آثار دستور موقت

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دکتر مصطفی السان السان ناظر علمی: دکتر مصطفی السان السان

به موجب ماده ۳۱۷ ق.آ.د.م «دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت» یعنی حتی با وجود صدور قرار دستور موقت ممکن است فرد در دعوای اصلی محکوم شود و یا کلاً قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا صادر شود. پس صدور قرار دستور موقت نمی تواند نشانۀ شکست خوانده و پیروزی خواهان بر دعوا باشد.

 

دستور موقت

مایلید بدانید دستور موقت درچه مواردی لغو می شود؟
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .