آیین رسیدگی داور

وکیل الهه پیروزفر
مشاور: وکیل الهه پیروزفر
دکتر مصطفی السان السان ناظر علمی: دکتر مصطفی السان السان

اولین مرحله برای رسیدگی داور به منازعه، درخواست ذی نفع است و این درخواست لازم نیست بصورت تنظیم درخواست در برگ چاپی دادخواست باشدو شرایط دادخواست هم لازم نیست رعایت گردد.

داور، تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد اما اصول دادرسی را باید رعایت کند و باید مقررات داوری را نیز رعایت کند.

داور طبق محدوده موافقت نامه داوری و بر اساس موضوع اختلافی، رسیدگی و به قضاوت می پردازد.

محل داوری اگر در ضمن توافقنامه تصریح شده باشد در همان محل خواهد بود و در صورت عدم توافق اگر داوری از سمت دادگاه ارجاع شده باشد محل آن در مقر دادگاه، یا دادگاه محل دیگری را با نظر داور تامین می نماید.

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .