ابطال ورقه اختراع

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

نوشته ­ای كه اداره مالکیت صنعتی دال بر ثبت اختراع به متقاضی یا وكیل قانونی او می دهد ورقه اختراع یا سند ثبت اختراع یا گواهی ثبت اختراع نامیده می­ شود. در مواردی  که اختراع جدید نباشد و برای آن ورقه صادر شده باشد یا وقتی که اختراع مربوط به طریقه­ های علمی محض بوده و عملا قابلیت استفاده در صنعت و کشاورزی را نداشته باشد همچنین وقتی که از تاریخ صدور ورقه اختراع پنج سال گذشته باشد و به موقع استفاده عملی گذاشته نشود و زمانی که  اختراعی مخالف با شرایط اختراع قابل ثبت باشد هر ذی نفعی می­ تواند تقاضای بطلان ورقه اختراع را از دادگاه نماید.

معمولا مرجعی که در قوانین ملی کشور ها برای ابطال ثبت ورقه اختراع پیش بینی شده است، غیر از مرجع صادر کننده ورقه اختراع است. زیرا اصل این است که چنین کار مهمی به یک مقام مستقل از مقامی که ورقه اختراع را صادر کرده است محول گردد.

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .