی) تعلق داشته باشد.

3– در صورتیکه کشتی متعلق به شرکت ایرانی باشد باید سهام ان با‌ نام بوده و حداقل ۵۱ درصد سرمایه واقعی ان متعلق به اتباع ایرانی باشد.

4– در مورد کشتی های نفتکش متعلق به اشخاص (‌اعم از طبیعی یا حقوقی) که به امر تولید و یا تصفیه و یا حمل و نقل نفت خام و یا گاز و یا محصولات‌ نفتی اشتغال دارند، می‌توانند بدون رعایت حد نصاب مقرر(حداقل 25 تن) به ثبت رسیده و‌ تابعیت ایران را تحصیل کنند.ابطال ثبت و سلب تابعیت کشتی

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .